A-kasser i Danmark - pris sammenligning

Her finder du en pris oversigt med samtlige 24 A-kasser i Danmark.

Den billigste A-kasse i Danmark har i mange år været DSA (Din Sundhedsfaglige A-kasse). Det gælder også her i 2019.

I forhold til 2018 kontingentpriserne har A-kasserne generelt hævet prisen en lille smule.
Det skyldes for de flestes vedkommende at den del af dit kontingent som udgør statsbidrag+ATP i 2019 er steget med 4 kroner.

Der er dog A-kasser der har valgt at hæve prisen med mere end det som staten har krævet ekstra her i 2019. De 6 A-kasser der har valgt at hæve deres administrationsbidrag mest (den del af dit kontingent der går til lønninger m.m. i A-kassen) er:

  • FOA A-kasse - administrationsbidrag sat op med 20 kr., kontingent til A-kasse stiger dermed fra 482 kr. til 506 kr. pr. mdr.
  • Lærernes A-kasse - administrationsbidrag sat op med 7 kr., kontingent til A-kasse stiger dermed fra 441 kr. til 452 kr. pr. mdr.
  • Din Sundhedsfaglige A-kasse - administrationsbidrag sat op med 3 kr., kontingent til A-kasse stiger dermed fra 431 kr. til 438 kr. pr. mdr.
  • KRIFA A-kasse - administrationsbidrag sat op med 3 kr., kontingent til A-kasse stiger dermed fra 478 kr. til 485 kr. pr. mdr.
  • 3F A-kasse - administrationsbidrag sat op med 3 kr., kontingent til A-kasse stiger dermed fra 501 kr. til 508 kr. pr. mdr.
  • Teknikernes A-kasse - administrationsbidrag sat op med 3 kr., kontingent til A-kasse stiger dermed fra 486 kr. til 493 kr. pr. mdr.

A-kasse Optager Pris pr. mdr. i 2019 Bidrag til adm. pr. mdr. Forsikrings-bidrag og ATP pr. mdr. Udvikling i medlemstal i 2018 Medlemmer pr 1. apr 2019
DSA A-kasseLønmodt. og selvstændige -bestemte fag43883355+2,7%94.082
AKAAkademikere44085355+4,0%243.682
BUPL-ALønmodt. fra bestemte faggr.44590355+2,4%59.484
FTF A-kasse

Alle

44893355+2,2%139.444
DLF-ALønmodtagere fra bestemte faggr.45297355+0,8%73.276
A-JKSJournalist
og lign.
455100355+2,7%24.503
SL A-kasseLønmodt. fra bestemte faggrupper459104355+1,1%36.035
A-kassen LHLedere464109355+1,4%114.557
Min A-kasse

Alle

470115355-0,5%89.011
DFH A-kasse

Alle

476121355+6,8%128.154
Frie

Alle

479124355+0,3%23.653
KRIFA

Alle

485130355-1,1%164.540
MA A-kasse

Alle

489134355+1,5%70.858
CA A-kasseHøjtudd.
inden for
business
489134355+3,7%63.423
HK A-kasseLønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.492137355+1,0%193.052
TL A-kasseLønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.493138355+1,5%24.544
Ase A-kasse

Alle

493138355-2,7%143.487
NNF A-kasseLønmodtagere fra bestemte faggr.501146355-0,9%16.469
FOA A-kasseLønmodt. og selvstændige -bestemte fag506151355-0,5%142.180
METAL-ALønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.506151355-0,6%69.288
BFA A-kasseLønmodt. og selvstændige - Bestemte fag507152355+0,4%16.494
3F A-kasseLønmodt. og selvstændige fra bestemte fag508153355-0,3%228.866
DEF A-kasseLønmodt. og selvstændige fra bestemte fag510155355+0,9%20.094
DANASelvstændige591236355-5,2%18.311

Antal medlemmer er fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering's årlige opgørelser af antal medlemmer.
Tallene er antal dagpengeforsikrede inkl. kontingentfritagne medlemmer (f.eks. studerende), men uden efterlønsmodtagere.
Ved opgørelse af udvikling i medlemstal er kun medregnet betalende dagpengeforsikrede medlemmer. Studerende med gratis medlemskab er således ikke medregnet.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

Overenskomster på plads på det offentlige område

Udgivet den 01.05.2018 af A-kasser.dk

Forlig efter flere måneders forhandlinger Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig. Såfremt medlemmerne af fagforeningerne stemmer ja til de nye Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?