Medlemstal i de danske A-kasser

Godt 6.000 flere er blevet medlem af en A-kasse i første kvartal af 2019.

I perioden fra 1. januar 2019 til 1. april 2019 er det samlede antal medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.191.372 til 2.197.487. Stigningen fordeler sig med ca. 9.000 flere betalende medlemmer, mens der er et lille fald på knap 3.000 i de kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

De færdiguddannede skifter til almindeligt medlemskab

Mange studerende bliver færdige med deres uddannelse i januar/februar, og skifter derfor deres medlemskab i A-kasse fra at være et gratis studiemedlemskab til et almindeligt fuldtidsmedlemskab, hvor de betaler almindeligt kontinget.

A-kasser for højtuddannede oplever fortsat fremgang

Det stigende antal unge der de senere år har søgt ind på en lang videregående uddannelse, ses også på medlemsudviklingen i de 4 A-kasser, der er målrettet højtuddannede.
MA A-kasse, CA A-kasse, AJKS samt Akademikernes A-kasse har alle haft fremgang i antal medlemmer i 1. kvartal 2019.

Også A-kasser for mellemlange uddannelser oplever fremgang

A-kasserne der har mange medlemmer med en mellemlang uddannelse (f.eks. professionsbachelor) oplever også fremgang. Det er bl.a. FTFa, Din Sundhedsfaglige A-kasse, BUPL og Socialpædagogerne.

Fortsat stor fremgang for "Det Faglige Hus" A-kasse og fagforening

"Det Faglige Hus" der slår sig op på at være danmarks billigste A-kasse med fagforening, oplever i disse år voldsom fremgang. Alene de sidste 5 år har Det Faglige Hus's A-kasse fået 45.000 flere medlemmer, og har idag godt 128.000 medlemmer i deres A-kasse.
Med en fremgang på 1,5% (eller 1.903 medlemmer) i 1. kvartal, er Det Faglige Hus også kommet lovende fra start i 2019.

Det Faglige Hus har blandt andet ført markedsføringkampagner rettet mod sportsklubber- og foreninger, og har således gennem en længere periode tilbudt kr. 1.000 for hvet nyt medlem som en sportsforening skaffer. Det - sammen med i øvrigt kraftig markedsføring af hvor mange penge man kan spare på A-kasse med fagforening ved at skifte til Det Faglige Hus, har givetsvis fået mange til at skifte fra de dyrere fagforeninger/A-kasser under FH ("Fagbevægelsens hovedorganisation"). Især de store fagforeninger under FH har mistet medlemmer i første kvartal af 2019. HK har således mistet 564 medlemmer, mens 3F har mistet 309 medlemmer. De mindre FH-forbund ser dog ud til at have fået stoppet den negative udvikling med tab af medlemmer. Bl.a. BUPL, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, El-forbundet, BFA og NNF har alle haft en lille medlemsfremgang her i starten af 2019.

Det Faglige Hus står næsten alene bag succesen for "de gule fagforeninger"
Mens Det Faglige Hus som nævnt har stor succes så gælder det ikke de andre store "gule fagforeninger", som tilbyder samme produkt som Det Faglige Hus, nemlig A-kasse med billig fagforening.
Således fortsætter ASE her i 2019 med at miste medlemmer, og det samme gør KRIFA, som de nu har gjort i flere år.
Dog har den sidste af de "gule fagforeninger", nemlig FRIE, oplevet en fremgang på 417 medlemmer, men de er dog stadig en lille A-kasse, sammenlignet med de 3 andre "gule". FRIE er pr. 01.01.2020 blevet sammenlagt med DANA, men i tabellen nedenfor er medlemstallene lagt sammen allerede pr. 1. april 2019.

Se samme liste sorteret efter pris eller klager.

A-kasse Medlemstal
pr.
apr 2019
Medl.
pr.
apr 2019
Pris pr.
mdr.
i 2020
Udvikling i medlemstal
1. kvt. 2019
Har kontor i Optager Online indmeldelse/
Læs mere
AKA 243.682444+1.716 medlemmer7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense Nogle
udd
Anbefales ikke

Se her hvorfor..
3F A-kasse 228.866513-309 medlemmer3F har afdelinger over hele landet Nogle
fag
Bliv medlem

Læs mere om 3F
HK A-kasse 193.052499-564 medlemmerHK har afdelinger over hele landet Nogle
fag
Bliv medlem

Læs mere om HK
KRIFA 164.540492-580 medlemmer14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense Alle
Gul (info)

Læs mere om Krifa
Ase A-kasse 143.487503-599 medlemmerKøbenhavn + mødesteder efter aftale Alle
Gul (info)

Læs mere om ASE
FOA A-kasse 142.180510-170 medlemmerFOA har afdelinger i hele landet Nogle
fag
Bliv medlem

Læs mere om FOA
FTF A-kasse 139.444457+992 medlemmerKøbenhavn, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) Alle
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
DFH A-kasse 128.154479+1.903 medlemmer9 byer, bl.a. Esbjerg, Aarhus, Brøndby Alle
Bliv medlem

Læs mere om DFH
A-kassen LH 114.557469+1.584 medlemmerKøbenhavn + mødesteder i 6 byer (se kort) Ledere
Ring til LH

Læs mere om LH
DSA 94.082442+493 medlemmerKøbenhavn, Aarhus, Aalborg, Fredericia Nogle
fag
Bliv medlem

Læs mere om DSA
Min A-kasse 89.011476-310 medlemmer7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Fredericia Alle
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
DLF-A 73.276466-108 medlemmer5 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus ét fag
Bliv medlem

Læs mere om DLF-A
METAL-A 69.288513-138 medlemmerMETAL har afdelinger over hele landet Nogle
fag
Bliv medlem

Læs mere om Metal
MA A-kasse 70.858493+1.006 medlemmerKøbenhavn, Aarhus, Aalborg, Odense (se kort) Alle
Bliv medlem

Læs mere om MA
CA A-kasse 63.423496+185 medlemmerAalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte Busi-
ness
fag
Bliv medlem

Læs mere om CA
BUPL-A 59.484449+430 medlemmerBUPL har afdelinger over hele landet ét fag
Bliv medlem

Læs mere om BUPL
Frie 41.964486+417 medlemmerOdense + mødesteder efter aftale Alle
Bliv medlem

Læs mere om Frie
SL A-kasse 36.035463+281 medlemmer10 byer, bl.a. København, Aarhus, Esbjerg, Odense ét fag
Bliv medlem

Læs mere om SL
TL A-kasse 24.544501+53 medlemmer9 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense Nogle
fag
Bliv medlem

Læs mere om TL
A-JKS 24.503459+117 medlemmerKøbenhavn og Aarhus Komm.
udd.
Bliv medlem

læs mere om AJKS
DEF A-kasse 20.094514+82 medlemmer12 byer, bl.a. København, Aalborg, Aarhus ét fag
Bliv medlem

Læs mere om EL-A
BFA A-kasse 16.494511+77 medlemmerSe de
enkelte
forbund
Nogle
fag
Bliv medlem

Læs mere om BFA
NNF A-kasse 16.469508+128 medlemmer13 byer, bl.a. København, Ringsted, Rønne Nogle
fag
Bliv medlem

Læs mere om NNF

Antal medlemmer er opgjort som dagpengeforsikrede medlemmer plus kontingentfritagede medlemmer (det er primært studerende, der har gratis A-kasse). Efterlønsmodtagere er ikke medregnet.

Hvilken A-kasse skal man vælge?

Man kan sammenligne medlemskab af en A-kasse lidt med dine andre forsikringer, men der er nogle væsentlige forskelle.
Uanset hvilken A-kasse du vælger er du 100% sikker på at få den samme "forsikringsdækning" i form af dagpenge, hvis du skulle være så uheldig at blive ledig.
Det skyldes at staten er garant for dine dagpenge. Når A-kasserne udbetaler dagpenge tager de dem ikke af deres egen "kasse" - A-kasserne står blot for at administrere hele dagpengesystemet og lovgivningen på statens vegne.

Der hvor forskellen mellem A-kasserne opstår - og det bliver relevant for dig at vælge - er den pris som A-kasserne tager for at administrere udbetaling af dagpenge m.m. for deres medlemmer.
I vores pris sammenligning er det oplyst hvor stor en del af dit kontingent der går til administration ("Bidrag til adm. pr. mdr.").
Du kan også se hvor meget de enkelte A-kasser har hævet prisen set over de seneste 5 år. I vores oversigt med prisudvikling kan du ses at ASE er den A-kasse der har hævet prisen mest i perioden 2016-2020.

En anden forskel der kan være relevant for dig at se på, er om de nuværende medlemmer (især de ledige medlemmer) er tilfredse med den måde deres A-kasse administrerer reglerne på.
Du kan sortere alle A-kasser efter hvor mange klager de har.

Derudover kan der være forskelle i de medlemsfordele de enkelte A-kasser tilbyder. Du skal dog være opmærksom på at medlemsfordele ofte kun er brugbare for dig, hvis du f.eks. ikke er vant til at lave jobansøgning eller skrive CV eller har brug for nogle grundlæggende kurser om hvordan du øger dine chancer for at få job igen hvis man bliver ledig.
Du skal i den forbindelse være opmærksom på at der er meget forskel på de medlemsfordele man får som henholdsvis medlem af en A-kasse og en fagforening.
A-kasse medlemskab er altovervejende en forsikring - og ikke andet. Er du også medlem af en fagforening kan du få mange forskellige medlemsfordele.

Ved valg af A-kasse kan det endelig være relevant for dig at vide om en A-kasse har en afdeling i nærheden af dig, hvis du skal i kontakt med dem.
Du kan se mere om de enkelte A-kasser, herunder i hvilke byer de har kontor i denne mere omfattende oversigt og sammenligning af A-kasserne.

Hvordan melder du dig ind i en A-kasse

Det er idag meget nemt både at melde sig ind for første gang i en A-kasse eller skifte A-kasse.
Det hele foregår online. Du kan nemt tilmelde dig via vores oversigt med tilmeldingslink.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

Overenskomster på plads på det offentlige område

Udgivet den 01.05.2018 af A-kasser.dk

Forlig efter flere måneders forhandlinger Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig. Såfremt medlemmerne af fagforeningerne stemmer ja til de nye Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?