Gratis A-kasse for studerende - Tjen kr. 13.836

Studerende kan blive medlem af en A-kasse uden at have studiejob.
Hvis du har været medlem i mindst ét år inden uddannelsens afslutning, kan du undgå karenstid og få dagpenge fra første ledige dag efter endt uddannelse.
Dermed tjener du kr. 13.836 (kr. 15.868 hvis du er forsørger) svarende til 1 måneds dagpenge

Er du ikke medlem endnu?
Se alle 22 A-kasser og meld dig ind online

Se populære A-kasser
for studerende, og hvad de kan tilbyde dig

Følgende betingelser/begrænsninger gælder for gratis medlemsskab i A-kasse:

Du skal være under 30 år og..
(NB! Hvis du fylder 30 år, mens du stadig studerer, eller er fyldt 30 når du starter, så se særligt afsnit længere nedenfor)

 • Du skal følge en uddannelse af en varighed på mindst 1½ års varighed (90 ECTS point).
 • Du skal have/have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før du startede på uddannelsen for at blive optaget som gratis studiemedlem. Det skyldes at du kun kan blive gratis medlem, hvis du også kan få ret til dagpenge på dimittendvilkår, når du afslutter din uddannelse.
 • I følge loven kan gratis medlemskab/fritagelse for kontingent kun gives for 1 år af gangen i en periode på sammenlagt 5 år.
  Du skal således søge om kontingentfritagelse hvert år. I praksis forlænges dit studiemedlemskab dog automatisk hvert år, ved at din A-kasse skriver til dig for at bekræfte dit medlemskab og for at sikre, at dine forhold ikke har ændret sig, så du lever op til betingelserne for at være gratis studiemedlem.
 • Fritagelsen ophører, når du afslutter din uddannelse, hvis du ophører med uddannelsen eller når du fylder 30 år.
 • Fritagelsen er betinget af, at din bruttoindtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende ikke overstiger de maksimale dagpenge (232.212 kr. årligt i 2022-tal) for det år du har fået gratis studiemedlemskab.
 • Du må ikke modtage anden offentlig forsørgelse (pension, revalidering, kontanthjælp m.v).

HUSK når du afslutter din uddannelse skal du, hvis du har været gratis studiemedlem, genindmelde dig (søge statusændring) som nyuddannet inden 14 dages fristen. Ellers mister du retten til dagpenge.

Hvilken A-kasse skal du vælge?

Vi anbefaler at du vælger A-kasse med tilknyttet gratis fagforening, så længe du er studerende. Medlemsfordelene i fagforening, kan du ofte have glæde af som studerende.
Du kan altid skifte til en anden A-kasse (evt. uden fagforening), både i løbet af studiet og når du dimitterer. Ved skift af A-kasse bevarer du optjent anciennitet.

Medlemskab af MA A-kasse+fagforeningen DM er gratis hvis du er under 30 år, og studerer inden for DM's fagområder (som er de fleste universitetsuddannelser).

I den følgende tabel kan du se de A-kasser/fagforeninger vi anbefaler.

Populære A-kasser/fagforeninger for studerende

A-kasse Fordele Det får du gratis Anbefales til Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2021/
medlemmer pr.
1/1-2022
Online indmeldelse/
Læs mere
MA+DM
God studiefors., attraktiv studiekonto, rabat på kultur, adgang til Online-
kurser.dk
Gratis A-kasse og fagforening, hvis du er under 30 år. Universitets-
studerende
København, Aarhus, Aalborg, Odense +3,2%
80.652
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om MA
FTF A-kasse
har meget få klager, tværfaglig, bedste A-kasse, konkrete værktøjer til studieteknik, sparring vedr. studiejob Gratis A-kasse i 5 år mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved +2,2%
149.753
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om FTFa
Min A-kasse
Min A-kasse
Gratis foredrag og workshops, gratis professionelt billede af dig selv, tværfaglig, adgang til Online-
kurser.dk
.
Gratis A-kasse i 5 år mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for IT eller salg og marketing Aalborg, Aarhus, Fredericia, Næstved, København og Odense -0,9%
89.046
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om Min-A
DFH A-kasse
Det faglige hus
Ferietilbud, billetter til sport. Gratis A-kasse og fagforening. Bemærk kun gratis hjælp til studiejob hvis du ikke arbejder over 10 t/uge. Studerende med studiejob Esbjerg, Kolding, Herning, Aarhus, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød. +10,3%
158.300
(annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH

Fylder du 30 år inden du bliver færdig med studiet?

Selv hvis du ikke opfylder kravene til gratis studiemedlem gennem hele dit studie, kan det måske godt betale sig at blive studiemedlem nu og så betale kontingent i perioden, fra du fylder 30 år og frem til, at du bliver færdig med uddannelsen.
Hvis du når at være medlem i mindst ét år, inden du dimitterer, vil du nemlig stadig kunne opnå ret til dagpenge fra dagen efter uddannelsens afslutning (undgå 1 måneds karens med dagpenge).

Er du fyldt 30 år når du starter på uddannelsen?

I så fald kan du fortsat opnå kontingentfritagelse og dermed gratis studiemedlemskab, hvis du udover at opfylde de samme krav som dem under 30

 • er tilmeldt - og betaler til - efterlønsordningen. Bemærk! Du skal være tilmeldt og begynde at betale til efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år.
 • er berettiget til dagpenge, inden du starter din uddannelse. Er du ikke i en dagpengeperiode, når du starter uddannelsen, betyder det at du skal have tjent 246.924 kr. (indkomstkravet) som lønmodtager inden for de sidste tre år, hvor du også har været medlem af en a-kasse.
 • ikke modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende

Hvis du ikke kan få gratis studiemedlemskab

Opfylder du ikke betingelserne for at opnå gratis studiemedlemskab (enten for dem under 30 år eller over 30 år), har du i stedet mulighed for at:

 • ansøge om fritagelse for betaling af administrationsbidraget til A-kassen (det kan alle der læser på en SU-berettiget uddannelse). Det betyder at dit kontingent til A-kassen i 2022 vil udgøre 368 kr./mdr.
 • tegne et deltidsmedlemskab

Tegne et deltidsmedlemskab, hvis du er studerende over 30 år

Følger du en uddannelse, der giver ret til optagelse i en a-kasse, men har du ikke ret til et gratis studiemedlemskab, fordi du er fyldt 30 år, kan et deltidsmedlemskab være en løsning.
Bliver du betalende medlem som deltidsforsikret, skal du kun betale 4.140 kr. om året i kontingent (pris i FTF A-kasse, som optager alle studerende). Hvis du er medlem i et år, inden du afslutter uddannelsen, slipper du for karensmåneden, hvilket giver dig 13.836 kr. (15.868 kr. som forsørger).
Både perioder med studiemedlemskab og som betalende medlem tæller med i det krævede et års medlemskab.

Når du afslutter din uddannelse, skal du indmelde dig på ny som nyuddannet for at få ret til dagpenge. Det er vigtigt, at du ændrer din status fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret for at få fulde dagpenge.

Studieforsikring gennem fagforening

Udover gratis A-kasse som studerende, kan du ofte også få gratis (eller meget billig) fagforeningsmedlemskab. Et fagforeningsmedlemskab giver dig ofte adgang til nogle rabatter f.eks. på studieforsikring. Når du flytter hjemmefra er det vigtigt lige at sikre dig at du har de rigtige forsikringer. Det kan være dit indbo, rejseforsikring, ulykkesforsikring m.m. Flere fagforeninger tilbyder i samarbejde med forskellige forsikringsselskaber forsikringer skræddersyet til de typiske behov som studerende har - og ofte også til en ret favorabel pris. Læs mere om studieforsikring....

Mere om A-kassernes tilbud til studerende

Min A-kasse - Har mange medlemmer inden for IT, salg og service

Min A-kasse

Optager ALLE studerende uanset studie

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder Min A-kasse følgende fordele for studerende:

 • Gratis adgang til spændende foredrag og workshops
 • Gratis adgang til Onlinekurser.dk
 • Få taget et professionelt billede af dig selv til dit CV og LinkedIn
 • Gode råd og vejledning til dig, der drømmer om at åbne egen virksomhed
 • Individuel job- og karriererådgivning
 • Min A-kasse samarbejder med PROSA og er du It-studerende eller it-lærling kan du få gratis studiemedlemskab af PROSA.
  Det giver dig en række yderligere fordele, bl.a. mulighed for at tegne en attraktiv studieforsikring
 • Min A-kasse samarbejder ligeledes med Business Danmark, og studerer du på minimum KVU-niveau kan du få gratis studiemedlemskab af Business Danmark.
 • Min A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter studiet kan du forblive medlem.

Eksempler på medlemmer: IT-studerende, finansøkonom- og markedsføringsøkonom-studerende, studerende på HA eller cand. merc.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 490/mdr.

Bliv gratis medlem af Min A-kasse

FTF-A

Optager ALLE studerende uanset studie

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder FTF-A følgende fordele for studerende:

Eksempler på medlemmer: Studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier, bankrådgivere, forsikringsmedarb., handelsskolelærere, ejendomsmæglere, socialrådgivere, tandplejere, politifolk.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 468/mdr.

Bliv gratis medlem af FTFa
MA A-kasse er målrettet højtuddannede

MA A-kasse

Optager ALLE studerende uanset studie

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder MA A-kasse bl.a. følgende fordele for studerende:

 • Adgang til events, workshops og arrangementer
 • Du kan bruge MA A-kasse's karriererådgivere
 • MA A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter studiet kan du forblive medlem

Eksempler på medlemmer: Studerende på humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik. Personer der arbejder med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it – eller er selvstændige.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 502/mdr.

Bliv gratis medlem af MA A-kasse

Kilde: Min A-kasse.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som studerende ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Som ikke-forsørger kan du få kr. 13.836 pr. måned. Som forsørger kan du få kr. 15.868. Se dagpengesatser..
Gratis A-kasse under studiet Du kan som studerende få gratis A-kasse i langt de fleste A-kasser. Det er en økonomisk fordel at melde sig ind i A-kasse senst 1 år før du dimitterer.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Opfylder du ikke betingelserne for gratis medlemskab? Er du f.eks. over 30 år, eller tjener du for meget ved siden af studiet? I så fald kan et betalt deltids-medlemsskab af A-kassen være en fordel. Læs mere..
Gratis fagforening for studerende Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Du kan som studerende få gratis fagforening i Det Faglige Hus og 3F, hvis du har studiejob inden for 3F-området.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
Gratis A-kasse for lærlinge og elever

Flere lærlinge og elever kan få gratis A-kasse i 2022 og 2023..
læs mere

Ændring af dagpengeregler måske på vej

Regeringen foreslår ændring af dagpengeregler..
læs mere

Husk at melde dig ind i A-kasse senest 1 år før du er færdig..
læs mere

Flere detaljer