Generation Next - nutidens og fremtidens unge

Hvad kendetegner nutidens og fremtidens unge?

Tænketanken DEA har lavet en rapport, der sætter "Generation Next" under lup.

Hvad kendetegner nutidens og fremtidens unge? Det er et af de spørgsmål, som uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er optaget af i disse år. Det er nemlig disse unge, som fremover bliver elever på ungdomsuddannelserne, studerende på de videregående uddannelser, og som kommer til at udgøre fremtidens arbejdskraft.

Der er derfor god grund til at interessere sig for, hvad der kendetegner generationen; hvordan de unge bedst motiveres, og hvordan man skaber læring hos dem. Lige nu lyder det, at de unge er radikalt anderledes end tidligere generationer. Men det faktum alene er svært at handle på baggrund af. Derfor har vi behov for at få et bedre indblik i den gruppe af unge, som spænder fra de ældste i grundskolen til de yngste på de videregående uddannelser – dem kalder vi generation next.

I en ny rapport sætter Tænketanken DEA generation next under lup. Ambitionen er først og fremmest at skabe et vidensgrundlag om, hvem de unge er, som kvalificerer og bidrager til den eksisterende viden om generationen. Fokus er på de unges motivation og læring i uddannelse og arbejdsliv. På baggrund af den indsamlede viden er formålet at inspirere til handling gennem anbefalinger til arbejdet med generation nexts motivation og læring på de unges uddannelsesrejse fra overgangen til ungdomsuddannelse og hele vejen ud på arbejdsmarkedet. Når man skal beskrive fremtidens generation, er der mange pointer, som trænger sig på. Noget af det mest iøjenfaldende i DEAs arbejde med generationen har været forståelsen af, at generationen rummer en række paradokser, fx at de unge på den ene side oplever karakterer som motiverende, men at karakterer samtidig kan være en udfordring for deres lyst til at lære. Eller at de unge søger handlefrihed, men også bliver usikre af de mange valg, de stilles over for i forbindelse med deres uddannelses- og karriereforløb. Eller at unge efterspørger fagligt dygtige lærere eller undervisere, men ikke automatisk har respekt for autoriteter.

Hvis de unge skal komme bedst muligt afsted på deres uddannelsesrejse med de rette kompetencer og kvalifikationer i bagagen, skal de være i stand til at navigere i en verden fyldt med paradokser. Derfor håber vi med denne rapport at sætte generation next på dagsordenen og skabe debat om, hvordan vi sikrer læring og motivation for fremtidens generation, både på uddannelserne og i arbejdslivet.

5 trends der kendetegner generation Next

Af den fulde rapport, som du kan se her, vil vi på de følgende sider fokusere på den del af rapporten der omtaler de 5 trends, der ifølge rapporten kendetegner Generation Next.

  • TREND 1: HØJE KRAV SKABER EN POLARISERET GENERATION....læs mere her
  • TREND 2: DIGITALE INDFØDTE – PÅ OVERFLADEN....læs mere her
  • TREND 3: FÆLLESSKABSORIENTEREDE INDIVIDUALISTER....læs mere her
  • TREND 4: MÅLRETTEDE OG SVÆRT VED AT VÆLGE....læs mere her
  • TREND 5: PRÆSTATIONSORIENTERET LÆRINGSMOTIVATION – OG HELST EN KARAKTER....læs mere her

Denne side er senest opdateret 05.08.2016.

Kilde: Tænketanken DEA.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?