Medlemstal i de danske A-kasser

Godt 6.000 flere er blevet medlem af en A-kasse i første kvartal af 2019.

I perioden fra 1. januar 2019 til 1. april 2019 er det samlede antal medlemmer i de 24 danske A-kasser steget fra 2.191.372 til 2.197.487. Stigningen fordeler sig med ca. 9.000 flere betalende medlemmer, mens der er et lille fald på knap 3.000 i de kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

De færdiguddannede skifter til almindeligt medlemskab

Mange studerende bliver færdige med deres uddannelse i januar/februar, og skifter derfor deres medlemskab i A-kasse fra at være et gratis studiemedlemskab til et almindeligt fuldtidsmedlemskab, hvor de betaler almindeligt kontinget.

A-kasser for højtuddannede oplever fortsat fremgang

Det stigende antal unge der de senere år har søgt ind på en lang videregående uddannelse, ses også på medlemsudviklingen i de 4 A-kasser, der er målrettet højtuddannede.
MA A-kasse, CA A-kasse, AJKS samt Akademikernes A-kasse har alle haft fremgang i antal medlemmer i 1. kvartal 2019.

Også A-kasser for mellemlange uddannelser oplever fremgang

A-kasserne der har mange medlemmer med en mellemlang uddannelse (f.eks. professionsbachelor) oplever også fremgang. Det er bl.a. FTFa, Din Sundhedsfaglige A-kasse, BUPL og Socialpædagogerne.

Fortsat stor fremgang for "Det Faglige Hus" A-kasse og fagforening

"Det Faglige Hus" der slår sig op på at være danmarks billigste A-kasse med fagforening, oplever i disse år voldsom fremgang. Alene de sidste 5 år har Det Faglige Hus's A-kasse fået 45.000 flere medlemmer, og har idag godt 128.000 medlemmer i deres A-kasse.
Med en fremgang på 1,5% (eller 1.903 medlemmer) i 1. kvartal, er Det Faglige Hus også kommet lovende fra start i 2019.

Det Faglige Hus har blandt andet ført markedsføringkampagner rettet mod sportsklubber- og foreninger, og har således gennem en længere periode tilbudt kr. 1.000 for hvet nyt medlem som en sportsforening skaffer. Det - sammen med i øvrigt kraftig markedsføring af hvor mange penge man kan spare på A-kasse med fagforening ved at skifte til Det Faglige Hus, har givetsvis fået mange til at skifte fra de dyrere fagforeninger/A-kasser under FH ("Fagbevægelsens hovedorganisation"). Især de store fagforeninger under FH har mistet medlemmer i første kvartal af 2019. HK har således mistet 564 medlemmer, mens 3F har mistet 309 medlemmer. De mindre FH-forbund ser dog ud til at have fået stoppet den negative udvikling med tab af medlemmer. Bl.a. BUPL, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, El-forbundet, BFA og NNF har alle haft en lille medlemsfremgang her i starten af 2019.

Det Faglige Hus står næsten alene bag succesen for "de gule fagforeninger"
Mens Det Faglige Hus som nævnt har stor succes så gælder det ikke de andre store "gule fagforeninger", som tilbyder samme produkt som Det Faglige Hus, nemlig A-kasse med billig fagforening.
Således fortsætter ASE her i 2019 med at miste medlemmer, og det samme gør KRIFA, som de nu har gjort i flere år.
Dog har den sidste af de "gule fagforeninger", nemlig FRIE, oplevet en fremgang på 417 medlemmer, men de er dog stadig en meget lille A-kasse, sammenlignet med de 3 andre "gule".

Se samme liste sorteret efter pris eller klager.

A-kasse Medlemstal pr.
apr 2019
Pris pr. mdr. i 2019 Udvikling i medlemstal
1. kvt. 2019
Klager pr. 100
ledige
medlemmer
Bidrag til adm. pr. mdr. Forsikrings-bidrag og ATP pr. mdr.
Læs mere 243.682440+1.716 medlemmer2,885355
228.866508-309 medlemmer1,5153355
193.052492-564 medlemmer3,6137355
Læs mere 164.540485-580 medlemmer2,5130355
Læs mere 143.487493-599 medlemmer6,1138355
142.180506-170 medlemmer2,0151355
Læs mere 139.444448+992 medlemmer2,893355
Læs mere 128.154476+1.903 medlemmer4,3121355
Læs mere 114.557464+1.584 medlemmer3,4109355
94.082438+493 medlemmer3,883355
Læs mere 89.011470-310 medlemmer1,4115355
73.276452-108 medlemmer6,097355
69.288506-138 medlemmer2,8151355
Læs mere 70.858489+1.006 medlemmer2,6134355
Læs mere 63.423489+185 medlemmer1,0134355
59.484445+430 medlemmer2,090355
36.035459+281 medlemmer3,6104355
24.544493+53 medlemmerse note138355
Læs mere 24.503455+117 medlemmerse note108355
Læs mere 23.653479+417 medlemmerse note124355
20.094510+82 medlemmerse note155355
Læs mere 18.311591-571 medlemmerse note236355
16.494507+77 medlemmerse note152355
16.469501+128 medlemmerse note146355

Antal medlemmer er opgjort som dagpengeforsikrede medlemmer plus kontingentfritagede medlemmer (det er primært studerende, der har gratis A-kasse). Efterlønsmodtagere er ikke medregnet.
Antal klager: Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

Hvilken A-kasse skal man vælge?

Man kan sammenligne medlemskab af en A-kasse lidt med dine andre forsikringer, men der er nogle væsentlige forskelle.
Uanset hvilken A-kasse du vælger er du 100% sikker på at få den samme "forsikringsdækning" i form af dagpenge, hvis du skulle være så uheldig at blive ledig.
Det skyldes at staten er garant for dine dagpenge. Når A-kasserne udbetaler dagpenge tager de dem ikke af deres egen "kasse" - A-kasserne står blot for at administrere hele dagpengesystemet og lovgivningen på statens vegne.

Der hvor forskellen mellem A-kasserne opstår - og det bliver relevant for dig at vælge - er den pris som A-kasserne tager for at administrere udbetaling af dagpenge m.m. for deres medlemmer.
I tabellen ovenfor er dette betegnet som "Bidrag til adm. pr. mdr." - dette bidrag er en del af dit samlede kontingent, som også er oplyst i tabellen.

En anden forskel der kan være relevant for dig at se på, er om de nuværende medlemmer (især de ledige medlemmer) er tilfredse med den måde deres A-kasse administrerer reglerne på.
Du kan sortere alle A-kasser efter hvor mange klager de har.

Derudover kan der være forskelle i de medlemsfordele de enkelte A-kasser tilbyder. Du skal dog være opmærksom på at medlemsfordele ofte kun er brugbare for dig, hvis du f.eks. ikke er vant til at lave jobansøgning eller skrive CV eller har brug for nogle grundlæggende kurser om hvordan du øger dine chancer for at få job igen hvis man bliver ledig.
Du skal i den forbindelse være opmærksom på at der er meget forskel på de medlemsfordele man får som henholdsvis medlem af en A-kasse og en fagforening.
A-kasse medlemskab er altovervejende en forsikring - og ikke andet. Er du også medlem af en fagforening kan du få mange forskellige medlemsfordele.

Ved valg af A-kasse kan det endelig være relevant for dig at vide om en A-kasse har en afdeling i nærheden af dig, hvis du skal i kontakt med dem.
Du kan se mere om de enkelte A-kasser, herunder i hvilke byer de har kontor i denne mere omfattende oversigt og sammenligning af A-kasserne.

Hvordan melder du dig ind i en A-kasse

Det er idag meget nemt både at melde sig ind for første gang i en A-kasse eller skifte A-kasse.
Det hele foregår online. Du kan nemt tilmelde dig via vores oversigt med tilmeldingslink.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

Overenskomster på plads på det offentlige område

Udgivet den 01.05.2018 af A-kasser.dk

Forlig efter flere måneders forhandlinger Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig. Såfremt medlemmerne af fagforeningerne stemmer ja til de nye Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?