Gratis A-kasse for studerende - Tjen kr. 13.489

Studerende kan blive medlem af en A-kasse uden at have studiejob.
Hvis du har været medlem i mindst ét år inden uddannelsens afslutning, kan du undgå karenstid og få dagpenge fra første ledige dag efter endt uddannelse.
Dermed tjener du kr. 13.489 (kr. 15.470 hvis du er forsørger) svarende til 1 måneds dagpenge

Er du ikke medlem endnu?
Se alle 24 A-kasser og meld dig ind online


Se populære A-kasser
for studerende, og hvad de kan tilbyde dig


Følger betingelser/begrænsninger gælder for gratis medlemsskab i A-kasse:

Du skal være under 30 år og..
(NB! Hvis du fylder 30 år, mens du stadig studerer, eller er fyldt 30 når du starter, så se særligt afsnit længere nedenfor)

 • Du skal følge en uddannelse af en varighed på mindst 1½ års varighed (90 ECTS point).
 • Du skal have/have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før du startede på uddannelsen for at blive optaget som gratis studiemedlem. Det skyldes at du kun kan blive gratis medlem, hvis du også kan få ret til dagpenge på dimittendvilkår, når du afslutter din uddannelse.
 • I følge loven kan gratis medlemskab/fritagelse for kontingent kun gives for 1 år af gangen i en periode på sammenlagt 5 år.
  Du skal således søge om kontingentfritagelse hvert år. I praksis forlænges dit studiemedlemskab dog automatisk hvert år, ved at din A-kasse skriver til dig for at bekræfte dit medlemskab og for at sikre, at dine forhold ikke har ændret sig, så du lever op til betingelserne for at være gratis studiemedlem.
 • Fritagelsen ophører, når du afslutter din uddannelse, hvis du ophører med uddannelsen eller når du fylder 30 år.
 • Fritagelsen er betinget af, at din bruttoindtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende ikke overstiger de maksimale dagpenge (226.391 kr. årligt i 2019-tal) for det år du har fået gratis studiemedlemskab.
 • Du må ikke modtage anden offentlig forsørgelse (pension, revalidering, kontanthjælp m.v).

HUSK når du afslutter din uddannelse skal du, hvis du har været gratis studiemedlem, genindmelde dig (søge statusændring) som nyuddannet inden 14 dages fristen. Ellers mister du retten til dagpenge.

Hvilken A-kasse skal du vælge?

Vi har undersøgt nogle A-kasser der har mange studiemedlemmer, og set på hvad de tilbyder af medlemsfordele der er relevante for dig som studerende eller nyuddannet. Se tabel neden for.
Alle de nævnte A-kasser i tabellen tilbyder 5 års gratis studiemedlemskab.

Det tilbyder A-kasser
de studerende

Klik (hvor som helst) på en række i tabellen, og se mere om hvad A-kassen tilbyder studerende.

ID A-kasse Klager pr. 1000 medl. Samarbejder med Særlige
fordele
Typiske medlems-
grupper
Har
kontor i
Mød virksomhederne Studiebøger
og E-learning?
Optager Medlemmer pr 1. maj 2018 Links Online indmeldelse
1 FTF A-kasseFTF-A er den billigste tværfaglige A-kasse i 2019 0,37 Mercuri Urval og Jobindex
 • Du kan bruge FTF-a's jobrådgivere, når du skal søge praktikplads eller studiejob
 • Du får sparring på cv og ansøgninger inden for 24 timer
 • Du kan deltage i inspirationsmøder om fx LinkedIn og værdien af netværk
 • Blandt de billigste A-kasser, når du er færdiguddannet
 • Tilbyder attraktiv lønsikring, når du er færdiguddannet
Studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier, bankrådgivere, forsikringsmedarb., handelsskolelærere, ejendomsmæglere, socialrådgivere, tandplejere, politifolk. København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) Ja kursus i studieteknik Alle
udd.
138.220
Bliv medlem
2 Min A-kasseMin A-kasse klarer sig ofte meget godt i undersøgelser af medlemstilfredshed 0,47 Nej
 • Er i flere undersøgelser kåret som A-kassen med største medlemstilfredshed. Se mere her.
 • Gratis adgang til spændende foredrag og workshops
 • Få taget et professionelt billede af dig selv til dit CV og LinkedIn
 • Gode råd og vejledning til dig, der drømmer om at åbne egen virksomhed
 • Individuel job- og karriererådgivning
IT-studerende, studerende på erhvervsakademier, ejendomsfunkt., landbrugsfunkt., ansatte på mejerier, frisører, urmagere og optikere, ansatte i told & Skat, ansatte i flyvevåbnet, ansatte inden for søværnet, ejendomsmæglere. København, Aarhus, Aalborg, Fredericia + 3 (se kort) Nej Nej Alle
udd.
92.323
Bliv medlem
3 MA A-kasseMA A-kasse er især målrettet personer med en uddannelse på universitetsniveau, men optager i øvrigt alle som medlemmer 0,78 Nej
 • Du kan gøre brug af MA A-kasse's hjælp, når du jagter et godt studiejob
 • Du kan gøre brug af gratis tilbud, arrangementer
 • Workshops om jobsøgningsstrategi, den gode ansøgning, LinkedIn osv.
 • Melder du dig også ind i Dansk Magisterforening (fagforeningen), kan du få op til 50% rabat på din studieforsikring. Dansk Magisterforening er gratis det første år og koster herefter 20 kroner om måneden.
 • Gratis adgang til at bruge mødelokaler, IT-lokaler, print/kopi, også uden for normal åbningstid
 • Billig lønsikring når du er færdiguddannet
MA A-kasse's medlemmer er for de flestes vedkommende humanister eller scient.er. MA A-kasse er specialister inden for: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik. MA's medlemmer er på det private såvel som det offentlige arbejdsmarked og i NGO’er. Arbejder typisk med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændige. København, Aarhus, Aalborg, Odense (se kort) Ja Nej Alle
udd.
69.387
Bliv medlem
4 HK A-kasseOmkring to tredjedele af HK’s medlemmer arbejder med administrative opgaver 0,70 Nej Kontor- og EDB personale, Laboratorie-og miljøpersonale, Korrespondenter, Bogholdere, Advokatsekretærer, Butiksfunktionærer, Grafiske designere, Lagerfunktionærer, Mediekoordinatorer, Revisorer, Speditører, Controller. HK har afdelinger over hele landet Nej Nej Admini-
stra-
tion
195.996
Bliv medlem
5 AKAAkademikernes har især mange djøf'ere som medlemmer i deres A-kasse 0,43 Nej
 • Kom på gratis kurser i eksamensteknik, præsentationsteknik, forretningsforståelse
 • Workshops for studerende der går med iværksætterdrømme
 • Få taget et gratis professionelt foto til dit cv.
Ingeniører, jurister, økonomer, tandlæger, arkitekter og dyrlæger.
Alle der studerer på et universitet eller en anden højere læreanstalt på universitetsniveau kan få gratis studiemedlemskab.
København, Aarhus, Aalborg, Odense + 3 (se alle byer) Ja Nej Nogle
udd.
233.428 A-kasser.dk kan ikke anbefale Akademikernes. Se her hvorfor..
Anbefales ikke

Antal klager er fra den seneste tilgængelige opgørelse fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, som omhandler 2017.

X

FTF-A har kontorer i følgende byer:

København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved.
Åbningstid Mandag-torsdag: 9-16, Fredag: 9-15, dog Herning kun hver onsdag 9-12 og Kolding og Næstved kun efter aftale

X

Min A-kasse har kontorer i følgende byer:

København, Aarhus, Aalborg, Fredericia, Valby, Næstved og Rødovre (Business Danmark).
Åbningstider:
Mandag 9.30-14.00
Tirsdag 9.30-14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-13.00
Åbningstid Business Danmark, Rødovre: Mandag-torsdag: 8:30-16.00 og Fredag: 8:30- 15.00.

X

MA A-kasse har kontorer i følgende byer:

København, Aarhus, Aalborg, Odense.
Åbningstider:
Mandag-torsdag: 09.00-15.00, Fredag: 09.00-13.00.
Som medlem har du gratis adgang til at benytte medlemslokaler (også uden for åbningstiden) med pc’er, printer og kopimaskine.
Du kan få kaffe og te, ligesom der er adgang til dagens aviser og fagblade.

Akademikernes A-kasse har kontorer i følgende byer:

København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Vejle og Herning.
Åbningstider:
Man-tors: 9-16
Fre: 9-15


De 5 A-kasser med flest studiemedlemmer


"MA A-kasse" optager alle universitetsstuderende som medlemmer. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle der har en universitetsuddannelse eller studerer.
Som studerende kan du benytte dig af de mange gratis tilbud - bl.a. branche-arrangementer, events, talentprogrammer og virksomhedsbesøg.

Du kan vælge tillige at blive medlem af den tilknyttede fagforening (DM). Gratis for førsteårsstuderende - og derefter kr. 20/mdr. Dermed kan du tegne billige studieforsikringer gennem DM Forsikring.


"Min A-kasse" er en billig A-kasse for alle, med høj medlemstilfredshed. Har din uddannelse en lille smule med IT at gøre kan du samtidig blive gratis medlem af PROSA og dermed også få adgang til at tegne en billig studieforsikring.


"FTF A-kasse" er for alle studerende men har flest studiemedlemmer fra mellemlange uddannelser, som f.eks. professionsbachelor og erhvervsakademi.
FTF er hovedorganisationen for 70 faglige organisationer, som dækker de erhverv som professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser oftest er rettet mod.
Du vil ofte have mulighed for gratis eller billigt medlemskab af disse fagforeninger som studerende, og dermed opnå yderligere fordele, som rabatter, adgang til studieforsikringer m.m.
Når du er færdiguddannet er FTF-A en af de billigste A-kasser og samtidig tilbyder FTF-A en attraktiv og billig lønsikring. Et af de bedste lønsikrings-produkter på markedet ifølge vores test af lønsikring.


"HK A-kasse" er især for studerende på administrative uddannelser.
HK har mange medlemmer, som er under uddannelse. De er enten elever på skole eller er i praktik, eller de er studerende på en af de videregående uddannelser indenfor HK’s område.
De fleste tager en erhvervsuddannelse indenfor det merkantile område, men der er også mange uddannelser indenfor medieproduktion, foruden laboranter, tandklinikassistenter, specialuddannelser indenfor offentlig administration og mange andre.


De største medlemsgrupper i Akademikernes er DJØF'ere og ingeniører. Mange af medlemmerne arbejder inden for det offentlige.

Få også andre fordele som studerende

Som studerende har du mulighed for en række gode tilbud i tilknytning til dit A-kasse medlemskab.
Vi undersøger løbende de tilbud vi tror er mest relevante for dig som studerende - det kan f.eks. være en billig studieforsikring, en billig kassekredit, rabat på studiebøger, gratis fagforening og andet.
Vi har samlet de bedste tilbud og kampagner i en samlet oversigt - se dem her.

Studieforsikring
Når du flytter hjemmefra er det vigtigt lige at sikre dig at du har de rigtige forsikringer. Det kan være dit indbo, rejseforsikring, ulykkesforsikring m.m. Flere fagforeninger tilbyder i samarbejde med forskellige forsikringsselskaber forsikringer skræddersyet til de typiske behov som studerende har - og ofte også til en ret favorabel pris. Læs mere om studieforsikring....

Fylder du 30 år inden du bliver færdig med studiet?

Selv hvis du ikke opfylder kravene til gratis studiemedlem gennem hele dit studie, kan det måske godt betale sig at blive studiemedlem nu og så betale kontingent i perioden, fra du fylder 30 år og frem til, at du bliver færdig med uddannelsen.
Hvis du når at være medlem i mindst ét år, inden du dimitterer, vil du nemlig stadig kunne opnå ret til dagpenge fra dagen efter uddannelsens afslutning (undgå 1 måneds karens med dagpenge).

Er du fyldt 30 år når du starter på uddannelsen?

I så fald kan du fortsat opnå kontingentfritagelse og dermed gratis studiemedlemskab, hvis du udover at opfylde de samme krav som dem under 30

 • er tilmeldt - og betaler til - efterlønsordningen. Bemærk! Du skal være tilmeldt og begynde at betale til efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år.
 • er berettiget til dagpenge, inden du starter din uddannelse. Er du ikke i en dagpengeperiode, når du starter uddannelsen, betyder det at du skal have tjent 233.376 kr. (indkomstkravet) som lønmodtager inden for de sidste tre år, hvor du også har været medlem af en a-kasse.
 • ikke modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende

Hvis du ikke kan få gratis studiemedlemskab

Opfylder du ikke betingelserne for at opnå gratis studiemedlemskab (enten for dem under 30 år eller over 30 år), har du i stedet mulighed for at:

 • ansøge om fritagelse for betaling af administrationsbidraget til A-kassen (det kan alle der læser på en SU-berettiget uddannelse). Det betyder at dit kontingent til A-kassen i 2019 vil udgøre 355 kr./mdr.
 • tegne et deltidsmedlemskab

Tegne et deltidsmedlemskab, hvis du er studerende over 30 år

Følger du en uddannelse, der giver ret til optagelse i en a-kasse, men har du ikke ret til et gratis studiemedlemskab, fordi du er fyldt 30 år, kan et deltidsmedlemskab være en løsning.
Bliver du betalende medlem som deltidsforsikret, skal du kun betale 4.452 kr. om året i kontingent (pris i MA A-kasse, som optager alle studerende). Hvis du er medlem i et år, inden du afslutter uddannelsen, slipper du for karensmåneden, hvilket giver dig 13.489 kr. (15.470 kr. som forsørger).
Både perioder med studiemedlemskab og som betalende medlem tæller med i det krævede et års medlemskab.

Når du afslutter din uddannelse, skal du indmelde dig på ny som nyuddannet for at få ret til dagpenge. Det er vigtigt, at du ændrer din status fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret for at få fulde dagpenge.

Kilde: Min A-kasse.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 22.09.2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at a Glance”. Der ses bl.a. på uddannelsesniveau, Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT