A-kasse favorit

Sammenlign
A-kasser

A-kasserne's popularitet

Popularitet målt på udvikling i medlemstal

På A-kasser.dk måler vi hvor populære de enkelte A-kasser er hos personer, der skal vælge A-kasse.
I modsætning til vores andre opgørelser af medlemstal (total antal medlemmer og medlemsudvikling de seneste 5 år), så er der i oversigten på denne side kun medtaget betalende dagpengeforsikrede medlemmer, det vil sige at studerende der har gratis medlemskab, ikke er medtaget. Endvidere kigger vi kun på helt friske tal i form af den seneste 3 mdr. periode.
Det mener vi giver det bedste billede af populariteten.

Vores tal er baseret på offentligt tilgængelig tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Den nyeste opgørelse (som vises i tabellen neden for) er udviklingen i medlemstal for perioden 01.10.2023-01.01.2024.

En nedgang i A-kasse medlemmer i 3. kvt. 2023
A-kasserne fik i 4. kvartal (netto) 8.650 færre betalende medlemmer. Tallet dækker over at nogle har meldt sig ud af A-kasse, mens andre har meldt sig ind i A-kasse. De 8.650 er således netto tilbagegangen af medlemmer.

På trods af nedgangen i det totale antal medlemmer for A-kasserne, fortsætter Det Faglige Hus med at imponere med stor medlemsfremgang. Det Faglige Hus klarede sig således klart bedst af alle A-kasser i 4. kvartal 2023 med en nettofremgang på 3.067 nye betalende medlemmer. En anden A-kasse der også klarede sig godt var ASE, hvilket kan skyldes at ASE i sommeren 2023 lancerede fagforening for hele familien for kun 99 kr. pr. mdr.

De fleste A-kasser mistede medlemmer i 4. kvartal 2023. Værst har udviklingen været for SL A-kasse, der mistede 1,5% af deres medlemmer i kvartalet. Også HK (-1,2%) og CA A-kasse (-1,2%) var blandt dem der klarede sig dårligst.

Det samlede antal betalende medlemmer i de danske A-kasser var pr. 01.01.2024 2.112.095, heraf var 2.099.556 fuldtidsforsikret, mens 12.539 var deltidsforsikret.

A-kasse Medlems-
udvikling
4.kvt. 23
Pris pr.
mdr.
i 2024
Betalende
medlemmer*
pr. 1/1-2024
Har kontor i
følgende byer
Optager Online indmeldelse/
Læs mere
DFH A-kasse
3067/
1,7%
497183.186Esbjerg, Kolding, Herning, Aarhus, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød Alle (annoncelink)
Bliv
medlem

om DFH A-kasse
A-kassen
Frie
845/
2,2%
51438.593Odense + mødesteder efter aftale Alle Få mere
at vide

om Frie
Ase A-kasse
551/
0,4%
527135.976København + mødesteder efter aftale Alle (annoncelink)
Bliv
medlem

om ASE A-kasse
FTF A-kasse
-995/
-0,7%
488136.890København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved Alle (annoncelink)
Bliv
medlem

om FTFa A-kasse
Min A-kasse
-963/
-1,2%
50679.883Aalborg, Aarhus, Fredericia, Næstved, København og Odense Alle (annoncelink)
Bliv
medlem

om Min A-kasse
ajks
-245/
-1,1%
48122.759København og Aarhus Komm.
udd.
Få mere
at vide

om AJKS
DSA
-804/
-0,9%
47089.433København, Aarhus, Aalborg, Fredericia Nogle
fag
Få mere
at vide

om DSA A-kasse
BUPL-A
-202/
-0,4%
48354.533BUPL har afdelinger over hele landet ét fag Få mere
at vide

om BUPL A-kasse
Din Faglige
A-kasse
-133/
-0,4%
55332.17512 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus Nogle
fag
Få mere
at vide

om FAK
SL A-kasse
-501/
-1,5%
49032.08310 byer, bl.a. København, Aarhus, Esbjerg, Odense ét fag Få mere
at vide

om SL A-kasse
HK A-kasse
-2058/
-1,2%
530163.573HK har afdelinger over hele landet Nogle
fag
(annoncelink)
Bliv
medlem

om HK A-kasse
NNF A-kasse
-86/
-0,6%
54814.98913 byer, bl.a. København, Ringsted, Rønne Nogle
fag
Få mere
at vide

om NNF A-kasse
Lærer
-503/
-0,7%
48867.5575 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus ét fag Få mere
at vide

om Lærer A-kasse
METAL-A
-208/
-0,3%
53561.467METAL har afdelinger over hele landet Nogle
fag
Få mere
at vide

om Metal A-kasse
Teknikernes
A-kasse
-253/
-1,3%
53619.7869 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense Nogle
fag
Få mere
at vide

om TL A-kasse
Akademiker
-1514/
-0,6%
484251.9887 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense Nogle
udd
Få mere
at vide

om Aka
CA A-kasse
-667/
-1,2%
52856.509Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte Busi-
ness
fag
Få mere
at vide

om CA A-kasse
Lederne
A-kasse
44/
0,0%
499123.985København + mødesteder i 6 byer Leder Få mere
at vide

om Leder A-kasse
Krifa
A-kasse
-1041/
-0,7%
523145.44414 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense Alle Få mere
at vide

om Krifa
FOA A-kasse
-325/
-0,3%
519128.537FOA har afdelinger i hele landet Nogle
fag
Få mere
at vide

om FOA A-kasse
MA A-kasse
-500/
-0,7%
52968.170København, Aarhus, Aalborg og Odense Alle Få mere
at vide

om MA A-kasse
3F A-kasse
-2159/
-1,0%
537204.5793F har afdelinger over hele landet Nogle
fag
Få mere
at vide

om 3F A-kasse

*Antal medlemmer er opgjort som betalende dagpengeforsikrede medlemmer. Personer der er kontingentfritagede er ikke medtaget (det er primært studerende, der har gratis A-kasse), ligesom efterlønsmodtagere ikke er medregnet.

Hvilken A-kasse skal man vælge?

Man kan sammenligne medlemskab af en A-kasse lidt med dine andre forsikringer, men der er nogle væsentlige forskelle.

Uanset hvilken A-kasse du vælger er du 100% sikker på at få den samme "forsikringsdækning" i form af dagpenge, hvis du skulle være så uheldig at blive ledig.

Det skyldes at staten er garant for dine dagpenge. Når A-kasserne udbetaler dagpenge tager de dem ikke af deres egen "kasse" - A-kasserne står blot for at administrere hele dagpengesystemet og lovgivningen på statens vegne.

Der hvor forskellen mellem A-kasserne opstår - og det bliver relevant for dig at vælge - er den pris som A-kasserne tager for at administrere udbetaling af dagpenge m.m. for deres medlemmer.

I tabellen prisudvikling er det oplyst hvor stor en del af dit kontingent der går til administration.
Du kan også se hvor meget de enkelte A-kasser har hævet prisen set over de seneste 5 år.

Klager over A-kassen
En anden forskel der kan være relevant for dig at se på, er om de nuværende medlemmer er tilfredse med den måde deres A-kasse administrerer reglerne på.
Du kan se hvor mange klager de enkelte A-kasser har.

Medlemsfordele
Derudover kan der være forskelle i de medlemsfordele de enkelte A-kasser tilbyder. Du skal dog være opmærksom på at medlemsfordele ofte kun er brugbare for dig, hvis du f.eks. ikke er vant til at lave jobansøgning eller skrive CV eller har brug for nogle grundlæggende kurser om hvordan du øger dine chancer for at få job igen hvis man bliver ledig.
Du skal i den forbindelse være opmærksom på at der er meget forskel på de medlemsfordele man får som henholdsvis medlem af en A-kasse og en fagforening.
A-kasse medlemskab er altovervejende en forsikring - og ikke andet. Er du også medlem af en fagforening kan du få mange forskellige medlemsfordele.

Møder med A-kassen
Ved valg af A-kasse kan det endelig være relevant for dig at vide om en A-kasse har en afdeling i nærheden af dig, hvis du skal i kontakt med dem.
Fra 22. marts 2023 har alle ledige dog ret til at kræve at samtaler og møder med A-kassen foregår som telefonsamtaler eller video-møder. Det gælder dog ikke den første obligatoriske samtale med A-kassen (CV-samtalen), som fortsat skal foregå ved personligt fremmøde i A-kassen.

Du kan se mere om de enkelte A-kasser, herunder i hvilke byer de har kontor i denne mere omfattende oversigt og sammenligning af A-kasserne.

Hvordan melder du dig ind i en A-kasse

Det er idag meget nemt både at melde sig ind for første gang i en A-kasse eller skifte A-kasse.
Det hele foregår online. Du kan nemt tilmelde dig via vores oversigt med tilmeldingslink.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere