Kan ferie bruges til opjening af dagpengeret?

I vores artikler om indkomstkravet og beskæftigelseskravet har vi beskrevet hvordan henholdsvis indtægt indberettet til indkomstregisteret og arbejdstimer kan bruges til henholdsvis at optjene ret til dagpenge eller genoptjene ret til en ny 2-årig dagpengeperiode.

Men hvordan forholder det sig med de perioder hvor du har holdt ferie med løn eller har fået udbetalt feriegodtgørelse fra din feriekonto?
Når du skifter job, har du krav på en feriegodtgørelse, der dækker den ferie som du har optjent under ansættelsen, men ikke har afholdt før din fratræden. Din tidligere arbejdsgiver skal afregne feriegodtgørelse til FerieKonto.

Kan ferieperioder bruges til opfyldelse af indkomstkravet?

Du modtager løn under ferie

Indførelsen af et indkomstbaseret beskæftigelseskrav får betydning for, hvordan ferie kan medregnes. Medlemmer, der skal opfylde et indkomstbaseret beskæftigelseskrav, og som modtager løn under ferie, kan medregne ferien, når ferien afholdes. Det skyldes, at løn under ferie registreres som al anden lønindkomst i eIndkomst, hvorfor der registermæssigt ikke sondres mellem løn under arbejde og løn under ferie, og at løn udbetalt under ferie således beskattes i den måned, ferien afholdes.

Du modtager ikke løn under ferie

Medlemmer, der skal opfylde et indkomstbaseret beskæftigelseskrav, og som ikke modtager løn under ferie, kan også medregne ferien, men ikke på afholdelsestidspunktet. Det skyldes, at personer, der ikke har ret til løn under ferie, får indbetalt feriegodtgørelse fra deres arbejdsgiver til Feriekonto, og at indbetalingen til Feriekonto beskattes på månedsbasis. Indbetalingen medregnes således løbende til opfyldelse af det indkomstbaserede beskæftigelseskrav hver måned.

Indkomstloftet - altså hvor meget der maksimalt kan medregnes hver måned til opfyldelse af indkomstravet (kr. 19.448 pr. måned i 2019) betyder, at medlemmer, der ikke har ret til ferie med løn, og som hver måned får indbetalt feriegodtgørelse fra deres arbejdsgiver til Feriekonto, i praksis ikke vil få medregnet arbejdsgivers indbetaling til Feriekonto, hvis de har en bruttoløn på mere end 19.448 kr. pr. måned.

Kan ferieperioder bruges til opfyldelse af beskæftigelseskravet?

Er du indskrevet i en dagpengeperiode, og du skal optjene ret til en ny periode eller vil forsøge at få forlænget din dagpengeperiode med dine timer på beskæftigelseskontoen - hvordan kan ferieperioder så bruges i den sammenhæng?

Her er det kun relevant at tale om den situation, hvor du har penge stående på din feriekonto fra et tidligere ansættelsesforhold.

Og situationen er forskellig afhængig af om du vil bruge ferien med penge fra feriekontoen til genoptjening af en ny dagpengeperiode, eller du vil bruge dem til forlængelse af din igangværende dagpengeperiode.
Således indgår ferie med feriegodtgørelse ikke ved opgørelsen af "Beskæftigelseskontoen". Derimod indgår det ved opgørelsen af "Genoptjeningskontoen".
Det betyder altså, at ferie afholdt med penge fra Feriekonto ikke kan bruges til at forlænge din eksisterende dagpengeperiode, men vil indgå i beregningen af om du har arbejdet 1.924 timer (tælle som arbejdstimer) inden for de sidste 3 år, og dermed for hvornår du har ret til en ny dagpengeperiode.

På genoptjeningskotoen indgår hver afholdt feriedag med feriegodtgørelse (Feriekonto-penge) med 7,4 timer pr. dag for fuldtidsforsikrede.

Ingen dagpenge i de perioder hvor du holder ferie

Holder du ferie med penge fra Feriekonto, vil A-kassen checke at du ikke får udbetalt penge fra Feriekonto samtidig med dagpenge. A-kassen vil således checke op på at du på dit dagpengekort har registreret ligeså mange dage med ferie, som du ifølge din Feriekonto har ret til.

Feriedagpenge

Er du på dagpenge optjener du ret til feriedagpenge.
Du kan ikke bruge feriedagpenge til opfyldelse af indkomstkrav eller beskæftigelseskrav. Feriedagpenge sidestilles således ikke med løn, som hvis du får løn under ferie eller har optjent feriegodtgørelse via et ansættelsesforhold.

Du kan læse mere om feriedagpenge på Borger.dk.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?