Feriepenge

Feriegodtgørelse

Ferie og optjening af dagpengeret?

I vores artikler om indkomstkravet og beskæftigelseskravet har vi beskrevet hvordan henholdsvis indtægt indberettet til indkomstregisteret og arbejdstimer kan bruges til henholdsvis at optjene ret til dagpenge eller genoptjene ret til en ny 2-årig dagpengeperiode.

Men hvordan forholder det sig med de perioder hvor du har holdt ferie med løn eller har fået udbetalt feriegodtgørelse fra din feriekonto?
Når du skifter job, har du krav på en feriegodtgørelse, der dækker den ferie som du har optjent under ansættelsen, men ikke har afholdt før din fratræden. Din tidligere arbejdsgiver skal afregne feriegodtgørelse til FerieKonto.

Kan ferie medgå i indkomstkravet?

Du modtager løn under ferie

Indførelsen af et indkomstbaseret beskæftigelseskrav får betydning for, hvordan ferie kan medregnes. Medlemmer, der skal opfylde et indkomstbaseret beskæftigelseskrav, og som modtager løn under ferie, kan medregne ferien, når ferien afholdes. Det skyldes, at løn under ferie registreres som al anden lønindkomst i eIndkomst, hvorfor der registermæssigt ikke sondres mellem løn under arbejde og løn under ferie, og at løn udbetalt under ferie således beskattes i den måned, ferien afholdes.

Du modtager ikke løn under ferie

Medlemmer, der skal opfylde et indkomstbaseret beskæftigelseskrav, og som ikke modtager løn under ferie, kan også medregne ferien, men ikke på afholdelsestidspunktet. Det skyldes, at personer, der ikke har ret til løn under ferie, får indbetalt feriegodtgørelse fra deres arbejdsgiver til Feriekonto, og at indbetalingen til Feriekonto beskattes på månedsbasis. Indbetalingen medregnes således løbende til opfyldelse af det indkomstbaserede beskæftigelseskrav hver måned.

Indkomstloftet - altså hvor meget der maksimalt kan medregnes hver måned til opfyldelse af indkomstravet (kr. 21.936 pr. måned i 2024) betyder, at medlemmer, der ikke har ret til ferie med løn, og som hver måned får indbetalt feriegodtgørelse fra deres arbejdsgiver til Feriekonto, i praksis ikke vil få medregnet arbejdsgivers indbetaling til Feriekonto, hvis de har en bruttoløn på mere end 21.936 kr. pr. måned.

Kan ferie medgå i beskæftigelseskravet?

Er du indskrevet i en dagpengeperiode, og du skal optjene ret til en ny periode eller vil forsøge at få forlænget din dagpengeperiode med dine timer på beskæftigelseskontoen - hvordan kan ferieperioder så bruges i den sammenhæng?

Her er det kun relevant at tale om den situation, hvor du har penge stående på din feriekonto fra et tidligere ansættelsesforhold.

Og situationen er forskellig afhængig af om du vil bruge ferien med penge fra feriekontoen til genoptjening af en ny dagpengeperiode, eller du vil bruge dem til forlængelse af din igangværende dagpengeperiode.
Således indgår ferie med feriegodtgørelse ikke ved opgørelsen af "Beskæftigelseskontoen". Derimod indgår det ved opgørelsen af "Genoptjeningskontoen".
Det betyder altså, at ferie afholdt med penge fra Feriekonto ikke kan bruges til at forlænge din eksisterende dagpengeperiode, men vil indgå i beregningen af om du har arbejdet 1.924 timer (tælle som arbejdstimer) inden for de sidste 3 år, og dermed for hvornår du har ret til en ny dagpengeperiode.

På genoptjeningskotoen indgår hver afholdt feriedag med feriegodtgørelse (Feriekonto-penge) med 7,4 timer pr. dag for fuldtidsforsikrede.

Ingen dagpenge når du holder ferie

Holder du ferie med penge fra Feriekonto, vil A-kassen checke at du ikke får udbetalt penge fra Feriekonto samtidig med dagpenge. A-kassen vil således checke op på at du på dit dagpengekort har registreret ligeså mange dage med ferie, som du ifølge din Feriekonto har ret til.

Feriedagpenge

Er du på dagpenge optjener du ret til feriedagpenge.
Du kan ikke bruge feriedagpenge til opfyldelse af indkomstkrav eller beskæftigelseskrav. Feriedagpenge sidestilles således ikke med løn, som hvis du får løn under ferie eller har optjent feriegodtgørelse via et ansættelsesforhold.

Du kan læse mere om feriedagpenge på Borger.dk.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere