Medlemstyper

Fuldtid
eller deltid

Deltidsforsikret i A-kasse

Selvom langt de fleste er fuldtidsforsikret i deres A-kasse, så kan du spare noget på A-kasse kontingentet, hvis du maksimalt arbejder 30 timer om ugen, og heller ikke ønsker at arbejde mere end det - eller stå til rådighed for mere - hvis du skulle blive ledig og skal søge nyt job.

På den anden side betyder det også at du godt kan være fuldtidsforsikret i din A-kasse, selv om du arbejder på nedsat tid. Bliver du ledig, skal du dog være parat til at søge og acceptere tilbud om arbejde på fuldtid. Det vil sige svarende til 37 timers arbejde pr. uge.
Men du vil så også modtage dagpenge for fuld tid og efter dagpengesatserne for fuldtidsforsikrede (hvis du kun er deltidsforsikret, vil du modtage en lavere dagpengesats, se nærmere neden for).

Arbejder du mere end 30 timer om ugen, kan du ikke vælge at være deltidsforsikret. Da skal du være fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.

A-kassen vil også automatisk flytte dig til fuldtidsforsikring hvis A-kassen får besked om, at du som deltidsforsikret har arbejdet mere end 390 timer inden for 3 måneder.

Dagpenge som deltidsforsikret

Du har som deltidsforsikret ret til dagpenge i 3.120 timer inden for 3 år. Du får udbetalt dagpenge for op til 130 timer pr. måned. For et fuldtidsforsikret medlem er det 3.848 timer og du vil få udbetalt dagpenge op til 160,33 timer om måneden.

Dagpengesats for deltidsforsikrede
Som nævnt vil de dagpenge du får i tilfælde af ledighed (dagpengesatsen) være lavere hvis du kun er deltidsforsikret. I 2024 er den maksimale dagpengesats for deltidsforsikrede på kr. 13.573 pr. måned, hvor den for fuldtidsforsikrede er på kr. 20.359.

Lavere indkomstkrav for deltidsforsikrede

Mens du således ved ledighed som deltidsforsikret får mindre i dagpenge end fuldtidsforsikrede, så skal du til gengæld kun opfylde et lavere indkomstkrav for at kunne optjene ret til dagpenge (som førstegangs ledig).
Du skal have tjent kr. 175.488 inden for de sidste 3 år, og du kan højst medregne kr. 14.624 pr. måned. De tilsvarende satser for fuldtidsforsikrede er hhv. kr. 263.232 og kr. 21.936.

Har du tidligere modtaget dagpenge og har en aktiv beskæftigelseskonto, skal du i stedet have haft 1.258 timer inden for tre år i medlemsperioden for at få ret til dagpenge som deltidsforsikret.

Rådighedsforpligtelse ved deltidsforsikring

Er du deltidsforsikret og bliver ledig, skal du stå til rådighed for arbejde på op til 30 timer om ugen. I modsætning til 37 timer pr. uge, hvis du er fuldtidsforsikret.

Søg råd i din A-kasse

Overvejer du en deltidsforsikring, anbefaler vi at du kontakter din A-kasse først. For dit valg kan have konsekvenser for din efterløn og muligheden for supplerende dagpenge.

Hvad kan du spare i A-kasse kontingent?

Dit kontingent til A-kassen består af 3 dele: et statsbidrag, ATP-bidrag og administrationsbidrag (sidstnævnte er det A-kassen tager sig betalt for at betjene deres medlemmer).
Som deltidsforsikret medlem sparer du ikke noget på administrationsbidraget, men til gengæld skal du betale mindre til Staten og i ATP. I 2024 sparer du 128 kr. pr. måned i kontingent i forhold til de normale kontingentpriser.

Kilder: MA A-kasse og FOA A-kasse.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere