A-kasser i Frederikshavn

Der er 4 A-kasser der har kontoradresse i Frederikshavn. Det er 3F A-kasse, FOA A-kasse, Metal Vendsyssel og HK (begrænset åbningstid).
Metal Vendsyssel har afdelinger i både Frederikshavn og Skagen.

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Frederikshavn kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Er du ledig betyder frikommune forsøget, at din sagsbehandler i perioden har mulighed for at afvige fra nogle af reglerne i beskæftigelsesindsatsen. Din sagsbehandler i jobcenteret vil fortælle dig om de muligheder, der kunne vedrøre dig.
Frederikshavn kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Forsøg med iværksætteri for ledige dimittender.
Jobcenter Frederikshavn ønsker med dette forsøg, at understøtte ledige dimittender, med en innovativ og perspektivrig iværksætteride, kan arbejde med denne, imens de modtager dagspenge. Derfor kan udvalgte dimittender i en periode på op til 26 uger fritages for deres rådighedsforpligtigelse mens de arbejder med deres forretningsplan. De vil i stedet for en MinPlan få en Min IværksætterPlan, og fokus i de opfølgende jobsamtaler i jobcentret vil være på, hvordan det går med forretningsideen. Endelig vil ledige, der udvælges til forsøget, allerede fra dag et kunne starte på et vejlednings-og opkvalificeringsforløb, der skal understøtte dem i udviklingen af selvstændig virksomhed.

Mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb
Jobcenter Frederikshavn vil med dette forsøg indføre et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages udgangspunkt i borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment. Rammen for forsøget er at kommunen har en formodning om, at samtaler kan virke endnu bedre og mere effektivt, hvis der skabes en større fleksibilitet omkring den måde de lovpligtige samtaler tilrettelægges. Derfor ønsker kommunerne at arbejde med et mere rummeligt samtalebegreb med udgangspunkt i borgerens situation og med fokus på motivation og empowerment. Det betyder ikke, at kommunen ønsker at afholde færre samtaler, men derimod ønsker at fastholde det gennemsnitlige niveau af samtaler for de forskellige målgrupper, men blot med større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene.

Fleksible rammer for uddannelse til forsikrede ledige
Jobcenter Frederikshavn vil med dette forsøg skabe mulighed for at bevilge mere end 6 ugers vejledning og opkvalificering i de første 26 ugers ledighed for så vidt angår ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til. På den måde kan kommunen afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne bringe den ledige i varig beskæftigelse. Dette giver mulighed for at bevillige grundforløb og dermed understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet. Derudover kan kommunen med forsøget bevilge studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år til tilsvarende målgruppe, dvs. ufaglærte, ledige med forældede uddannelser samt ledige, der vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er uddannede til.

Fleksible rammer for løntilskud/jobrotation
Med forsøget ønsker kommunen at fravige kravet om forudgående ledighed inden ansættelse i et offentligt job med løntilskud eller som jobrotationsvikar i både offentlige og private virksomheder. Formålet er, at understøtte den enkelte borger i at få den bedst mulige tilknytning til potentielle arbejdsgivere igennem brugen af offentlige løntilskud og jobrotation tidligt i ledighedsforløbet med henblik på hurtigst muligt at komme i varig beskæftigelse.

3F A-kasse

Skippergade 24,
9900 Frederikshavn
hjemmeside

Metal A-kasse

Håndværkervej 2,
9900 Frederikshavn
hjemmeside

Metal A-kasse

Mosegårdsvej 14,
9990 Skagen
hjemmeside

FOA
HK Nordjylland
Constantiavej 35,
9900 Frederikshavn

Facts om ledighed i Frederikshavn kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,9%
Antal bruttoledige: 1.079

Udvikling i ledighed det seneste år i Frederikshavn

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) -4 (15.4%)
Journalistik, Kommunikation og Sprog -2 (66.7%)
Magistre (MA) 3 42.9%
Økonomer (CA) 4 40.0%
Fag og Arbejde (FOA) -24 (30.8%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -10 (40.0%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 9 47.4%
Lærere (DLF-A) -6 (31.6%)
Socialpædagoger (SLA) -8 (40.0%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 9 10.5%
Byggefagenes a-kasse -3 (15.8%)
El-faget 4 .
Faglig Fælles a-kasse (3F) -3 (1.1%)
Fødevareforbundet (NNF) 1 5.0%
Metalarbejdere -1 (1.8%)
Ledere 1 4.8%
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 1 3.4%
Selvstændige (DANA) 0 0.0%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1 2.1%
Det Faglige Hus A-kasse -4 (8.3%)
A-kassen Frie 0 0.0%
Kristelig a-kasse -7 (8.6%)

Denne side er senest opdateret 05-07-2021, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?