A-kasserne's popularitet

Popularitet målt på udvikling i medlemstal

På A-kasser.dk måler vi udviklingen i medlemstal for alle 24 A-kasser i Danmark.
På den måde kan man se hvilke A-kasser der p.t. er de mest populære valg blandt danskerne og hvilke A-kasser der er knap så populære.
Vores tal er baseret på offentligt tilgængelig tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Den nyeste opgørelse (som vises i tabellen neden for) er udviklingen i medlemstal for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2019.

De traditionelle LO A-kasser mister medlemmer

Næsten alle A-kasser der hører under LO har mistet medlemmer i den opgjorte periode (fra januar 2018 til januar 2019). Det drejer sig i sær om FOA's A-kasse (minus 2,1%) og 3F A-kasse (minus 1,4%).

Andre af de traditionelle LO A-kasser mister fortsat også medlemmer. Bl.a. har HK A-kasse mistet 0,5%, Dansk Metal A-kasse har mistet 1,0% og endelig kan nævnes at Teknikernes A-kasse har mistet 1,2% af deres medlemmer på under 1 år.

Blandet udvikling i de tværfaglige A-kasser

De medlemmer som LO A-kasserne mister i disse år, melder sig i stedet ind i de tværfaglige A-kasser.
Der er dog stor forskel på populariteten blandt de tværfaglige A-kasser. "Det Faglige Hus" har igennem flere år nu oplevet en stor medlemsfremgang, og denne fremgang ser ud til at fortsætte. Således har DFH i 2018 fået næsten 10.000 flere betalende mdelemmer i deres A-kasse, hvilket svarer til en fremgang på 8,5%.

KRIFA og ASE der ligesom "Det Faglige Hus" tilhører de såkaldt "gule fagforeninger" har til gengæld begge oplevet ret stor tilbagegang i medlemstal det seneste år.
For KRIFA har tilbagegangen stået på i flere år nu, men de er dog stadig den 4. største A-kasse i Danmark.
For ASE derimod er det relativt nyt med tilbagegang i medlemstallet, og så er der endda tale om den tredje dårligste placering i vores undersøgelse af popularitet, med en tilbagegang på hele 2,8% over det seneste år, eller svarende til at godt 4.000 medlemmer har forladt ASE i den målte periode.

4.305 flere er blevet (betalende) medlem af en A-kasse i forhold til sidste år.

I perioden fra januar 2018 til januar 2019 er det samlede antal betalende dagpengeforsikrede medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.040.947 til 2.045.252. Det bemærkes at efterlønsmodtagere og studerende, ikke indgå i vores undersøgelse af medlemstal. Studerende betaler således ikke kontingent. Vil du se en opgørelse hvor studerende indgår, kan du se vores opgørelse over totalt antal medlemmer.

Se samme liste sorteret efter pris eller klager.

A-kasse Udvikling i medlemstal
jan 2018 - jan 2019
Pris pr. mdr. i 2019 Betalende medlemmer* pr.
jan 2019
Klager pr. 100
ledige
medlemmer
Bidrag til adm. pr. mdr. Forsikrings-bidrag og ATP pr. mdr.
Læs mere +8,5%476124.1224,3121355
Læs mere +4,2%440206.1502,885355
Læs mere +3,5%48950.0341,0134355
Læs mere +2,1%464112.8013,4109355
Læs mere +1,3%45522.002se note100355
Læs mere +1,2%48962.5032,6134355
+1,2%43887.2333,883355
+0,7%44554.6452,090355
Læs mere +0,5%448125.1312,893355
Læs mere +0,5%47922.347se note124355
+0,1%51018.547se note155355
-0,3%50714.815se note152355
-0,3%45933.0543,6104355
-0,5%492175.1723,6137355
-0,7%50115.646se note146355
-0,9%45268.1306,097355
-1,0%50664.3702,8151355
-1,2%49322.1351,9138355
-1,4%508220.5201,5153355
Læs mere -2,1%485162.2452,5130355
-2,1%506138.9882,0151355
Læs mere -2,8%493142.6236,1138355
Læs mere -3,2%47083.1691,4115355
Læs mere -9,0%59118.870se note236355

*Antal medlemmer er opgjort som betalende dagpengeforsikrede medlemmer. Personer der er kontingentfritagede er ikke medtaget (det er primært studerende, der har gratis A-kasse), ligesom efterlønsmodtagere ikke er medregnet.
Antal klager: Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer. Se hele beregningen af klager.

Hvilken A-kasse skal man vælge?

Man kan sammenligne medlemskab af en A-kasse lidt med dine andre forsikringer, men der er nogle væsentlige forskelle.
Uanset hvilken A-kasse du vælger er du 100% sikker på at få den samme "forsikringsdækning" i form af dagpenge, hvis du skulle være så uheldig at blive ledig.
Det skyldes at staten er garant for dine dagpenge. Når A-kasserne udbetaler dagpenge tager de dem ikke af deres egen "kasse" - A-kasserne står blot for at administrere hele dagpengesystemet og lovgivningen på statens vegne.

Der hvor forskellen mellem A-kasserne opstår - og det bliver relevant for dig at vælge - er den pris som A-kasserne tager for at administrere udbetaling af dagpenge m.m. for deres medlemmer.
I tabellen ovenfor er dette betegnet som "Bidrag til adm. pr. mdr." - dette bidrag er en del af dit samlede kontingent, som også er oplyst i tabellen.

En anden forskel der kan være relevant for dig at se på, er om de nuværende medlemmer (især de ledige medlemmer) er tilfredse med den måde deres A-kasse administrerer reglerne på.
Du kan sortere alle A-kasser efter hvor mange klager de har.

Derudover kan der være forskelle i de medlemsfordele de enkelte A-kasser tilbyder. Du skal dog være opmærksom på at medlemsfordele ofte kun er brugbare for dig, hvis du f.eks. ikke er vant til at lave jobansøgning eller skrive CV eller har brug for nogle grundlæggende kurser om hvordan du øger dine chancer for at få job igen hvis man bliver ledig.
Du skal i den forbindelse være opmærksom på at der er meget forskel på de medlemsfordele man får som henholdsvis medlem af en A-kasse og en fagforening.
A-kasse medlemskab er altovervejende en forsikring - og ikke andet. Er du også medlem af en fagforening kan du få mange forskellige medlemsfordele.

Ved valg af A-kasse kan det endelig være relevant for dig at vide om en A-kasse har en afdeling i nærheden af dig, hvis du skal i kontakt med dem.
Du kan se mere om de enkelte A-kasser, herunder i hvilke byer de har kontor i denne mere omfattende oversigt og sammenligning af A-kasserne.

Hvordan melder du dig ind i en A-kasse

Det er idag meget nemt både at melde sig ind for første gang i en A-kasse eller skifte A-kasse.
Det hele foregår online. Du kan nemt tilmelde dig via vores oversigt med tilmeldingslink.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

Overenskomster på plads på det offentlige område

Udgivet den 01.05.2018 af A-kasser.dk

Forlig efter flere måneders forhandlinger Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig. Såfremt medlemmerne af fagforeningerne stemmer ja til de nye Læs mere...

Gå til bloggen