Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse når du skal arbejde i udlandet

Næste >

Hvad med A-kasse hvis du skal til udlandet og arbejde?

Reglerne for arbejdsløshedsforsikring i forbindelse med arbejdsophold i udlandet er forskellige, alt efter hvilket land du rejser til, og hvor længe du er væk.

Skal du arbejde i et andet land, er det for det første vigtigt at finde ud af om du kan forblive medlem af en dansk A-kasse, eller du skal forsikres under arbejdsløshedssystemet i det land du skal arbejde i.

På side 1-2 behandler vi den situation at du har fået nyt job i et andet land.
Udstationering og personer der bor i Danmark men arbejder i et naboland f.eks. Sverige eller Tyskland behandles på side 3-4.

Indhold

  • Du får nyt job i udlandet....side 1
  • Dagpenge hvis du mister jobbet i udlandet....side 2
  • Udstationering....side 3
  • Grænsependlere....side 4
  • Arbejde i flere EØS-lande....side 5

Hvis du får arbejde

Arbejdssted er i et EU-/EØS-land eller Schweiz

Hvis du får arbejde i det andet EU-/EØS-land, Færøerne eller Schweiz, skal du som hovedregel melde dig ud af din danske A-kasse og derefter betale til arbejdsløshedsforsikringssystemet i det land, hvor du arbejder.
Det gælder også, selvom du fortsat har bopæl i Danmark, eller hvis din arbejdsgiver har hjemsted her i landet.

Dette skyldes EU-samarbejdet på området "social sikring" og princippet om "fri bevægelighed af arbejdskraft" inden for EU.
Man kan derfor kun være forsikret i ét land, og når du bliver optaget i en A-kasse i opholdslandet, skal du udmelde dig af den danske.
Bemærk dog at du i visse situationer stadig kan være medlem af en dansk A-kasse, selvom du arbejder i udlandet. Inden for EØS gælder det f.eks. hvis du er udstationeret, grænsependler eller arbejder i flere EØS-lande, f.eks. hvis du har hjemmearbejdsplads i Danmark. Disse undtagelser gennemgås på de følgende sider.

Som det fremgår under afsnittet "Dagpenge hvis du mister jobbet i udlandet" er der høj grad af koordinering mellem de enkelte EU-landes arbejsløshedssystemer. Så længe det er inden for EU-/EØS området vil du således ikke miste optjente rettigheder til dagpenge m.m. ligesom du kan overføre rettigheder mellem landene.

Du skal selv søge om optagelse hos den udenlandske arbejdsløshedsforsikring. Vær dog opmærksom på, at arbejdsløshedsforsikring er obligatorisk i langt de fleste andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Schweiz, og betales over skatten. Du skal dog selv tjekke, f.eks. via din lønseddel, at du er tilmeldt og betalende.
Skal du arbejde i et andet nordisk land, kan du se vores guide om arbejde i nordiske lande, med fokus på arbejdsløshedsforsikring. Skal du arbejde i EØS-land uden for Norden, kan du kan læse mere om de enkelte EU-/EØS-landes og Schweiz's ordninger for arbejdsløshedsforsikring i vores særskilte gennemgang heraf (på engelsk).

OBS! Det er vigtigt, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i arbejdslandet inden for 8 uger, hvis du skal have mulighed for at bevare din anciennitet fra din danske A-kasse.
Enkelte EØS-lande kan have kortere frister eller krav om udførelse af nogle ugers arbejde før du kan overføre optjente rettigheder (det gælder f.eks. Finland). Vi anbefaler derfor at du læser vores lande-guider inden du flytter og kontakter din danske A-kasse for at sikre, at alt er i orden, inden du melder dig ud af den danske A-kasse.

For at kunne overføre optjente rettigheder til et andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring, skal du inden du rejser sørge for at få et såkaldt PD U1 dokument. Det er et dokument hvorpå dine medlemsperioder og arbejde/indtægt dokumenteres, og som A-kassen i det land du flytter til kan bruge til at registrere dine rettigheder korrekt.
Du kan søge om PD U1 på borger.dk eller bede din A-kasse om at udfærdige det til dig.

Vær opmærksom på din sygesikring ved ophold i Europa
Ansættes du hos en udenlandsk arbejdsgiver, kan du ikke bruge EU-sygesikringsbeviset (det blå kort), men er som hovedregel omfattet af lovgivningen i arbejdslandet og skal overføres til landets sociale sikringssystem. På din kommune kan du få en blanket E-104, som du skal medbringe til de udenlandske myndigheder. Blanketten dokumenterer, at du har været omfattet af den danske sygesikring, og vil forkorte en eventuel ventetid på at blive optaget i værtslandets sygesikring.

Arbejdssted er uden for EU-/EØS-land

Skal du arbejde uden for Europa kan du forblive medlem af din danske A-kasse under arbejdet i udlandet.

Du beholder din anciennitet, mens du arbejder i udlandet og du kan medregne arbejdet i udlandet til genoptjening af ny dagpengeret, når du vender hjem.
Du kan ligeledes medregne arbejdet i udlandet til beregning af ny dagpengesats, når du vender hjem.

Ved længere ophold uden for Europa skal du være opmærksom på, at du kan miste dine danske sociale rettigheder som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, folkepension, børnefamilieydelser med flere. Hvis man har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 år ud af de sidste 8 år, skal du især holde for øje, at du i visse tilfælde kan risikere at skulle nøjes med kontanthjælp, når du vender hjem.
Du kan kontakte din kommune for at høre nærmere.

Kilde: CA A-kasse, Eures.dk, Min A-kasse og Gribverden.dk (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen