A-kasser i Silkeborg

Der er 3 A-kasser der har kontoradresse i Silkeborg. Det er 3F A-kasse, Dansk Metal, HK Østjylland og FOA Silkeborg-Skanderborg.

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Silkeborg kommune

I Silkeborg kommune har 6 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, 3F, FOA, FTFa, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse

Granhøjvej 16,
8600 Silkeborg
hjemmeside

FOA og HK

Dalgasgade 24,
8600 Silkeborg
FOA
HK

Dansk Metal

Lyngbygade 28,
8600 Silkeborg
hjemmeside

Facts om ledighed i Silkeborg kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 2,7%
Antal bruttoledige: 1.247

Udvikling i ledighed det seneste år i Silkeborg

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 10 17.2%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 1 12.5%
Magistre (MA) -2 (4.7%)
Økonomer (CA) -8 (29.6%)
Fag og Arbejde (FOA) -25 (38.5%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 8 22.2%
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -16 (20.3%)
Lærere (DLF-A) 5 6.5%
Socialpædagoger (SLA) -8 (34.8%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 1 1.0%
Byggefagenes a-kasse -1 (16.7%)
El-faget -1 (50.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 17 15.6%
Fødevareforbundet (NNF) -3 (75.0%)
Metalarbejdere 14 107.7%
Ledere 6 21.4%
Teknikere -5 (25.0%)
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -4 (10.5%)
Selvstændige (DANA) 0 0.0%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 3 8.3%
Det Faglige Hus A-kasse 17 36.2%
A-kassen FRIE 2 50.0%
Kristelig a-kasse 9 8.1%

Denne side er senest opdateret 22-10-2019, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?