A-kasser i Ballerup

Der er 3 A-kasser der har kontoradresse i Ballerup. Det er 3F Storkøbenhavn, BUPL Storkøbenhavn og Socialpædagogerne Storkøbenhavn.

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Ballerup kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Som frikommune kan kommunen i en forsøgsperiode få godkendt at der skal gælde særlige regler for f.eks. ledige.
Ballerup kommune er med i forsøget om "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren"

Er undtaget fra reglerne om indhold og formkrav om udarbejdelse af »Min Plan«
Ballerup kommune er undtaget fra reglerne om indhold og formkrav om udarbejdelse af »Min Plan« og særskilte planer for uddannelsespålæg, aftale om sygedagpengeopfølgning for personer, der er omfattet af § 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som har komplekse og sammensatte problemer. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan samle oplysninger i en fælles plan på tværs af sektorer og beslutte hvilke oplysninger, der skal indgå i planen. Det er en forudsætning for forsøget, at der stadig udarbejdes en plan, hvor det fremgår, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres. Frikommunen skal i forhold til personer, der er omfattet af lovens § 6, nr. 1, forholde sig til det af A-kassen udarbejdede udkast til »Min Plan«.

Anden organisering af jobindsatsen
Frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. om, at den kommunale beskæftigelsesindsats skal varetages i et jobcenter. Forsøget indebærer, at frikommunerne kan beslutte, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser om beskæftigelsesindsatsen for personer omfattet af § 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har komplekse og sammensatte problemer.

Fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen (samtaler)
Frikommunerne fastlægger selv rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Frikommunen skal i forhold til det konkrete forsøg tage stilling til, om forsøget berører samarbejdet med A-kassen. Er det tilfældet, skal kommunen forholde sig til samarbejdet med A-kassen og give A-kassen skriftlig besked herom.

3F A-kasse

Sct. Jacobsvej 10,
2750 Ballerup
hjemmeside

BUPL A-kasse
SL A-kasse

Lindevænget 19,
2750 Ballerup
BUPL-A
SL A-kasse

Facts om ledighed i Ballerup kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,2%
Antal bruttoledige: 761

Udvikling i ledighed det seneste år i Ballerup

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 11 20.0%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 1 11.1%
Magistre (MA) -1 (7.7%)
Økonomer (CA) 0 0.0%
Fag og Arbejde (FOA) 2 6.3%
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -2 (10.5%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 0 0.0%
Lærere (DLF-A) 1 16.7%
Socialpædagoger (SLA) 2 50.0%
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) -8 (8.6%)
Byggefagenes a-kasse -7 (63.6%)
El-faget -1 (25.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 9 10.6%
Fødevareforbundet (NNF) 0 0.0%
Metalarbejdere -4 (28.6%)
Ledere 1 6.3%
Teknikere 5 250.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) -3 (11.5%)
Selvstændige (DANA) 2 66.7%
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -1 (2.9%)
Det Faglige Hus A-kasse 16 37.2%
A-kassen FRIE 0 0.0%
Kristelig a-kasse -5 (6.3%)

Denne side er senest opdateret 05-07-2021, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Ni A-kasser er blevet udvalgt til at deltage i en fireårig forsøgsordning

Udgivet den 5. April, 2019 af A-kasser.dk

Ni a-kasser får større ansvar for at få ledige i job Ni a-kasser er nu valgt til at deltage i et historisk stort forsøg, hvor a-kasserne Læs mere...

3F bliver ny sponsor for superligaen

Udgivet den 27. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Landets bedste fodboldrække får 3F som hovedsponsor og skifter fra starten af 2019/2020-sæsonen navn til 3F Superliga. Sponsoratet træder i kraft Læs mere...

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18. Marts, 2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?