Bliv medlem

Sammenlign
A-kasser

Optagelse i en a-kasse

Det er frivilligt, om man vil være medlem af en a-kasse. Du skal derfor selv sørge for at blive optaget i en a-kasse, hvis du ønsker at være forsikret mod arbejdsløshed.

Du kan blive optaget i en a-kasse som lønmodtager, selvstændig, studerende, lærling/elev, nyuddannet, værnepligtig og som medlem af en kommunalbestyrelse eller Folketinget.

Er du allerede medlem af en A-kasse, har du mulighed for at skifte til en anden A-kasse.

Du kan vælge mellem flere forskellige a-kasser.
Vores liste over a-kasser viser alle A-kasser der findes i Danmark.
Den viser bl.a. pris for medlemskab og om du kan blive medlem.

Nogle A-kasser tager kun imod dig som medlem hvis du arbejder i en bestemt branche/inden for et bestemt fag.
Tværfaglige a-kasser optager derimod ALLE som medlemmer. Se denne liste med tværfaglige a-kasser.

For at blive optaget i en a-kasse skal du udfylde en ansøgning om optagelse. Indmeldelse sker online ved at udfylde en tilmeldingsformular på A-kassen's hjemmeside.
Du kan se en pris sammenligning af alle A-kasser. På samme side finder du links til online indmeldelse.

Du kan tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager din ansøgning.

Fuldtids- eller deltidsforsikret?

Når du melder dig ind i en A-kasse skal du beslutte, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret. Dit valg af forsikringstype har nemlig betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, i hvor høj grad du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og hvor meget du skal betale i kontingent.

To forsikringstyper:

  • Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret.
  • Hvis du arbejder 30 timer om ugen eller mindre, kan du selv vælge, om du vil være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.
  • Hvis du bliver optaget som nyuddannet eller værnepligtig, kan du også selv vælge, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.

Hvis du bliver ledig som fuldtidsforsikret, skal du være til rådighed for at tage fuldtidsarbejde, dvs. op til 37 timer om ugen. Som deltidsforsikret ledig skal du være til rådighed for deltidsarbejde op til 30 timer om ugen.

Bemærk, at du ikke blot uden videre kan skifte til fuldtidsforikret når du bliver ledig. Der er krav om at du skal have arbejdet i et vist omfang før A-kassen kan ændre dit medlemskab fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret. Du skal således have haft mere end 390 løntimer i en sammenhængende periode på 3 måneder ved månedsindberetninger, eller mere end 360 løntimer, i en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jfr. Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse §22.

Det er i øvrigt meget få der vælger at være deltidsforsikret. Pr. 1. januar 2023 var det således kun 12.837 ud af i alt 2.109.465 dagpengeforsikrede i A-kasserne, der var deltidsforsikret.

Gratis medlemskab for studerende

Som studerende kan du få op til 5 års gratis medlemskab i langt de fleste A-kasser.
Du kan læse mere om at være medlem af en A-kasse som studerende og hvorfor det også er en god ide for din privatøkonomi - se vores guide for studerende.

Er du snart færdig eller netop færdiguddannet?

Husk at uanset om du under studiet har haft studiemedlemskab eller ej, så skal du meldes ind som nyuddannet.

Optagelse efter reglerne for nyuddannede:
Hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du optages som nyuddannet. Du kan søge om (forhånds-)optagelse fra 6 mdr. før uddannelsen afsluttes og senest 14 dage efter, at du har afsluttet uddannelsen.

Det er også en betingelse, at du har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Nyuddannede kan optages i den eller de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område dækker pågældendes uddannelse.
Nyuddannede kan endvidere (som andre) altid søge optagelse i en tværfaglig a-kasse, der optager lønmodtagere.

Er du i tvivl om hvilken A-kasse der dækker din uddannelse, kan du eventuelt prøve at se vores guide for forskellige uddannelseskategorier.
Se nærmere om dimittendrettigheder her.

Mere om optagelse i en a-kasse

Reglerne om optagelse i en a-kasse findes i § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som fastsætter nogle generelle betingelser for ret til optagelse.

Optagelse forudsætter som udgangspunkt, at man har bopæl og ophold i Danmark.
Der er dog i bekendtgørelsens § 1 fastsat særlige regler for optagelse af nogle persongrupper, der ikke har bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet.

Optagelse kan ske fra det fyldte 18. år, og indtil personen er 2 år under folkepensionsalderen ifølge reglerne i lov om social pension.
Dog kan en person, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, optages, selv om pågældende ikke er fyldt 18 år.
Om muligheden for gratis medlemskab af en a-kasse allerede under din uddannelse - Se vores særlige sektioner om gratis a-kasse for studerende og lærlinge og elever.

Optagelse skal ske i en a-kasse, hvis faglige område personen har tilknytning til eller i en tværfaglig a-kasse.
Man må kun være medlem af én a-kasse.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere