Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Generation Next - nutidens og fremtidens unge

Hvad kendetegner nutidens og fremtidens unge?

Tænketanken DEA har lavet en rapport, der sætter "Generation Next" under lup.

Hvad kendetegner nutidens og fremtidens unge? Det er et af de spørgsmål, som uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er optaget af i disse år. Det er nemlig disse unge, som fremover bliver elever på ungdomsuddannelserne, studerende på de videregående uddannelser, og som kommer til at udgøre fremtidens arbejdskraft.

Der er derfor god grund til at interessere sig for, hvad der kendetegner generationen; hvordan de unge bedst motiveres, og hvordan man skaber læring hos dem. Lige nu lyder det, at de unge er radikalt anderledes end tidligere generationer. Men det faktum alene er svært at handle på baggrund af. Derfor har vi behov for at få et bedre indblik i den gruppe af unge, som spænder fra de ældste i grundskolen til de yngste på de videregående uddannelser – dem kalder vi generation next.

I en ny rapport sætter Tænketanken DEA generation next under lup. Ambitionen er først og fremmest at skabe et vidensgrundlag om, hvem de unge er, som kvalificerer og bidrager til den eksisterende viden om generationen. Fokus er på de unges motivation og læring i uddannelse og arbejdsliv. På baggrund af den indsamlede viden er formålet at inspirere til handling gennem anbefalinger til arbejdet med generation nexts motivation og læring på de unges uddannelsesrejse fra overgangen til ungdomsuddannelse og hele vejen ud på arbejdsmarkedet. Når man skal beskrive fremtidens generation, er der mange pointer, som trænger sig på. Noget af det mest iøjenfaldende i DEAs arbejde med generationen har været forståelsen af, at generationen rummer en række paradokser, fx at de unge på den ene side oplever karakterer som motiverende, men at karakterer samtidig kan være en udfordring for deres lyst til at lære. Eller at de unge søger handlefrihed, men også bliver usikre af de mange valg, de stilles over for i forbindelse med deres uddannelses- og karriereforløb. Eller at unge efterspørger fagligt dygtige lærere eller undervisere, men ikke automatisk har respekt for autoriteter.

Hvis de unge skal komme bedst muligt afsted på deres uddannelsesrejse med de rette kompetencer og kvalifikationer i bagagen, skal de være i stand til at navigere i en verden fyldt med paradokser. Derfor håber vi med denne rapport at sætte generation next på dagsordenen og skabe debat om, hvordan vi sikrer læring og motivation for fremtidens generation, både på uddannelserne og i arbejdslivet.

5 trends der kendetegner generation Next

Af den fulde rapport, som du kan se her, vil vi på de følgende sider fokusere på den del af rapporten der omtaler de 5 trends, der ifølge rapporten kendetegner Generation Next.

  • TREND 1: HØJE KRAV SKABER EN POLARISERET GENERATION....læs mere her
  • TREND 2: DIGITALE INDFØDTE – PÅ OVERFLADEN....læs mere her
  • TREND 3: FÆLLESSKABSORIENTEREDE INDIVIDUALISTER....læs mere her
  • TREND 4: MÅLRETTEDE OG SVÆRT VED AT VÆLGE....læs mere her
  • TREND 5: PRÆSTATIONSORIENTERET LÆRINGSMOTIVATION – OG HELST EN KARAKTER....læs mere her

Denne side er senest opdateret 05.08.2016.

Kilde: Tænketanken DEA.

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere