Tjen 14.557 kr.

Sammenlign
A-kasser

Gratis A-kasse for studerende - Tjen kr. 14.557

Studerende kan blive medlem af en A-kasse uden at have studiejob.
Hvis du har været medlem i mindst ét år inden uddannelsens afslutning, kan du undgå karenstid og få dagpenge fra første ledige dag efter endt uddannelse.
Dermed tjener du kr. 14.557 (kr. 16.694 hvis du er forsørger) svarende til 1 måneds dagpenge

Er du ikke medlem endnu?
Se alle 22 A-kasser og meld dig ind online

Se populære A-kasser
for studerende, og hvad de kan tilbyde dig

Følgende betingelser/begrænsninger gælder for gratis medlemsskab i A-kasse:

Du skal være under 30 år og..
(NB! Hvis du fylder 30 år, mens du stadig studerer, eller er fyldt 30 når du starter, så se særligt afsnit længere nedenfor)

 • Du skal følge en uddannelse af en varighed på mindst 1½ års varighed (90 ECTS point).
 • Du skal have/have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før du startede på uddannelsen for at blive optaget som gratis studiemedlem. Det skyldes at du kun kan blive gratis medlem, hvis du også kan få ret til dagpenge på dimittendvilkår, når du afslutter din uddannelse.
 • I følge loven kan gratis medlemskab/fritagelse for kontingent kun gives for 1 år af gangen i en periode på sammenlagt 5 år.
  Du skal således søge om kontingentfritagelse hvert år. I praksis forlænges dit studiemedlemskab dog automatisk hvert år, ved at din A-kasse skriver til dig for at bekræfte dit medlemskab og for at sikre, at dine forhold ikke har ændret sig, så du lever op til betingelserne for at være gratis studiemedlem.
 • Fritagelsen ophører, når du afslutter din uddannelse, hvis du ophører med uddannelsen eller når du fylder 30 år.
 • Fritagelsen er betinget af, at din bruttoindtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende i 2024 ikke overstiger 294.806 kr. (= 120,67 pct. af den højeste dagpengesats), hvis du har gratis studiemedlemskab i 2024. Læs mere om indtægtsgrænsen.
 • Du må ikke modtage anden offentlig forsørgelse (pension, revalidering, kontanthjælp m.v).

Bemærk! Du skal efterbetale medlemsbidraget for fritagelsesperioden, hvis det efterfølgende viser sig, at du ikke opfyldte betingelserne for at være fritaget, f.eks. hvis du har haft for stor indtægt.

HUSK når du afslutter din uddannelse skal du, hvis du har været gratis studiemedlem, genindmelde dig (søge statusændring) som nyuddannet inden 14 dages fristen. Ellers mister du retten til dagpenge.

Hvilken A-kasse skal du vælge?

Det der er vigtigt for dig som studerende er at sikre dine dimittend-rettigheder, så du kan få dagpenge, hvis du ikke finder job, når du er færdig.
Du vil få samme rettigheder i alle A-kasser i forhold til dimittend-dagpenge, så derfor betyder dit valg af A-kasse som studerende ikke det store.

Du kan altid skifte til en anden A-kasse, både i løbet af studiet og når du dimitterer. Ved skift af A-kasse bevarer du optjent anciennitet.

I den følgende tabel kan du se de A-kasser/fagforeninger vi anbefaler.

Populære A-kasser/fagforeninger for studerende

A-kasse Fordele Det får du gratis Anbefales til Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2023/
medlemmer pr.
1/1-2024
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse
har meget få klager, tværfaglig, bedste A-kasse, konkrete værktøjer til studieteknik, sparring vedr. studiejob Gratis A-kasse i 5 år mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved 0,5%
151.915
(annoncelink)
Bliv
medlem

om FTFa A-kasse
Min A-kasse
Gratis foredrag og workshops, gratis professionelt billede af dig selv, tværfaglig, adgang til Online-
kurser.dk
.
Gratis A-kasse i 5 år mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for IT eller salg og marketing Aalborg, Aarhus, Fredericia, Næstved, København og Odense -2,8%
84.523
(annoncelink)
Bliv
medlem

om Min A-kasse
DFH A-kasse
Ferietilbud, billetter til sport. Gratis A-kasse og fagforening. Bemærk kun gratis hjælp til studiejob hvis du ikke arbejder over 15 t/uge. Studerende med studiejob Esbjerg, Kolding, Herning, Aarhus, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød. 7,5%
187.490
(annoncelink)
Bliv
medlem

om DFH A-kasse
Ase A-kasse
Stå stærkt i forhold til erhvervslivet Gratis A-kasse i 5 år
Fagforening kr. 74/mdr. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 18/04).
Uddannelser målrettet erhvervslivet København + mødesteder efter aftale 1,1%
137.383
(annoncelink)
Bliv
medlem

om ASE A-kasse

Fylder du 30 år inden du bliver færdig med studiet?

Selv hvis du ikke opfylder kravene til gratis studiemedlem gennem hele dit studie, kan det måske godt betale sig at blive studiemedlem nu og så betale kontingent i perioden, fra du fylder 30 år og frem til, at du bliver færdig med uddannelsen.
Hvis du når at være medlem i mindst ét år, inden du dimitterer, vil du nemlig stadig kunne opnå ret til dagpenge fra dagen efter uddannelsens afslutning (undgå 1 måneds karens med dagpenge).

Er du fyldt 30 år når du starter på uddannelsen?

I så fald kan du fortsat opnå kontingentfritagelse og dermed gratis studiemedlemskab, hvis du udover at opfylde de samme krav som dem under 30

 • er tilmeldt - og betaler til - efterlønsordningen. Bemærk! Du skal være tilmeldt og begynde at betale til efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år.
 • er berettiget til dagpenge, inden du starter din uddannelse. Er du ikke i en dagpengeperiode, når du starter uddannelsen, betyder det at du skal have tjent 263.232 kr. (indkomstkravet) som lønmodtager inden for de sidste tre år, hvor du også har været medlem af en a-kasse.
 • ikke modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende

Hvis du ikke kan få gratis studiemedlemskab

Opfylder du ikke betingelserne for at opnå gratis studiemedlemskab (enten for dem under 30 år eller over 30 år), har du i stedet mulighed for at:

 • ansøge om fritagelse for betaling af administrationsbidraget til A-kassen (det kan alle der læser på en SU-berettiget uddannelse). Det betyder at dit kontingent til A-kassen i 2024 vil udgøre 381 kr./mdr.
 • tegne et deltidsmedlemskab

Tegne et deltidsmedlemskab, hvis du er studerende over 30 år

Følger du en uddannelse, der giver ret til optagelse i en a-kasse, men har du ikke ret til et gratis studiemedlemskab, fordi du er fyldt 30 år, kan et deltidsmedlemskab være en løsning.
Bliver du betalende medlem som deltidsforsikret, skal du kun betale 3.036 kr. om året i kontingent (pris i FTF A-kasse, som optager alle studerende). Hvis du er medlem i et år, inden du afslutter uddannelsen, slipper du for karensmåneden, hvilket giver dig 14.557 kr. (16.694 kr. som forsørger).
Både perioder med studiemedlemskab og som betalende medlem tæller med i det krævede et års medlemskab.

Når du afslutter din uddannelse, skal du indmelde dig på ny som nyuddannet for at få ret til dagpenge. Det er vigtigt, at du ændrer din status fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret for at få fulde dagpenge.

Studieforsikring gennem fagforening

Udover gratis A-kasse som studerende, kan du ofte også få gratis (eller meget billig) fagforeningsmedlemskab. Et fagforeningsmedlemskab giver dig ofte adgang til nogle rabatter f.eks. på studieforsikring. Når du flytter hjemmefra er det vigtigt lige at sikre dig at du har de rigtige forsikringer. Det kan være dit indbo, rejseforsikring, ulykkesforsikring m.m. Flere fagforeninger tilbyder i samarbejde med forskellige forsikringsselskaber forsikringer skræddersyet til de typiske behov som studerende har - og ofte også til en ret favorabel pris. Læs mere om studieforsikring....

Mere om A-kassernes tilbud til studerende

Min A-kasse - Har mange medlemmer inden for IT, salg og service

Min A-kasse

Optager ALLE studerende uanset studie

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder Min A-kasse følgende fordele for studerende:

 • Gratis adgang til spændende foredrag og workshops
 • Gratis adgang til Onlinekurser.dk
 • Få taget et professionelt billede af dig selv til dit CV og LinkedIn
 • Gode råd og vejledning til dig, der drømmer om at åbne egen virksomhed
 • Individuel job- og karriererådgivning
 • Min A-kasse samarbejder med PROSA og er du It-studerende eller it-lærling kan du få gratis studiemedlemskab af PROSA.
  Det giver dig en række yderligere fordele, bl.a. mulighed for at tegne en attraktiv studieforsikring
 • Min A-kasse samarbejder ligeledes med Business Danmark, og studerer du på minimum KVU-niveau kan du få gratis studiemedlemskab af Business Danmark.
 • Min A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter studiet kan du forblive medlem.

Eksempler på medlemmer: IT-studerende, finansøkonom- og markedsføringsøkonom-studerende, studerende på HA eller cand. merc.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 381/mdr. i de første 3 mdr (gælder alle dimittender)

Efter de første 3 mdr. kr. 506/mdr.

Bliv gratis medlem af Min A-kasse
FTFa A-kasse - klik for at blive medlem

FTF-A

Optager ALLE studerende uanset studie

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder FTF-A følgende fordele for studerende:

Eksempler på medlemmer: Studerende på professionshøjskoler og erhvervsakademier, bankrådgivere, forsikringsmedarb., handelsskolelærere, ejendomsmæglere, socialrådgivere, tandplejere, politifolk.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 488/mdr.

Bliv gratis medlem af FTFa
ASE A-kasse - klik for at blive medlem

ASE A-kasse

Optager ALLE studerende uanset studie

Udover 5 års gratis A-kasse tilbyder ASE bl.a. følgende fordele for studerende:

 • Du får adgang til personlig hjælp til at finde drømmejobbet samt vejledninger, skabeloner, podcasts, online kurser og meget mere
 • Information om vigtig og aktuel viden
 • Fagforening kr. 74/mdr. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 18/04).
 • ASE A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter studiet kan du forblive medlem.

Eksempler på medlemmer: Studerende på uddannelser målrettet erhvervslivet, herunder entrepreneurship.

Efter afslutning af studie/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 527/mdr.

Bliv gratis medlem af ASE A-kasse

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som studerende ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Som ikke-forsørger kan du få kr. 14.557 pr. måned i de første 3 måneder. Derefter får du kr. 10.011 kr. pr. måned som ikke-forsørger under 30 år. Som forsørger kan du få kr. 16.694 i hele dagpengeperioden. Se dagpengesatser..
Gratis A-kasse under studiet Du kan som studerende få gratis A-kasse i langt de fleste A-kasser. Det er en økonomisk fordel at melde sig ind i A-kasse senst 1 år før du dimitterer.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Opfylder du ikke betingelserne for gratis medlemskab? Er du f.eks. over 30 år, eller tjener du for meget ved siden af studiet? I så fald kan et betalt deltids-medlemsskab af A-kassen være en fordel. Læs mere..
Gratis fagforening for studerende Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Du kan som studerende få gratis fagforening i Det Faglige Hus og 3F, hvis du har studiejob inden for 3F-området.

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere