Optagelse i en a-kasse

Det er frivilligt, om man vil være medlem af en a-kasse. Du skal derfor selv sørge for at blive optaget i en a-kasse, hvis du ønsker at være forsikret mod arbejdsløshed.

Du kan blive optaget i en a-kasse som lønmodtager, selvstændig, studerende, lærling/elev, nyuddannet, værnepligtig og som medlem af en kommunalbestyrelse eller Folketinget.

Er du ledig og allerede medlem af en A-kasse, har du mulighed for at skifte til en anden A-kasse.

Du kan vælge mellem flere forskellige a-kasser.
Vores liste over a-kasser viser alle A-kasser der findes i Danmark.
Den viser bl.a. pris for medlemskab og om du kan blive medlem.

Nogle A-kasser tager kun imod dig som medlem hvis du arbejder i en bestemt branche/inden for et bestemt fag.
Tværfaglige a-kasser optager derimod ALLE som medlemmer. Se denne liste med tværfaglige a-kasser.

For at blive optaget i en a-kasse skal du udfylde en ansøgning om optagelse. Indmeldelse sker online ved at udfylde en tilmeldingsformular på A-kassen's hjemmeside.
Du kan se en pris sammenligning af alle A-kasser. På samme side finder du links til online indmeldelse.

Du kan tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager din ansøgning.

Fuldtids- eller deltidsforsikret?

Når du melder dig ind i en A-kasse skal du beslutte, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret. Dit valg af forsikringstype har nemlig betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, i hvor høj grad du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og hvor meget du skal betale i kontingent.

To forsikringstyper:

  • Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret.
  • Hvis du arbejder 30 timer om ugen eller mindre, kan du selv vælge, om du vil være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.
  • Hvis du bliver optaget som nyuddannet eller værnepligtig, kan du også selv vælge, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.

Hvis du bliver ledig som fuldtidsforsikret, skal du være til rådighed for at tage fuldtidsarbejde, dvs. op til 37 timer om ugen. Som deltidsforsikret ledig skal du være til rådighed for deltidsarbejde op til 30 timer om ugen.

Bemærk, at du ikke blot uden videre kan skifte til fuldtidsforikret når du bliver ledig. Der er krav om at du skal have arbejdet i et vist omfang før A-kassen kan ændre dit medlemskab fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret. Du skal således have haft mere end 390 løntimer i en sammenhængende periode på 3 måneder ved månedsindberetninger, eller mere end 360 løntimer, i en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, jfr. Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse §22.

Gratis medlemskab for studerende

Som studerende kan du få op til 5 års gratis medlemskab i langt de fleste A-kasser.
Du kan læse mere om at være medlem af en A-kasse som studerende og hvorfor det også er en god ide for din privatøkonomi - se vores guide for studerende.

Er du snart færdig eller netop færdiguddannet?

Husk at uanset om du under studiet har haft studiemedlemskab eller ej, så skal du meldes ind som nyuddannet.

Optagelse efter reglerne for nyuddannede:
Hvis du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du optages som nyuddannet. Du kan søge om (forhånds-)optagelse fra 6 mdr. før uddannelsen afsluttes og senest 14 dage efter, at du har afsluttet uddannelsen.

Det er også en betingelse, at du har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Nyuddannede kan optages i den eller de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område dækker pågældendes uddannelse.
Nyuddannede kan endvidere (som andre) altid søge optagelse i en tværfaglig a-kasse, der optager lønmodtagere.

Er du i tvivl om hvilken A-kasse der dækker din uddannelse, kan du eventuelt prøve at se vores guide for forskellige jobkategorier.
Se nærmere om dimittendrettigheder her.

Mere om optagelse i en a-kasse

Reglerne om optagelse i en a-kasse findes i § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som fastsætter nogle generelle betingelser for ret til optagelse.

Optagelse forudsætter som udgangspunkt, at man har bopæl og ophold i Danmark.
Der er dog i bekendtgørelsens § 1 fastsat særlige regler for optagelse af nogle persongrupper, der ikke har bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet.

Optagelse kan ske fra det fyldte 18. år, og indtil personen er 2 år under folkepensionsalderen ifølge reglerne i lov om social pension.
Dog kan en person, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, optages, selv om pågældende ikke er fyldt 18 år.
Om muligheden for gratis medlemskab af en a-kasse allerede under din uddannelse - Se vores særlige sektioner om gratis a-kasse for studerende og lærlinge og elever.

Optagelse skal ske i en a-kasse, hvis faglige område personen har tilknytning til eller i en tværfaglig a-kasse.
Man må kun være medlem af én a-kasse.


Kilde: Min A-kasse.

Denne side er senest ændret den 12. januar 2021.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?