Test vindere

Sammenlign
A-kasser

Test-oversigt A-kasser

Vi indsamler selv kontingentpriser på a-kassernes hjemmesider, og vi chekker flere gange årligt for at have de mest aktuelle priser.
Udvikling i medlemstal får vi fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
forsiden finder du resultatet af vores test af pris og udvikling i medlemstal.

Herudover følger vi med i hvad der kommer af aktuelle undersøgelser og test fra pålidelige kilder som f.eks. offenlige myndigheder og medier (DR, TV2, dagblade).
Neden for kan du se hvad disse test viser.

Maj 2019: Popularitet i 1. kvartal 2019

Godt 6.000 flere er blevet medlem af en A-kasse i første kvartal af 2019.
I perioden fra 1. januar 2019 til 1. april 2019 er det samlede antal medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.191.372 til 2.197.487. Stigningen fordeler sig med ca. 9.000 flere betalende medlemmer, mens der er et lille fald på knap 3.000 i de kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

De færdiguddannede skifter til almindeligt medlemskab
Mange studerende bliver færdige med deres uddannelse i januar/februar, og skifter derfor deres medlemskab i A-kasse fra at være et gratis studiemedlemskab til et almindeligt fuldtidsmedlemskab, hvor de betaler almindeligt kontinget.

A-kasser for højtuddannede oplever fortsat fremgang
Det stigende antal unge der de senere år har søgt ind på en lang videregående uddannelse, ses også på medlemsudviklingen i de 4 A-kasser, der er målrettet højtuddannede.
MA A-kasse, CA A-kasse, AJKS samt Akademikernes A-kasse har alle haft fremgang i antal medlemmer i 1. kvartal 2019.

Også A-kasser for mellemlange uddannelser oplever fremgang
A-kasserne der har mange medlemmer med en mellemlang uddannelse (f.eks. professionsbachelor) oplever også fremgang. Det er bl.a. FTFa, Din Sundhedsfaglige A-kasse, BUPL og Socialpædagogerne.

Fortsat stor fremgang for "Det Faglige Hus" A-kasse og fagforening
"Det Faglige Hus" der slår sig op på at være danmarks billigste A-kasse med fagforening, oplever i disse år voldsom fremgang. Alene de sidste 5 år har Det Faglige Hus's A-kasse fået 45.000 flere medlemmer, og har idag godt 128.000 medlemmer i deres A-kasse.
Med en fremgang på 1,5% (eller 1.903 medlemmer) i 1. kvartal, er Det Faglige Hus også kommet lovende fra start i 2019.

Det Faglige Hus har blandt andet ført markedsføringkampagner rettet mod sportsklubber- og foreninger, og har således gennem en længere periode tilbudt kr. 1.000 for hvet nyt medlem som en sportsforening skaffer. Det - sammen med i øvrigt kraftig markedsføring af hvor mange penge man kan spare på A-kasse med fagforening ved at skifte til Det Faglige Hus, har givetsvis fået mange til at skifte fra de dyrere fagforeninger/A-kasser under FH ("Fagbevægelsens hovedorganisation"). Især de store fagforeninger under FH har mistet medlemmer i første kvartal af 2019. HK har således mistet 564 medlemmer, mens 3F har mistet 309 medlemmer. De mindre FH-forbund ser dog ud til at have fået stoppet den negative udvikling med tab af medlemmer. Bl.a. BUPL, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, El-forbundet, BFA og NNF har alle haft en lille medlemsfremgang her i starten af 2019.

Det Faglige Hus står næsten alene bag succesen for "de gule fagforeninger"
Mens Det Faglige Hus som nævnt har stor succes så gælder det ikke de andre store "gule fagforeninger", som tilbyder samme produkt som Det Faglige Hus, nemlig A-kasse med billig fagforening.
Således fortsætter ASE her i 2019 med at miste medlemmer, og det samme gør KRIFA, som de nu har gjort i flere år.

Marts 2019: Udvikling i medlemstal for 2018

De traditionelle LO A-kasser mister medlemmer
Næsten alle A-kasser der hører under LO har mistet medlemmer i den opgjorte periode (fra januar 2018 til januar 2019). Det drejer sig i sær om FOA's A-kasse (minus 2,1%) og 3F A-kasse (minus 1,4%).

Andre af de traditionelle LO A-kasser mister fortsat også medlemmer. Bl.a. har HK A-kasse mistet 0,5%, Dansk Metal A-kasse har mistet 1,0% og endelig kan nævnes at Teknikernes A-kasse har mistet 1,2% af deres medlemmer på under 1 år.

Blandet udvikling i de tværfaglige A-kasser
De medlemmer som LO A-kasserne mister i disse år, melder sig i stedet ind i de tværfaglige A-kasser.
Der er dog stor forskel på populariteten blandt de tværfaglige A-kasser. "Det Faglige Hus" har igennem flere år nu oplevet en stor medlemsfremgang, og denne fremgang ser ud til at fortsætte. Således har DFH i 2018 fået næsten 10.000 flere betalende mdelemmer i deres A-kasse, hvilket svarer til en fremgang på 8,5%.

KRIFA og ASE der ligesom "Det Faglige Hus" tilhører de såkaldt "gule fagforeninger" har til gengæld begge oplevet ret stor tilbagegang i medlemstal det seneste år.
For KRIFA har tilbagegangen stået på i flere år nu, men de er dog stadig den 4. største A-kasse i Danmark.
For ASE derimod er det relativt nyt med tilbagegang i medlemstallet, og så er der endda tale om den tredje dårligste placering i vores undersøgelse af popularitet, med en tilbagegang på hele 2,8% over det seneste år, eller svarende til at godt 4.000 medlemmer har forladt ASE i den målte periode.

4.305 flere er blevet (betalende) medlem af en A-kasse i forhold til sidste år.
I perioden fra januar 2018 til januar 2019 er det samlede antal betalende dagpengeforsikrede medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.040.947 til 2.045.252. Det bemærkes at efterlønsmodtagere og studerende, ikke indgå i vores undersøgelse af medlemstal. Studerende betaler således ikke kontingent. Vil du se en opgørelse hvor studerende indgår, kan du se vores opgørelse over totalt antal medlemmer.

Dec. 2018: Vi har chekket de nye kontingentpriser for 2019

Alle A-kasser hæver prisen for medlemskab en lille smule, men det skyldes at den del af dit kontingent der går til Staten stiger med 4 kr. pr. måned.

Der er dog A-kasser der har sat prisen op med mere end de 4 kr.
FOA A-kasse og Lærernes A-kasse er de to A-kasser der har hævet kontingent-prisen mest. Den eneste A-kasse der reelt har sænket prisen er Det faglige Hus, idet deres kontingent kun stiger med 3 kroner, altså har de valgt ikke at hæve med 4 kroner, som statsbidraget ellers er steget med i 2019.

Juni 2018: Ny opgørelse af medlemsudvikling i A-kasserne

Vi har lavet en ny opgørelse af udvikling i medlemstal for perioden juni 2017 til maj 2018.
Godt 13.500 flere er blevet medlem af en A-kasse i forhold til sidste år.

I perioden fra juni 2017 til maj 2018 er det samlede antal medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.177.500 til 2.191.263. Stigningen fordeler sig med godt 3.000 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende, og ca. 10.500 flere betalende medlemmer over den seneste 11 måneders periode.

Flere studerende kan ses i A-kasse medlemstal
Den tendens der har været de senere år med stigende antal studerende på videregående uddannelser, og dermed også flere uddannede med en videregående uddannelse, viser sig også i udviklingen i medlemstal for de A-kasser der er målrettet personer med en mellemlang- eller lang videregående uddannelse.
Således har Akademikernes A-kasse nu overhalet 3F som danmarks største A-kasse. En fremgang i medlemstal på 5,6% siden juni 2017 betyder at Akademikernes nu har 233.428 medlemmer, mens en tilbagegang for 3F A-kasse på 1,6% i samme periode, betyder at 3F nu har 231.788 medlemmer.

Også de andre A-kasser målrettet personer med en lang uddannelse, det er MA A-kasse, CA A-kasse og AJKS-A har alle oplevet fremgang i medlemstal det senste år.

A-kasserne målrettet personer med mellemlange uddannelser som erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser har også fremgang i medlemstal. Det gælder således særligt for FTFa (fremgang på 1,8%) og BUPL A-kasse (fremgang på 1,9%), og i mindre grad for DSA (Din sundhedsfaglige A-kasse) samt Lærernes A-kasse.

Den manglende success for erhvervsuddannelserne viser sig hos de traditionelle LO-forbund
Erhvervsuddannelserne oplever i modsætning til de mellem- og lange videregående uddannelser, tilbagegang i optagelse af nye studerende.
Nedgangen i antal unge der går på en erhvervsuddannelse (EUD, EUX) får negativ virkning på antallet af medlemmer i de fleste LO-forbund (A-kasser), som er her at studerende og nyuddannede fra erhvervsskolerne typisk er medlem.

Fortsat stor fremgang for "Det Faglige Hus" A-kasse og fagforening
"Det Faglige Hus" der slår sig op på at være danmarks billigste A-kasse med fagforening, oplever i disse år voldsom fremgang. Alene de sidste 5 år har Det Faglige Hus's A-kasse fået 40.000 flere medlemmer, og har idag godt 120.000 medlemmer i deres A-kasse.
Med en fremgang på 11,3% alene siden juni 2017, er det da også den A-kasse der har klaret sig klart bedst i vores undersøgelse af medlemstal.

Det Faglige Hus har blandt andet ført markedsføringkampagner rettet mod sportsklubber- og foreninger, og har således gennem en længere periode tilbudt kr. 1.000 for hvet nyt medlem som en sportsforening skaffer. Det - sammen med i øvrigt kraftig markedsføring af hvor mange penge man kan spare på A-kasse med fagforening ved at skifte til Det Faglige Hus, har givetsvis fået mange til at skifte fra de dyrere LO-forbund. LO-forbundene's A-kasser mister da også stort set alle fortsat medlemmer, som det har været gældende i flere år nu. Dog er Dansk El-forbund en undtagelse i årets undersøgelse, da de siden juni 2017 har oplevet en medlemsfremgang på 2,2%.

Det Faglige Hus står alene bag succesen for "de gule fagforeninger"
Mens Det Faglige Hus som nævnt har stor succes så gælder det ikke de andre "gule fagforeninger", som tilbyder samme produkt som Det Faglige Hus, nemlig A-kasse med billig fagforening.
Således har ASE for første gang i flere år oplevet en forholdsvis stor tilbagegang i medlemstal på 3,3%, ligesom KRIFA A-kasse fortsat mister medlemmer, som de nu har gjort i flere år.

Marts 2018: Der er kommet statistik over klager over A-kasser for 1. halvår 2017

Ifølge Styrelsen's nye halvårsstatistik for 1. halvår af 2017 har følgende 3 A-kasser flest klager (målt pr. 1000 medlemmer): DANA, Det Faglige Hus og ASE A-kasse.

Følgende A-kasser har oplevet det største fald i antal klager (kun A-kasser med over 25.000 medlemmer omtales her, se den fulde rapport for alle A-kasser's udvikling):

De to A-kasser der har haft den dårligst udvikling, og dermed har oplevet den største stigning i antal klager er ASE (21% stigning) og FOA A-kasse (22% stigning).

Se den fulde rapport i pdf-format.

Dec. 2017: Vi har chekket de nye kontingentpriser for 2018

Alle A-kasser får højere kontingent i 2018, men det skyldes især at den del af dit kontingent som går til staten+ATP stiger med 2 kr.
Alle A-kasser skal altså af dit kontingent videresende 2 kr. mere hver måned til Staten.

Imidlertid har nogle A-kasser valgt samtidig at hæve det såkaldte administrationsbidrag - det er den del af dit kontingent der går til lønninger m.m. i de enkelte A-kasser.
Her bemærkes især at HK har hævet administrationsbidraget med 10 kr., hvorfor deres kontingent stiger med ialt 12 kr. pr. mdr. i 2018, eller fra 474 kr. til 486 kr.

Se mere under vores pris sammenligning.

September 2017: Den nye klagestatistik for 2016 er kommet

Undersøgelsen over medlemmernes klager over deres A-kasse for 2016 viser igen en generel nedgang i antallet af klager.
De A-kasser der har haft den mest positive fremgang (=fald i antal klagesager) er især FTF A-kasse, CA A-kasse samt DANA.
De fleste klager modtog Styrelsen fra medlemmer af HK A-kasse, Det Faglige Hus og 3F A-kasse. HK A-kasse og Det Faglige Hus ligger også blandt de A-kasser der har flest klager, når man måler pr. 1000 medlemmer.
Det Faglige Hus er tillige dem der har det største antal sager, hvor Styrelsen har sagt at vejledningen i A-kassen ikke har været tilfredstillende.
Læs mere.

Juni 2017: Ny opgørelse af medlemsudvikling i A-kasserne

Vi har opgjort udviklingen i medlemstal for perioden oktober 2016 til juni 2017
3F er stadig den største A-kasse i Danmark målt på antal medlemmer, men ændringerne på arbejdsmarkedet i retning af jobs der kræver mere uddannelse, viser sig også tydeligt i 3F's medlemstal, der har været konstant nedadgående de sidste 5 år.
Siden 2012 har 3F således mistet ca. 13% af deres medlemmer, svarende til 34.384 medlemmer.

Det er således tydeligt i disse år, at A-kasser målrettet personer med en videregående uddannelse oplever stor medlemsfremgang. Det gælder især for MA A-kasse der har oplevet en medlemsfremgang på 15% i perioden 2012-2017. Også Akademikernes A-kasse mærker det stigende antal unge mennesker med videregående uddannelser. Akademikernes har idag 20% flere medlemmer end man havde i 2012.
Disse tal viser fremgangen i betalende dagpengeforsikrede medlemmer. Inkluderer man tillige studerende med gratis medlemskab, så er udviklingen endnu mere tydelig.

Stor forskel mellem De "Gule fagforeninger"
Siden 2002 har det i Danmark været tilladt at drive såkaldte tværfaglige a-kasser. I en del år efter 2002 oplevede især den del af de tværfaglige A-kasser der samtidig tilbyder billig fagforening - også kaldet de "gule fagforeninger" stor succes og tilsvarende medlemsfremgang.
Succesen var baseret på et billigt pakketilbud bestående af billig fagforening med A-kasse. Det er kendetegnende for de gule fagforeninger, at de ikke som de traditionelle LO og FTF fagforeninger har overenskomster.
Dermed kan man sige at de ikke på samme måde som LO- og FTF fagforbundene er med til at sikre et trygt og godt arbejdsmarked.
Det ser ud til at danske lønmodtagere er ved at indse at det nok er en uheldig udvikling for dem selv - ihvertfald har en af de tidligere så populære A-kasser, nemlig KRIFA, oplevet stor tilbagegang i antal medlemmer de senere år. Siden 2012 har KRIFA således mistet mere end 14.000 medlemmer.

En anden af de "gule fagforeninger" men dog væsentlig mindre end KRIFA, er Frie. Frie (tidligere Frie Funktionærer) har siden 2012 mistet hele 15% af deres medlemmer.

ASE - der også tilhører de gule fagforeninger - oplevede i mange år en stor fremgang, men også for ASE ser det ud til at udviklingen nu går den anden vej. Ihvertfald har ASE i perioden oktober 2016 til juni 2017 kun oplevet en fremgang på 0,1% i medlemstal, hvilket er langt fra tidligere tiders tal for ASE.

Det faglige Hus er en undtagelse
Mens det altså generelt ser ud til at succesen hos de gule fagforening er ved at ebbe ud, så er der dog en væsentlig undtagelse, nemlig "Det Faglige Hus", som de senere kun har kendt en vej, og det er fremad. DFH er således den A-kasse af alle, der de senere år har oplevet den største medlemsfremgang. DFH har således gået fra et medlemstal i 2012 på ca. 80.000 medlemmer til her i juni 2017 at have næsten 110.000 medlemmer af deres A-kasse.
Mange der bliver medlem hos DFH vælger formentlig et af deres pakketilbud med billig fagforening+A-kasse.

De traditionelle LO A-kasser mister fortsat medlemmer
Næsten alle A-kasser der hører under LO har mistet medlemmer de seneste 8 måneder (fra okt. 2016 til juni 2017). Det drejer sig om 3F A-kasse (minus 0,9%), HK A-kasse (minus 1,3%), FOA A-kasse (minus 1,5%), Dansk Metal A-kasse (minus 2,5%), Teknikernes A-kasse (minus 1,4%), El-fagets A-kasse (minus 0,1%), Fødevareforbundets A-kasse (minus 1,3%) samt Byggefagenes A-kasse (minus 0,3%).

Man kan se at medlemmerne istedet går over til de billigere A-kasser, som. f.eks. FTF-A, "Det Faglige Hus" og "Min A-kasse".

Flere studerende bliver medlem af en A-kasse
I perioden fra oktober 2016 til juni 2017 er det samlede antal medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.170.804 til 2.177.500. Det er dog kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende, der tegner sig for fremgangen i antal medlemmer de senest 8 måneder.
Der er således blevet ca. 10.000 flere medlemmer med gratis medlemskab, mens antallet af betalende medlemmer i samme periode er faldet med ca. 3.000.

Dec. 2016: Vi har chekket de nye kontingentpriser for 2017

Vi har set på alle 24 A-kasser, med henblik på at se hvem der har sat prisen op (eller ned..) til 2017.
Ca. halvdelen af A-kasserne har valgt at fastholde samme administrationsbidrag som i 2016.
Det betyder dog at kontingentet alligevel stiger med 7 kr. om måneden. Det er fordi Staten har sat det beløb op som alle A-kasserne skal videresende til Staten med netop 7 kroner.

ASE er den A-kasse der har hævet prisen mest i forhold til sidste år. ASE har hævet prisen med 20 kr. pr. måned.

Den mest interessante udvikling vi ser i kontingentpriserne for 2017 er dog at flere LO A-kasser har valgt at reagere på den store medlemsflugt de har haft se seneste år.
Således har bl.a. HK og NNF valgt at nedsætte deres kontingent med henholdsvis 1 kr. og 6 kr. pr. måned. Dette selvom de altså skal afregne 7 kroner mere pr. medelem til Staten, så reelt er der tale om en nedsættelse af prisen med 8 kr. og 13 kr. pr. måned.

Oktober 2016: ny opgørelse af udvikling i medlemstal

Vi har opgjort udvikling i medlemstal i alle A-kasser for perioden oktober 2015 til oktober 2016
3F er den største A-kasse i Danmark, efterfulgt af Akademikernes og HK.

De traditionelle LO A-kasser mister medlemmer
Næsten alle A-kasser der hører under LO har mistet medlemmer det seneste år (fra okt. 2015 til okt. 2016). Det drejer sig om 3F A-kasse (minus 1,3%), HK A-kasse (minus 2,0%), FOA A-kasse (minus 2,7%), Dansk Metal A-kasse (minus 1,9%), Teknikernes A-kasse (minus 1,2%), El-fagets A-kasse (minus 1,7%), Fødevareforbundets A-kasse (minus 2,7%) samt Byggefagenes A-kasse (minus 2,1%).

Man kan se at medlemmerne istedet går over til de billigere tværfaglige A-kasser, som. f.eks. FTF-A, "Det Faglige Hus" og "Min A-kasse".

Flere bliver medlem af en A-kasse
I perioden fra oktober 2015 til oktober 2016 er det samlede antal medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.157.353 til 2.170.804. Der er blevet over 11.000 nye betalende medlemmer, og resten af stigningen er kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Febr. 2016: Den nye klagestatistik for 2015 er kommet

Undersøgelsen over medlemmernes klager over deres A-kasse for 1. halvår 2015 viser en generel nedgang i antallet af klager.
De A-kasser der har haft den mest positive fremgang (=fald i antal klagesager) er især El-Faget's arbejdsløshedskasse, Min A-kasse, AJKS og Frie Funktionærer.
Læs mere.

Jan. 2016: Vores check af nye kontingent priser for 2016

Vores gennemgang af alle a-kassernes nye priser for 2016 viser at ca. halvdelen af alle a-kasser har hævet prisen (administrationsbidraget) for 2016.
En nærmere gennemgang viser at de fleste begrunder prisstigningen med den forestående dagpengereform som træder i kraft pr. 01.01.2017.
Det skulle ifølge oplysninger fra A-kasserne give dem forøgede omkostninger, som har gjort det nødvendigt at forhøje administrationsbidraget.
Nogle A-kasser har dog valgt på trods af dagpengereformen IKKE at forhøje prisen i 2016. Det drejer sig bl.a. om "Min A-kasse", FTFa, KRIFA og "Det Faglige Hus".

De A-kasser der har hævet prisen mest fra 2015-2016 er Akademikernes (10% stigning, men er dog stadig blandt de allerbilligste), ASE (6% stigning) og CA A-kasse (5% stigning).

Juni 2015: Nye tal for klager over A-kasserne: "Frie Funktionærer" klarer sig flot.

Den tværfaglige A-kasse Frie Funktionærer har meget få klager.
Samtidig er deres sagsbehandling kompetent - ingen (af de få) klager over Frie Fuktionærer i 2014 er således blevet ændret af klageinstansen.
ASE ligger generelt højt i klagestatistikkerne (klageinstansen modtager mange klager over ASE), og særligt de ledige medlemmer af ASE synes at klage meget.
Se hele rapporten her

Marts 2015: Udviklingen i medlemstal for 2014 er godt nyt for især "Det Faglige Hus".

Vi har fået alle A-kassers medlemstal pr. 01.01.2015, og de viser samme tendens som vi har set de senere år, nemlig at de traditionsrige A-kasser som 3F, HK, Metal og NNF alle mister medlemmer, og at disse medlemmer søger mod de (billigere) tværfaglige A-kasser.

Testvinder biver på en suveræn 1. plads "Det Faglige Hus" med en medlemsfremgang på hele 8,2% i 2014.

Jan. 2015: Vores check af nye kontingent priser for 2015

Vores gennemgang af alle a-kassernes nye priser for 2015 viser at kun 2 A-kasser har sænket prisen på bidrag til administration.
Det drejer sig om "Min A-kasse" og "Det Faglige Hus".

Derimod har to af de største A-kasser, HK-A og FOA valgt at hæve deres priser for administration i 2015.

Okt. 2014: FTFa klarer sig godt

Københavns kommune har overladt arbejdet med kontakt til ledige over 30 år i de første 6 måneder af ledighedsforløbet til A-kasserne (i stedet for at lade Jobcentret gøre det).
Kommunen evaluerer hvert år deres samarbejde med 14 A-kasser:
Den seneste evaluering fra okt 2014 viser at FTFa indtager en 2. plads når det gælder "Jobeffekt" - det vil sige når man måler på hvor hurtigt deres ledige medlemmer bliver selvforsørgende igen.
De ledige medlemmer af A-kasserne blev også spurgt til hvor tilfredse de generelt var med kontaktforløbet med deres A-kasse i de første 6 måneder af deres ledighedsperiode.
Den gennemsnitlige tilfredshed er på 69/100.
FTFa ligger med 73% over gennemsnittet. Også andre tværfaglige A-kasser klarer sig godt - bl.a. Frie Funktionærer med 75% tilfredshed. Af A-kasser der klarer sig dårligere end gennemsnittet finder vi KRIFA (kun 53% tilfredshed), Metal (56% tilfredshed), 3F (57% tilfredshed) og ASE (62% tilfredshed).

Deltagere blev også mere konkret spurgt om deres tilfredshed med jobsamtalerne, herunder tilfredsheden med indhold, a-kassens viden om arbejdsmarkedet og den faglige rådgivning.
Her får ASE og KRIFA henholdvis 4,2 og 4,3 på en 10-skala og vurderes således på dette spørgsmål som blandt de dårligste A-kasser. FTFa får her karakteren 5,5 og er blandt de bedste.

Sept. 2014: "Lederne" bedst i DR-undersøgelse

Undersøgelse foretaget af DR viser at "Lederne's A-kasse" er bedst til at hjælpe sine medlemmer i job igen når de har mistet dagpengeretten.
Se test her.

Nov. 2009: Medlemmer mest tilfredse i "Min A-kasse" og "CA A-kasse"

Den seneste store offentlige undersøgelse af alle A-kasser fortaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viste at medlemmerne var mest tilfredse i "Min A-kasse" (1.plads) og "CA A-kasse (2.plads)". Se test her.

  

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere