A-kasse for udlandsdanskere

Medlemskab af A-kasse

Er du medlem af en A-kasse og skal flytte til udlandet, er der forskellige forhold, der afgør om du kan forblive medlem af din danske A-kasse, eller skal skifte til den tilsvarende arbejdsløshedsforsikringsordning i det land du flytter til. Især er det afgørende om du skal flytte til et andet EU/EØS eller et ikke EU/EØS-land.

Er du studerende når du flytter til udlandet, kan du bevare dit danske A-kasse medlemskab uanset hvilket land du skal til.

Arbejde inden for EU/EØS eller Schweiz

Flytter du til et andet EU/EØS-land for at arbejde, skal du tilmeldes den arbejdsløshedsforsikringsordning der gælder i arbejdslandet. Dette gælder også selvom din arbejdsgiver har hjemsted i Danmark (se dog om udstationering neden for). Dette skyldes EU-samarbejdet på området "social sikring" og princippet om "fri bevægelighed af arbejdskraft" inden for EU.
I følge EU-koordineringen gælder også at man kun kan være forsikret i ét land, og når du bliver optaget i en A-kasse i opholdslandet, skal du udmelde dig af den danske.

Den udbredte EU koordinering på dette område, betyder dog samtidig at du kan overføre optjente rettigheder (medlemsperioder og arbejdsperioder/-indtægt) fra den danske A-kasse til den tilsvarende ordning i dit nye EU-land. For at kunne gøre dette gælder imidlertid at du skal tilmelde dig ordningen i dit nye EU-land seneste 8 uger efter at du er udmeldt af den danske A-kasse.
Derudover skal du inden du rejser sørge for at få et E-301 dokument af din A-kasse. Heri fremgår din anciennitet/optjente rettigheder i A-kassen. E-301 skal A-kassen i dit nye EU-land bruge til at få registreret dine rettigheder korrekt.
Vi anbefaler at du først melder dig ud af den danske A-kasse, når du er sikker på at du er optaget i forsikringsordningen i dit nye EU-land.
Vær opmærksom på at arbejdsløshedsforsikring er obligatorisk i mange andre EU-lande (i modsætning til i Danmark hvor det er frivilligt at være medlem af A-kasse). Forsikringsbidraget vil i mange tilfælde blive trukket direkte på din lønseddel.

Udover 8 ugers kravet, kan enkelte EU-lande have yderligere krav du skal opfylde for at kunne overføre optjente rettigheder fra den danske A-kasse. P.t. er Danmark og Finland dog de eneste EU-lande der har som yderligere krav at man skal arbejde et vist antal uger i Danmark/Finland for at kunne overføre optjente rettigheder.

Mens der som nævnt er fælles regler inden for EU om hvor man skal være medlem, og reglerne om overførsel af rettigheder, så har hvert enkelt EU-land deres egen lovgivning om:

  • hvilke ydelser du er berettiget til, og i hvor lang tid du kan få dem, hvis du bliver arbejdsløs.
  • hvor lang tid du skal arbejde og være medlem/betale til ordningen for at kunne få ret til ydelser.

Der er stor forskel på de ordninger der gælder i de enkelte EU-lande, så det anbefales at sætte sig grundigt ind i arbejdsløshedshedsforsikringsordningen i det land du skal flytte til.
Du kan læse mere om de enkelte EU-/EØS-landes og Schweiz's ordninger for arbejdsløshedsforsikring i denne guide fra EU.

Udstationeret inden for EU/EØS

Er du udstationeret af en dansk arbejdsgiver, kan du forblive medlem af din danske A-kasse.
Det kræver dog, at du får en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du kan bevare din danske sociale sikring.
Læs mere om udstationering og A-kasse.

Arbejde uden for EU

Skal du arbejde i et ikke EU/EØS-land, kan du forblive medlem af din danske A-kasse under hele udlandsopholdet.
Du beholder din anciennitet, mens du arbejder i udlandet og du kan medregne arbejdet i udlandet til genoptjening af ny dagpengeret, når du vender hjem. Du kan ligeledes medregne arbejdet i udlandet til beregning af ny dagpengesats, når du vender hjem.

Særligt opholdskrav gælder (formentlig) kun i 2019 og 2020

Den tidligere regering indførte pr. 1. januar 2019 et såkaldt "opholdskrav". Kort fortalt gælder at man skal have opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 12 år når man anmoder om dagpenge.
Dog er der en overgangsordning i 2019 og 2020 hvor kravet er/vil være henholdsvis 5 ud af de sidste 12 år og 6 ud af de sidste 12 år.
Efter EU-reglerne kan perioder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz også medregnes til opholdskravet.
Ved længerevarende udlandsophold uden for EU, eller hvis du har opholdt dig uden for EU af flere omgange, skal du være opmærksom på, om du kan opfylde det såkaldte "opholdskrav" for ret til dagpenge, når du vender tilbage til Danmark.

Den nye regering siger de vil ophæve opholdskravet.
I et interview med Politiken den 25. august 2019 siger Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard at regeringen vil annullere opholdskravet, men siger dog ikke hvornår det sker.
Er du ramt af opholdskravet, anbefaler vi dig af følge vores opdateringer på vores specielle side om opholdskravet.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?