A-kasser i Mariagerfjord kommune

Der er 4 A-kasser der har kontoradresse i Mariagerfjord kommune. Det er 3F Mariager Fjord, FOA Mariagerfjord, Metal Himmerland og HK Nordjylland (begrænset åbningstid).

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Mariagerfjord kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Er du ledig betyder frikommune forsøget, at din sagsbehandler i perioden har mulighed for at afvige fra nogle af reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Din sagsbehandler i jobcenteret vil fortælle dig om de muligheder, der kunne vedrøre dig.
Mariagerfjord kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Kommunen har p.t. følgende forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler

  • ledige akademikere kan selv tilrettelægge deres kontaktforløb med Jobcentret i de første seks måneder af ledighedsperioden – altså samtale nr. 2, 3 og 4. Nulstillende samtaler for disse borgere kan afholdes personligt, telefonisk eller som gruppesamtale. Formålet er, at lade den ledige opleve større fleksibilitet i kontaktforløbet, og forhåbentlig et kortere ledighedsforløb.
  • udvalgte ledige kan selv tilrettelægge deres kontaktforløb med Jobcentret i de første seks måneder af ledighedsperioden – altså samtale nr. 2, 3 og 4. Nulstillende samtaler for disse borgere kan afholdes personligt, telefonisk eller som gruppesamtale. Formålet er, at lade den ledige opleve større fleksibilitet i kontaktforløbet, og forhåbentlig et kortere ledighedsforløb.
  • forsikrede ledige med deltidsbeskæftigelse på mindst 20 timer om ugen kan afvikle deres samtaler med jobcentret telefonisk. Formålet er, at nedbringe antallet af aflyste samtaler, og den ledige hermed vil kunne få sparring og kontaktsamtaler uden at det går ud over deres deltidsbeskæftigelse.
  • flere forsikrede ledige skal blive faglærte via et uddannelsesløft. Nulstillende samtaler for disse borgere kan afholdes personligt, telefonisk eller som gruppesamtale. Samtaler med fokus på uddannelsesplanlægning ønskes at kunne afholdes som en nulstillende samtale. Målgruppen er udvalgte forsikrede ledige, omfattet af reglerne for uddannelsesløft. Formålet er at øge antallet af forløb under reglerne for uddannelsesløft.
  • skabe et bedre samtaleflow for de forsikrede ledige, der står overfor at skulle have den 3. fællessamtale med A-kassen (efter 16 måneders ledighed). Vi ønsker derfor at den 3. fællessamtale kan registreres som nulstillende når der er sammenfald mellem datoerne for fællessamtalen og den almindelige kontaktsamtale. Herved vil, så ledige ikke oplever at blive kaldt ind til to samtaler indenfor kort tid. (den ekstra samtale vil tilbydes efter den lediges behov). Formålet er at skabe en bedre trivsel for medarbejderne, og skabe bedre mening for den ledige.
  • skabe et tilpasset indhold i jobsamtalerne for forsikrede ledige, der er over 50 år. Nulstillende samtaler for disse borgere kan afholdes personligt, telefonisk eller som gruppesamtale. Samtaler, hvis indhold ikke nødvendigvis opfylder alle punkter i de lovfastsatte kontaktsamtaler, ønskes at kunne afholdes som en nulstillende samtale. Formålet er et kortere ledighedsforløb for målgruppen.

  

3F A-kasse

Smedevej 26,
9500 Hobro
hjemmeside

FOA A-kasse
HK A-kasse
Havnegade 5
9500 Hobro

Metal A-kasse

Drejøvej 7,
9500 Hobro
hjemmeside

Facts om ledighed i Mariagerfjord kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,4%
Antal bruttoledige: 701

Udvikling i ledighed det seneste år i Mariagerfjord

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 9 50.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -2 (66.7%)
Magistre (MA) 6 60.0%
Økonomer (CA) 0 0.0%
Fag og Arbejde (FOA) 1 3.3%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -4 (21.1%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 4 18.2%
Lærere (DLF-A) 7 87.5%
Socialpædagoger (SLA) 7 70.0%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -6 (9.7%)
Byggefagenes a-kasse 2 200.0%
El-faget -3 (100.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 12 10.1%
Fødevareforbundet (NNF) 3 42.9%
Metalarbejdere 7 38.9%
Ledere 4 40.0%
Teknikere -1 (12.5%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 3 25.0%
Selvstændige (DANA) 1 50.0%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -5 (15.6%)
Det Faglige Hus A-kasse 5 13.2%
A-kassen FRIE 0 0.0%
Kristelig a-kasse -8 (11.1%)

Denne side er senest opdateret 05-07-2021, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?