A-kasser i Assens

Der er kun én A-kasse der har kontoradresse i Assens. Det er 3F Vestfyn.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Assens kommune

I Assens kommune har 6 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, FTFa, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse

Skovvej 11,
5610 Assens
hjemmeside

Facts om ledighed i Assens kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 3,0%
Antal bruttoledige: 571

Udvikling i ledighed det seneste år i Assens

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 12 85.7%
Journalistik, Kommunikation og Sprog -2 (66.7%)
Magistre (MA) 6 75.0%
Økonomer (CA) 2 50.0%
Fag og Arbejde (FOA) 6 46.2%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 1 8.3%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -3 (12.5%)
Lærere (DLF-A) 1 9.1%
Socialpædagoger (SLA) 4 57.1%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 16 50.0%
Byggefagenes a-kasse -1 (33.3%)
El-faget -2 (66.7%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) -3 (3.4%)
Fødevareforbundet (NNF) 1 50.0%
Metalarbejdere 6 100.0%
Ledere 2 15.4%
Teknikere -4 (66.7%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 3 50.0%
Selvstændige (DANA) 3 150.0%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -12 (40.0%)
Det Faglige Hus A-kasse 10 32.3%
A-kassen FRIE -2 (40.0%)
Kristelig a-kasse -5 (8.5%)

Denne side er senest opdateret 22-10-2019, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?