A-kasse
udland

EU
Dagpenge

A-kasse når du skal arbejde i udlandet

Reglerne for arbejdsløshedsforsikring i forbindelse med arbejdsophold i udlandet er forskellige, alt efter hvilket land du rejser til, og hvor længe du er væk.

Skal du arbejde i et andet land, er det for det første vigtigt at finde ud af om du kan forblive medlem af en dansk A-kasse, eller du skal forsikres under arbejdsløshedssystemet i det land du skal arbejde i.

Dernæst er det også vigtigt at vide hvordan dine muligheder er for at kunne få dagpenge fra en dansk A-kasse, hvis du skulle miste arbejdet i udlandet, og vende tilbage til Danmark.

Du skal arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

Hvis du får arbejde i det andet EU-/EØS-land (dvs. EU-landene + Norge, Island og Liechtenstein) eller Schweiz, skal du som hovedregel melde dig ud af din danske A-kasse og derefter betale til arbejdsløshedsforsikringssystemet i det land, hvor du arbejder.
Det gælder også, selvom du fortsat har bopæl i Danmark, eller hvis din arbejdsgiver har hjemsted her i landet.

Dette skyldes EU-samarbejdet på området "social sikring" og princippet om "fri bevægelighed af arbejdskraft" inden for EU.
EU-reglerne om lovvalg siger, at man kun kan være forsikret mod arbejdsløshed i ét land ad gangen. Til gengæld gælder et princip om medregning af forsikrings og arbejdsperioder når man skifter mellem to EU/EØS-landes arbejdsløshedsforsikringer.

Selv hvis du arbejder inden for EU/EØS, kan du i visse tilfælde bevare dit medlemskab af en dansk A-kasse. Det gælder, hvis du er udstationeret, grænsependler eller arbejder i flere EØS-lande, og f.eks. har hjemmearbejdsplads i Danmark noget af tiden. Er du ansat af en offentlig arbejdsgiver i Danmark, kan du ligeledes bevare dit medlemskab af en dansk A-kasse, uanset hvilket EU/EØS-land eller Schweiz, du arbejder i.

P.g.a. et dansk retsforbehold gælder EU-principperne ikke for tredjelandsborgere i Danmark. Dog gælder reglen om medregning af forsikrings- og arbejdsperioder også for tredjelandsborgere mellem de nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige), jfr. Nordisk konvention om social sikring.

Se vores omfattende guide om arbejdsløshedsforsikring inden for EU/EØS.

Du skal arbejde i Storbritannien

I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU ("Brexit") er der mellem EU og Storbritannien indgået 2 aftaler, som har betydning for arbejdsløshedsforsikring, for personer der flytter fra et EU/EØS-land for at arbejde i Storbritannien eller omvendt.

For britiske borgere allerede bosat i EU-landene og for unionsborgere bosat i Storbritannien før 1. januar 2021, gælder "Udtrædelsesaftalen". Den betyder at disse personer fuldt ud er omfattet af EU-reglerne om social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring.

Britiske borgere eller unionsborgere, der flytter efter 1. januar 2021 er omfattet af "Handels- og Samarbejdsaftalen" af 24. december 2020. Aftalen indeholder en protokol om koordinering af sociale sikringsordninger (protokollen). Protokollen betyder hvis man er beskæftiget i Storbritannien skal man være arbejdsløshedsforsikret i Storbritannien, og skal udmeldes af sin danske A-kasse.
Man vil desuden være omfattet af EU-princippet om medregning af forsikrings- og arbejdsperioder, men ikke af EU-reglerne om eksport af arbejdsløshedsydelser og reglerne om grænsearbejdere.

Protokollen gælder også for tredjelandsborgere. Her gælder Danmarks retsforbehold altså ikke.

Se vores guide om A-kasse efter Brexit.

Arbejdssted er uden for Europa

Skal du arbejde uden for Europa kan du forblive medlem af din danske A-kasse under arbejdet i udlandet.

Du beholder din anciennitet, mens du arbejder i udlandet og du kan medregne arbejdet i udlandet til genoptjening af ny dagpengeret, når du vender hjem.
Du kan ligeledes medregne arbejdet i udlandet til beregning af ny dagpengesats, når du vender hjem.

Ved længere ophold uden for Europa skal du være opmærksom på, at du kan miste dine danske sociale rettigheder som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, folkepension, børnefamilieydelser med flere. Hvis man har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 år ud af de sidste 8 år, skal du især holde for øje, at du i visse tilfælde kan risikere at skulle nøjes med kontanthjælp, når du vender hjem.
Du kan kontakte din kommune for at høre nærmere.

Se vores guide om A-kasse når du skal arbejde udenfor Europa.

Du skal arbejde i Grønland eller på Færøerne

Grønland og Færøerne er pga. deres selvstyre ikke en del af EØS-området. Derfor gælder EU-reglerne heller ikke som udgangspunkt i det indbyrdes forhold mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

Danmark har dog indgået en aftale med Færøerne om arbejdsløshedsforsikring og jobsøgning, der til en vis grad ligner reglerne for EØS-området, herunder Nordisk konvention om social sikring af 12. juni 2012.
Skal du arbejde på Færøerne skal du derfor skifte til arbejdsløshedsforsikring (ALS) på Færøerne.

Se vores guide om Færøerne, om arbejdsløshedsforsikring hvis du er dansker og skal arbejde på Færøerne eller er færing og skal arbejde i Danmark.

Grønland har ikke arbejdsløshedsforsikring. Skal man arbejde på Grønland skal man bevare sit medlemskab af dansk A-kasse.

Man kan umiddelbart få dagpenge ved hjemkomst til Danmark, hvis man opfylder betingelserne for dagpengeret.
Arbejde i Grønland sidestilles med arbejde i Danmark og kan medregnes til det indkomstkrav, du skal opfylde for at opnå dagpengeret.

For færingerne og grønlænderne selv gælder at de er danske statsborgere, og derfor gælder EUs lovvalgsbestemmelser for dem, når de har bopæl i Danmark eller et andet EU-land.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere