A-kasser i Faaborg-Midtfyn kommune

Der er kun én A-kasse der har kontoradresse i Faaborg-Midtfyn kommune. Det er 3F Faaborg. Derudover har Dansk Metal et områdekontor i Faaborg, der dog kun har åbent 3 timer om ugen.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Faaborg-Midtfyn kommune

I Faaborg-Midtfyn kommune har 6 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, FTFa, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse

Banegårdspladsen 23,
5600 Faaborg
hjemmeside

Facts om ledighed i Faaborg-Midtfyn kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 2,9%
Antal bruttoledige: 684

Udvikling i ledighed det seneste år i Faaborg-Midtfyn kommune

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -3 (9.4%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 0.0%
Magistre (MA) 1 6.7%
Økonomer (CA) 2 28.6%
Fag og Arbejde (FOA) -9 (28.1%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 2 14.3%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -9 (20.5%)
Lærere (DLF-A) -4 (17.4%)
Socialpædagoger (SLA) 7 63.6%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 9 20.0%
Byggefagenes a-kasse 0 0.0%
El-faget 0 0.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) 8 8.5%
Fødevareforbundet (NNF) -1 (10.0%)
Metalarbejdere 2 11.8%
Ledere -1 (8.3%)
Teknikere -1 (25.0%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -5 (31.3%)
Selvstændige (DANA) -3 (75.0%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -8 (21.1%)
Det Faglige Hus A-kasse 3 5.4%
A-kassen FRIE 2 28.6%
Kristelig a-kasse 6 11.8%

Denne side er senest opdateret 18-10-2019, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?