Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Overenskomster for ansatte i den private sektor

Næste >

Overenskomster for perioden 2017-2020

Alle ansatte på det private område har fået nye overenskomster i 2017.

Aftalerne om overenskomsterne forhandles - og indgåes - mellem de forskellige fagforeninger og de private arbejdsgivere.
I nogle tilfælde kan det være enkelte virksomheder (arbejdsgiversiden) der forhandles og indgåes aftale med, men ofte sker forhandlingerne og aftaleindgåelsen mellem fagforeningen på den ene side og en arbejdsgiverorganisation (som f.eks Dansk Erhverv eller Dansk Industri) på den anden side.

Efterfølgende kan de enkelte virksomheder så vælge at tilslutte sig den indgåede overenskomst, og dermed forpligte sig som arbejdsgiver i henhold til overenskomsten.

Den Danske Model

I Danmark er der - i modsætning til udlandet - meget lidt ansættelseslovgivning, der regulerer forholdet mellem virksomhederne og medarbejderne. Det er derfor i meget vidt omfang overladt til arbejdsmarkedets parter at aftale løn- og ansættelsesvilkårene for medarbejderne.

Staten blander sig så vidt muligt ikke i reguleringen af løn- og arbejdsvilkår, så længe arbejdsmarkedets parter er i stand til at løse problemerne selv på en forsvarlig måde.
Det er noget særligt for det danske arbejdsmarked - og en del af "Den danske model".

Når de mindre fagforeninger forhandler overenskomster på plads tager man udgangspukt i de rammer som er gældende i de "store aftaler" på det private arbejdsmarked (se neden for).
Derfor ender det med at alle ansatte på det private arbejdsmarked får nogenlunde de samme rammevilkår i deres overenskomster.

Du kan her se de vigtigste overenskomster der er indgået mellem repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere på det private arbejdsmarked i 2017.
Overenskomsterne gælder 3 år med virkning fra 1. marts 2017.

Løn, uddannelse, børn og seniorer

Overskrifterne på årets overenskomster på det private arbejdsmarked er løn, uddannelse og bedre vilkår for såvel børnefamilier som seniorer.

Lønmodtagere vil opleve flere penge på kontoen i de kommende år. De får bedre muligheder for at få styrket deres kompetencer. Samtidig er 2017 året, hvor et stort antal forældre fremover vil få fuld løn under forældreorloven – noget, som især kan give flere mænd mulighed og incitament til at holde mere af orloven.

Desuden får forældre bedre mulighed for at holde fri, når børnene er syge. Og ekstra seniordage giver bedre mulighed for at trappe ned hen imod slutningen af arbejdslivet.

Mæglingsskitse

Den 24. marts 2017 kunne LO og DA i Forligsinstitutionen præsentere en samlet mæglingsskitse.
Mæglingsskitsen kommer til at gælde for de lønmodtagergrupper, hvor det ikke er lykkedes at blive enige med arbejdsgiversiden om en overenskomstaftale. Det er blandt andre VVS’erne, frisørerne, slagterne, og ansatte i hotel- og restaurationsbranchen.

Mæglingsskitsen indeholder væsentlige dele af de resultater, der er opnået på andre toneangivende områder, som omtales på de følgende sider:

  • Butiks-, kontor- og lagerområdet. Aftale indgået mellem Dansk Erhverv og HK Handel, dækker ca. 186.000 personer.....side 2
  • Ansatte i byggeriet. Aftale indgået mellem 3F's Byggegruppe og Dansk Byggeri, dækker ca. 80.000 personer.....side 3
  • Finansansatte. Aftale indgået mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), dækker ca. 43.000 personer.....side 4
  • Transportområdet. Aftale indgået mellem 3f og Dansk Industri, dækker ca. 35.000 personer.....side 5
  • Ansatte i industrien. Aftale indgået mellem Dansk Industri og CO-industri, dækker ca. 230.000 personer.....side 6

Kilde: LO og Dansk Byggeri

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om medlemskab af A-kasse

Corona-epidemien har medført forringede vilkår på lønsikring

Udgivet den 29. September, 2020 af A-kasser.dk

Øgede omkostninger for forsikringsselskaberne til lønsikring p.g.a. corona-epidemien har medført at priserne er blevet forhøjet og/eller vilkårene blevet forringet Læs mere...

Medlemmer af HK Privat får kollektiv lønsikring

Udgivet den 20. Juni, 2019 af A-kasser.dk

Mens kollektiv lønsikring har været en del af medlemskabet i HK Stat og HK Kommunal i årevis, så er det en nyhed at alle medlemmer af HK Privat Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22. Juni, 2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i Læs mere...

Gå til bloggen