Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Flere bliver medlem af en fagforening

I 2017 er 6.280 flere danskere medlem af en fagforening set i forhold til 2016. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Der er imidlertid stor forskel på hvor godt eller dårligt det går de forskellige fagforeninger, når man ser på udviklingen i medlemstal.
Fagforbundene under LO fortsætter den efterhånden mangeårige tendens med at miste medlemmer. LO-fagforbundene har således alene i 2017 mistet 18.123 medlemmer. Heraf stod 3F og HK hver for en tilbagegang på 6.000 medlemmer.

Det er især Akademikerne og "De Gule fagforeninger" der får de nye medlemmer.
Det er ikke overraskende at Akademikerne oplever medlemsfremgang, idet antallat af studerende og nyuddannede på de lange videregående uddannelser er steget set over de senere år.
At "De gule fagforeninger" oplever fremgang må især tilskrives at de alle tilbyder en billig pakkeløsning i form af A-kasse med fagforening, hvor fagforeningskontingentet er væsentligt lavere end vi f.eks. ser i LO-forbundene.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2017
Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2017 registreret 1.821.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er 6.800 medlemmer flere end året før - hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2017

Størst stigning hos AC og organisationerne uden for hovedorganisationerne

Stigningen skyldes en fremgang i medlemstallet hos AC og organisationer uden for hovedorganisationerne på hver især 4,2 pct., samt en mindre fremgang hos Ledernes Hovedorganisation (0,3 pct.) og hos FTF (0,2 pct.). LO derimod har haft et fald i medlemstallet på 2,2 pct. i forhold til det foregående år.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal. 31.december

  2016 2017
  I alt Heraf kvinder I alt Heraf kvinder
  antal pct. antal pct.
Medlemmer i alt 1.814.225 51,3 1.821.045 51,3
LO 806.500 49,6 788.377 49,6
FTF 345.371 69,0 346.194 69,1
AC 226.047 48,9 235.629 49,4
Ledernes Hovedorganisation 101.865 30,5 102.208 30,8
Uden for hovedorganisationerne 334.442 44,7 348.637 44,6
Anm.: Medlemstallene for de enkelte forbund og disses tilknytning til hovedorganisationerne kan ses i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/lonmed1.

Uændret andel kvindelige medlemmer

31. december 2017 udgjorde kvinder 51,3 pct. af lønmodtagerorganisationernes medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Blandt hovedorganisationerne er FTF den organisation, som har størst andel af kvinder, idet 69,1 pct. af FTF's medlemmer 31. december 2017 var kvinder.

Kvinders andel af medlemmer i lønmodtagerorganisationerne

Kvinders andel af medlemmer i lønmodtagerorganisationerne

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Gå til bloggen