Vejledning om A-kasse og dagpenge

Vi har samlet en række vejledninger fra myndigheder på A-kasse området

Vejledningerne er især fra klageinstanser der findes på A-kasse området, især Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (i 1. instans) og Ankestyrelsen (i 2. instans).

Derudover har vi på en anden side samlet nogle afgørelser fra de samme myndigheder, hvor en borger har klaget over sin A-kasse i en konkret sag, f.eks. om ret til dagpenge.

Såvel afgørelserne som de vejledende udtalelser kan være rettesnor for andre personer der er i tvivl om ret til f.eks. dagpenge i tilsvarende eller lignende situationer som de pågældende afgørelser og udtalelser omhandler.

Det bemærkes at der kun vises vejledende udtalelser der stadig er aktuelle i forhold til gældende lovgivning som den ser ud idag. Nogle af udtalelserne kan være 5-10 år gamle, men vedrører dele af lovgivningen som ikke er blevet ændret efterfølgende. Derfor er de stadig retningsgivende for lignende tilfælde.

Oversigt - Vejledende udtalelser om A-kasse og dagpenge

(klik på link for at se spørgsmålet fra A-kassen og den vejledende udtalelse fra Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring)

28-09-2020:Vejledende udtalelse om normale løn- og arbejdsvilkår ved beskæftigelse i udlandet, hvor lønindtægt skal bruges til at opfylde et indkomstkrav. (emneord: indkomstkrav - indtægt - udland).
25-03-2020:Vejl. udtalelse der siger at et medlem der vender tilbage til Danmark og påbegynder arbejde her inden udløb af PD U2 ikke skal tilmelde sig Jobnet.dk (emneord: EØS-dagpenge - hjemvenden - frister - arbejdskrav).
29-01-2020:Vejl. udtalelse om hvorvidt det er muligt at få dagpenge, hvis man er på 3 mdr. jobsøgningsophold i andet EU-land, men skal til jobsamtale i Danmark (emneord: EØS-dagpenge - jobsamtale - rådighed - udrejse).
16-08-2019:Vejl. udtalelse om hvornår udstationering og arbejde i udlandet i offentlig dansk interesse, kan medregnes i opholdskravet (emneord: A-kasse - Opholdskrav - EØS - Udstationeret - Offentlig dansk interesse - Arbejde udland).
09-05-2019:Vejl. udtalelse der siger at, hvis der foreligger utvetydige dokumentation fra a-kasse medlemmet, kan A-kassen selv afgøre om opholdskravet er opfyldt, selvom den kompetente myndighed ikke kan bekræfte medlemmets bopælsperioder i det andet EU/EØS-land (emneord: A-kasse - Dagpenge - opholdskrav - dokumentation - EØS).
24-04-2019:Vejl. udtalelse om praksis i forbindelse med uregelmæssigheder i indberetninger til indkomstregisteret. (emneord: A-kasse - Dobbeltindberetninger - Manglende indberetninger - Lønarbejde)
11-04-2019:Vejl. udtalelse om hvorvidt arbejdslegater fra Statens Kunstfond kan bruges til at få rettigheder i A-kassen (emneord: A-kasse - Dagpengeret - Fritidsbeskæfigelse - Selvstændig virksomhed)
25-10-2017:Vejl. udtalelse der siger at en EUX uddannelse giver ret til dagpenge efter dimittendreglen (emneord: A-kasse - Dagpenge - Eux-uddannelse - Nyuddannet - Erhvervsmæssig uddannelse).
05-11-2013:Vejl. udtalelse om mulighederne for at få dagpenge på dimittendvilkår efter at have gennemført uddannelsen til social- og sundhedshjælper (emneord: A-kasse - Dagpenge - Sosu-uddannelse - Nyuddannet - Erhvervsmæssig uddannelse).
01-07-2013:Vejl. udtalelse om kravet til bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsens start (emneord: Nyuddannet - A-kasse - udenlandsk uddannelse - bopælskrav).

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Stil et spørgsmål i vores
Q & A

X

Brug for hjælp?

Stil et spørgsmål i vores
Q & A