Love om A-kasse og dagpenge

Vi har samlet de vigtigste love og bekendtgørelser der vedører A-kasse og dagpenge.

Oversigt over love

Lov om arbejdsløshedsforsikring, fra 11-03-2020 (ændringer til og med LOV nr 59 af 28/01/2020 indarbejdet)

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, fra 26-09-2018.

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, fra 25-11-2019 (bktg. nr 1169).

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, fra 26-09-2018.

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, fra 18-12-2018 (ændringer til og med BEK nr 192 af 12/03/2020 indarbejdet)

Bekendtgørelse om rådighed, fra 25-11-2019 (bktg. nr 1172).

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, fra 26-09-2018.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (gældende fra 01.01.2020).

Oversigt over vejledninger til love/bekendtgørelser om A-kasse og dagpenge

Vejledning til bekendtgørelse om medlemskab af en A-kasse

Vejledning til bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fra din A-kasse

Vejledning til bekendtgørelse om rådighed (A-kasse og dagpengeret), fra 28-11-2019

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?