Dagpenge

Sammenlign
A-kasser

Bachelor og A-kasse

Husk A-kasse senest 1 år før du bliver bachelor

Det vil være en rigtig god ide at melde sig ind i en A-kasse, mindst et år før du bliver bachelor.
Dette gælder uanset om du har valgt at fortsætte på overbygningen eller ej.

A-kasse medlemskab er gratis for studerende, og du kan få gratis medlemskab i op til 5 år.

Bachelor betragtes som en færdig uddannelse, og man har således ret til dagpenge:

  • ..hvis du stopper som bachelor. Har du på det tidspunkt været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, undgår du 1 måneds karantæne. Dermed tjener du kr. 14.557 (kr. 16.694 hvis du er forsørger) svarende til 1 måneds dagpenge.
  • ..hvis du senere afbryder din uddannelse eller tager orlov i mindst ét semester. Du skal blot være opmærksom på at dine 1.924 timer (=1 år) med ret til dagpenge skal bruges inden der er gået 2 år efter du er indmeldt som nyuddannet, da din dagpengeret ellers forældes. Du kan også få gratis studiemedlemskab, mens du læser videre og under studieorloven, hvis du opfylder betingelserne.

Har du været gratis studiemedlem, skal du huske at få ændret din status til nyuddannet i din A-kasse, senest 2 uger efter din uddannelse er afsluttet.

Har du ikke været medlem af en A-kasse som studerende, skal du (også) melde dig ind som nyuddannet i din A-kasse, senest 14 dage efter afslutning af din uddannelse.

Hvor meget får du i dagpenge?

Siden 1. maj 2023 er dimittendsatsen afhængig af 3 ting, nemlig om du er forsørger, om du er over/under 30 år samt længden af din ledighed (efter 3 måneders ledighed vil du få en lavere sats). Se nærmere under omtalen af dimittendreglen.

Muligt at få dagpenge imellem to uddannelser?

For at kunne få dagpenge, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Et medlem kan stå til rådighed i en ledighedsperiode mellem to perioder i et uddannelsesforløb, hvis perioden er over 4 uger. Der kan dog ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden skyldes uddannelsesstedets ferieperiode, altså at det blot er perioden mellem to trin på et "samlet uddannelsesforløb". Gennemførelsen af den ene selvstændige uddannelse (bachelor) er en forudsætning for at kunne blive optaget på den anden selvstændige (overbygnings)uddannelse (kandidat). Endvidere gælder, at der ikke må udbetales løn i ledighedsperioden, heller ikke SU. Endelig gælder at man ikke kan få dagpenge, hvis man er kontingentfritaget studiemedlem. Hvis man ellers opfylder betingelserne for at kunne få dagpenge mellem to uddannelser, skal man altså betale fuldt kontingent til A-kasen.
Der er derfor ikke muligt at få dagpenge imellem fx en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse, hvis man blot fortsætter på kandidaten efter sommerferien.
Man skal til gengæld ikke betale kontingent i perioden mellem to uddannelser. I stedet for kan man forblive studiemedlem i perioden mellem to uddannelser og samtidig gøre brug af sine dimittendrettigheder, når man afslutter fx sin bacheloruddannelse og læser videre. Det betyder, at du har mulighed for at få dagpenge, hvis du skulle stoppe på dit studie før tid.

Regel i A-kasse lovgivningen: Bekendtgørelse om rådighed, §34.

Hvis ikke to uddannelser kan anses som "et samlet uddannelsesforløb", skal forholdet vurderes efter de almindelige rådighedsregler (og altså ikke efter Bekendtgørelse om rådighed, §34).
Det kunne f.eks. være tilfældet hvis en studerende afslutter en uddannelse på et erhvervsakademi og efterfølgende påbegynder en bacheloruddannelse. Er der tale om en professionsbacheloruddannelse som er en overbygningsuddannelse på en erhvervsakademiuddannelse, skal sagen dog vurderes efter de samme regler (§34) som bachelor og kandidat på Universitetet.
Kun hvis der er tale om en bacheloruddannelse, der ikke er en overbygning på og forudsætter gennemførelse af erhvervsakademiuddannelsen, vil man således have mulighed for at få dagpenge, hvis ellers man opfylder betingelserne herfor.

Er du i tvivl? Så er du velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Når/hvis du senere bliver kandidat

Når du bliver kandidat, kan du vælge at blive optaget igen som nyuddannet. Så starter du helt forfra i dagpengesystemet og har ret til et nyt, fuldt dagpengeforløb.

Vil du tage din kandidat i udlandet?

Da de danske dagpengeregler siger at din uddannelse for at være dagpengeberettiget skal være normeret til minimum 18 måneder er det vigtigt at du er opmærksom på at kandidatuddannelser i udlandet ofte er kortere end i Danmark. Hvis ikke uddannelsen (sammen med evt. semester i Danmark) er normeret til mindst 18 måneder, er det vigtigt at du kontakter din A-kasse, og hører om konsekvenser for din ret til dagpenge som nyuddannet.

Påtænker du at tage en overbygningsuddannelse med kortere varighed end 18 måneder?

Hvis du ikke skal gå på en traditionel kandidatuddannelse, men en anden form for overbygning der har en varighed på under 18 måneder, skal du være opmærksom på at overbygningen ifølge reglerne ikke i sig selv kan give dig en ny dagpengeret.

Hvis du i dette tilfælde registrerer dine dimittendrettigheder på baggrund af din bachelor, vil du ikke kunne opnå en ny dagpengeret igen efter færdiggørelsen af overbygningen.

Hvis du derimod ikke registrerer dine dimittendrettigheder efter bacheloren, kan du i stedet for under visse betingelser få din bachelor og overbygningen vurderet som et "samlet uddannelsesforløb", der giver ret til optagelse som dimittend i din A-kasse.

En uddannelse betragtes som samlet, når

  • der er tidsmæssig sammenhæng mellem de forskellige dele af uddannelsen,
  • der er en fagmæssig sammenhæng, og
  • den første del af uddannelsen er en nødvendig forudsætning for den næste del af uddannelsen.

Det kan derfor være at det er bedst for dig at vente med at registrere dine dimittendrettigheder til du er færdig med overbygningen, og så få vurderet bacheloren+overbygningen som "et samlet uddannelsesforløb".

En overbygning af kortere varighed end 18 måneder skal "kvalificere yderligere", og ikke kun vedligeholde din bachelor
For at overbygningen sammen med bacheloren skal kunne give adgang til optagelse som dimittend med baggrund i en vurdering som "et samlet uddannelsesforløb", er det nødvendigt at overbygningen giver yderligere kvalifikationer på det samme faglige område som din bachelor.

Der skal således være en faglig sammenhæng.
Der er dog ikke noget krav om at du skal få en ny grad eller ny titel ved at gennemføre overbygningen.

Se eventuel afgørelsen i en klagesag fra et A-kasse medlem, hvori medlemmet fik medhold i at en Cand.mag. efterfulgt af en forskningsuddannelse på et udenlandsk Universitet, kunne danne grundlag for optagelse i A-kasse med dimittendrettigheder. Vedkommende var ikke blevet optaget i A-kasse på baggrund af sin Cand.mag.

Vil din overbygning vare mindre end 18 måneder eller er du i tvivl om overbygningen "giver yderligere kvalifikationer" eller "kun" vedligeholder din bachelor, anbefaler vi således at du snakker med din A-kasse, om hvad der er bedst at gøre i din situation i forhold til dagpengeret.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som studerende ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Som ikke-forsørger kan du få kr. 14.557 pr. måned i de første 3 måneder. Derefter får du kr. 10.011 kr. pr. måned som ikke-forsørger under 30 år. Som forsørger kan du få kr. 16.694 i hele dagpengeperioden. Se dagpengesatser..
Gratis A-kasse under studiet Du kan som studerende få gratis A-kasse i langt de fleste A-kasser. Det er en økonomisk fordel at melde sig ind i A-kasse senst 1 år før du dimitterer.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Opfylder du ikke betingelserne for gratis medlemskab? Er du f.eks. over 30 år, eller tjener du for meget ved siden af studiet? I så fald kan et betalt deltids-medlemsskab af A-kassen være en fordel. Læs mere..
Gratis fagforening for studerende Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Du kan som studerende få gratis fagforening i Det Faglige Hus og 3F, hvis du har studiejob inden for 3F-området.

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere