Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19.03.2020 af A-kasser.dk
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige lønmodtagere, freelancere og selvstændige og ...se mere


Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29.07.2019 af A-kasser.dk
65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på erhvervsakademiuddannelserne, blandt andet på finansøkonom og ...se mere


Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk
Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til ...se mere


Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21.09.2017 af A-kasser.dk
OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at a Glance”. Der ses bl.a. på uddannelsesniveau, ...se mere


Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 05.08.2017 af A-kasser.dk
Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at blive klogere på, hvor forsinkede de er på deres ...se mere


Kandidatstuderende fuldfører hurtigere

Udgivet den 18.07.2017 af A-kasser.dk
Den gennemsnitlige studietid for universitetsstuderende, der fuldfører en kandidatuddannelse, er faldet med tre måneder i perioden fra 2012 til 2016. Ser man på tilsvarende bachelorstuderende, er ...se mere


Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk
1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. ...se mere


Unge søger mod de tekniske uddannelser

Udgivet den 24.03.2017 af A-kasser.dk
Mange flere unge end sidste år ønsker i år at læse til ingeniør, viser fordelingen af kvote 2-ansøgninger til de videregående uddannelser. Udviklingen tegner lyst for fremtidens arbejdsmarked, ...se mere


Universitetsøkonomer har den bedste startløn blandt djøf'ere

Udgivet den 05.01.2017 af A-kasser.dk
Den seneste lønstatistik fra Djøf Privat viser at en nyuddannet djøfer i den private sektor går fra kandidat eksamen og ud til en løn, der typisk ligger på 36.500 kr. om måneden. Det er 1.500 ...se mere


Unge vælger uddannelser der fører til lav løn

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk
Hvilke videregående uddannelser giver den højeste løn? Tænketanken Cepos har på baggrund af tal fra Danmarks Statistik beregnet, hvad en gymnasieelev kan forventes at tjene ved at tage ...se mere
Side 1 af 2