Lærling

Sammenlign
A-kasser

A-kasse for elever på erhvervsuddannelse

Denne guide for elever er opdelt i følgende afsnit:

Generelt om erhvervsuddannelser og A-kasse

Selvom jobudsigterne er gode når du tager en erhvervsuddannelse, så kan du lige så godt sikre dig at du kan få dagpenge efter uddannelsen, hvis du skulle være så uheldig ikke at have job umiddelbart efter uddannelsen.
Det er nemlig helt gratis at sikre dig dagpengeret som nyuddannet. Alle A-kasser tilbyder gratis medlemskab af A-kasse, hvis du ikke tjener mere end din elevløn.

Du kan få gratis medlemskab i op til 5 år, men det er vigtigt at du mindst har været medlem i 1 år, når du afslutter din uddannelse.
Har du været medlem i mindst 1 år når du er færdiguddannet, kan du nemlig undgå den normal 1 måneds karantæne med dagpenge. Det betyder at du kan få dagpenge som dimittend umiddelbart efter du er færdig med uddannelsen.

Krav til gratis medlemskab af A-kasse

  • Du skal være under 30 år
  • Din uddannelse skal have en varighed på mindst 18 måneder
  • Du må ikke have samlede indtægter i 2024 der overstiger kr. 244.308. Bemærk! i 2023 kan elever og lærlinge have indkomst fra et bijob ved siden af lærlinge- eller elevlønnen og stadig få gratis A-kasse. Læs om særordningen her.
    Får du en højere elev-/lærlingeløn end det maksimale dagpengeniveau (i 2024 kr. 244.308) men ikke har anden indtægt, kan du stadig få gratis A-kasse.

Nærmere omkring varigheden på minimum 18 måneder

Vedrørende varigheden af uddannelsen skal du være opmærksom på at hvis din erhvervsuddannelse er blevet forkortet på grund af meritoverførsel af beskæftigelsesperioder (erhvervserfaring), og din uddannelse dermed tager mindre end 18 måneder kan du ikke få dagpenge efter dimittendreglen. Det fremgår af denne afgørelse.
Afgørelsen siger samtidig at det altså ikke er et problem i forhold til at få dimittend-dagpenge i din A-kasse, hvis det i stedet er tidligere uddannelse (herunder praktik) der afkorter din uddannelse til under 18 måneder.

Grundforløbet kan indgå i uddannelsens varighed, hvis det er gennemført som en del af den aktuelle uddannelse, dvs. hvis grundforløbet og hovedforløbet udgør en samlet uddannelse.

Er du optaget direkte på hovedforløbet, på grund af tidligere uddannelse, arbejde og anden relevant erfaring, betragtes dette kun som adgangsgivende. Der er således hverken tale en integreret del af den aktuelle uddannelse eller om overførsel af merit ifølge reglerne på arbejdsløshedsforsikringens område.
Dette er fastslået i en vejledende udtalelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om dagpengeret efter en uddannelse til social- og sundhedshjælper.

Husk at få registreret dine dimittend-rettigheder senest 14 dage efter du er færdiguddannet

Det er meget vigtigt at du overholder 14 dages reglen. Har du været gratis medlem under uddannelsen, skal du kontakte A-kassen og oplyse at du ønsker at få registeret dine dimittend-rettigheder. Har du ikke været medlem under uddannelsen, skal du blot huske at melde dig ind i A-kasse som nyuddannet senest 14 dage efter du er færdiguddannet.

Du kan bruge dine dimittend rettigheder i A-kassen i op til 2 år

Hvis du husker at få regisreret dine dimittend-rettigheder i A-kassen senest 14 dage efter du er færdiguddannet, kan du i den følgende 2 årige periode begynde at få dagpenge, hvis du skulle være uheldig at miste dit job.
Er du optaget som dimmitend i A-kassen, behøver du således ikke optjene dagpengeret, som andre skal. Det er din uddannelse der i sig selv giver dig ret til dagpenge.

Fagforening og A-kasse er ikke det samme!

Mens det altså er gratis at være medlem af A-kasse imens du uddanner dig, så gælder det ikke for fagforening. Du får dog nedsat kontingent til fagforeningen så længe du er under uddannelse.

Du behøver kun A-kasse medlemskab for at sikre din dagpengeret.
Fagforeningen kan til gengæld hjælpe dig med juridiske spørgsmål og evt. forhold omkring din arbejdsplads og løn. I mange tilfælde kan du formentlig vente med at melde dig ind i fagforening til du er færdiguddannet, og skal starte i din første rigtige ansættelse.

Det tilbyder udvalgte A-kasser lærlinge og elever

De neden for omtalte A-kasser optager alle elever og lærlinge uanset hvilken uddannelse du er i gang med.
For at kunne få gratis medlemskab kræves dog at din uddannelse er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed. Derudover gælder, at hvis du tager en SU-berettiget uddannelse (uden for klippekortet), må dine samlede indtægter (fra SU, fritidsjob m.m.) ikke overstige det maksimale dagpengeniveau. Det maksimale dagpengeniveau er i 2024 kr. 20.359 pr. mdr. eller kr. 244.308 for et år.
Er du lærling og får elevløn, kan du normalt ikke arbejde ved siden af din uddannelse, hvis du skal fritages for kontingent til A-kassen. MEN i 2023 gælder dog en særordning, som giver elever og lærlinge mulighed for at tage bijob og stadig få gratis A-kasse.

3F tilbyder gratis A-kasse for lærlinge og elever.

3F A-kasse

Optager elever og lærlinge inden for deres 6 hovedområder: Industrigruppen, Transportgruppen, Den Offentlige Gruppe, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe og Privat Service, Hotel & Restauration.

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening tilbydes kun så længe du går på grundforløbet. Efter grundforløbet koster fagforening kr. 65 pr. mdr. hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn.

Af særlige fordele med et medlemskab af 3F's fagforening kan udover adgang til juridisk hjælp nævnes billigt mobilabonnement, 3F Superliga billetter, billige forsikringer og feriehuse, kurser og arrangementer samt gratis adgang til Onlinekurser.dk.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 537/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: ca. kr. 1.003/mdr. (2023)

3F har kontorer i hele landet

Bliv medlem af 3F - online indmeldelse
Det faglige Hus oplever stor fremgang både for A-kasse og fagforening

Det Faglige Hus

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening, men der ydes kun faglig eller juridisk bistand i forhold der vedrører studiejob, hvis jobbet ikke overstiger 15 timer ugentligt i gennemsnit. Er du i lære, eller er dit job studierelateret, fx en praktikperiode, er der ikke et maks. timetal, og du kan få faglig hjælp og gratis medlemskab.
Studerende kan gøre brug af øvrige tilbud straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. ferietilbud, forsikringer, billetter til sport.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 497/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 566/mdr.

Det Faglige Hus har kontorer i følgende byer:
Esbjerg, Aarhus, Brøndby, Odense, Ringsted, Aalborg, Hillerød, Kolding og Herning.

Bliv medlem af Det faglige Hus - online indmeldelse
Min A-kasse - Har mange medlemmer inden for IT, salg og service

Min A-kasse

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne.

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder Min A-kasse følgende fordele for elever og lærlinge:
1. Gratis adgang til Onlinekurser.dk
2. Min A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter uddannelsen kan du forblive medlem

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 381/mdr. i de første 3 mdr (gælder alle dimittender)

Efter de første 3 mdr. kr. 506/mdr.

Bliv medlem af Min A-kasse - online indmeldelse

FTFa

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne.

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder FTFa følgende fordele for elever og lærlinge:
1. FTFa optager alle, men har især kendskab til følgende brancher:
Finans og forsikring, Kost og sundhed, Kunst, Landskab, teknik og konstruktion,
Politi og forsvar, Privat og offentlig administration, Transport og Undervisning.
2. FTFa er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter din elevtid kan du forblive medlem
3. Du får konkrete værktøjer til studieteknik

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 488/mdr.

Bliv medlem af FTFa - online indmeldelse

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som elev eller lærling ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. Søger du dagpenge som dimittend er satsen lavere Læs mere..
Gratis A-kasse i 2023 Elever og lærlinge der modtager elev-/lærlingeløn, har i 2023 mulighed for at tage ekstra arbejde, og stadig få gratis A-kasse, så længe indkomsten holder sig under 244.308 kroner pr. år før skat.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages reglen. Læs mere...
Optjening af dagpengeret Som elev/lærling er der mulighed for at du kan optjene dagpenge på "normal vis" gennem din indtægt fra elevløn og evt anden indkomst. Du skal have tjent kr. 263.232. Læs mere..
Billig fagforening for elever/lærlinge Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Enten kan du få gratis fagforening (gælder f.eks. i Det Faglige Hus), eller også skal du betale et nedsat kontingent (I 3F koster det 65 kr. pr. mdr.).

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere