Dagpengesatser 2022

Dagpengesats i A-kassen

Hvis du bliver ledig og skal have dagpenge, beregner din A-kasse hvor meget du kan få i dagpenge.

Når A-kassen beregner dette indgår to elementer:

  • De maksimale dagpengesatser (se nedenfor)
  • Din indkomst de sidste 24 måneder. A-kassen beregner din dagpengesats på baggrund af de "bedste 12 måneder" (de 12 måneder med højest indkomst) inden for de sidste 24 måneder.

Højst 90% af din hidtidige indkomst

A-kassen beregner altså din dagpengesats udfra din hidtidige indkomst, men du kan højst få 90% af din hidtidige løn, ligesom du højst kan få det maksimale beløb fastsat i dagpengesatserne for din medlemsgruppe.
For at kunne få den højeste dagpengesats skal du i 2022 mindst have en gennemsnitlig månedsløn på kr. 23.371 incl. 8% arbejdsmarkedsbidrag (for et fuldtidsforsikret medlem).
Det er kun løn i perioder hvor du har været medlem af en A-kasse, som kan indgå i beregningen.

Den maksimale dagpengesats i 2022 er kr. 19.351 pr. måned.
Først trækkes 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag fra de 23.371 kr. – det efterlader ca. 21.501. Heraf kan man maksimalt modtage 90 % i dagpenge – og så lander man på den maksimale månedssats.
På den anden side er der ikke nogen minimum dagpengesats, så hvis du har haft en meget lav indtægt igennem de sidste par år før du søger dagpenge, jamen så får du kun 90% heraf.

Dagpengesatser i 2022

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede 19.351 kr. 232.212 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 13.836 kr. 166.032 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 15.868 kr. 190.416 kr.
Fuldtidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 23.324 kr. 279.888 kr.
Deltidsforsikrede 12.901 kr. 154.812 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 9.224 kr. 110.688 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 10.579 kr. 126.948 kr.
Deltidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 15.550 kr. 186.600 kr.
Unge fuldtid, 50% 9.676 kr. 116.112 kr.
Unge deltid, 50% 6.451 kr. 77.412 kr.

  

Reglerne om beregning af dagpengesats

Reglerne om den maksimale dagpengesats og hvordan din dagpengesats beregnes findes i Lov om arbejdsløshedsforsikring §§47-49, samt i Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, som mere detaljeret beskriver hvordan A-kassen skal beregne din dagpengesats.

Dimittender kan få beregnet en sats efter 6 måneder

En nyuddannet, der har dimittendrettigheder i sin A-kasse, og som er/kommer i job efter uddannelsen, kan få beregnet en (højere) dagpengesats baseret på mindst 3 måneders indtægt.
Det kan dog tidligst ske, når der er gået 6 måneder fra, at retten til dimittend-dagpenge er indtrådt. Har man ikke været gratis studiemedlem af A-kassen i mindst 1 år før man afslutter sin uddannelse, har man 1 måneds karantæne før man har ret til dimittend-dagpenge. I dette tilfælde betyder det, at beregning af en individuel dagpengesats tidligst kan ske 7 måneder efter uddannelsens afslutning.

Den nye sats beregnes efter 90%-reglen (jfr. ovenfor), dog således at det kun er indberetninger til indkomstregisteret i perioden efter uddannelsens afslutning, der er afgørende.
For at kunne få beregnet en sats, skal der i mindst 3 måneder inden for perioden på mindst 6 måneder være indberettet indtægt, der opfylder kravet til at kunne indgå i en beregning.

Dagpengesatsen for ledige under 25 år

Unge under 25 år får som udgangspunkt arbejdsløshedsdagpenge beregnet på normal vis, jfr. oven for, og de får altid denne sats under de første sammenlagt 962 timers (½ år) ledighed.

Unge, som ikke har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, en erhvervsgrunduddannelse m.v. eller en integrationsgrunduddannelse, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring, får efter de første sammenlagte 962 timers (½ år) ledighed og under de efterfølgende sammenlagt 2.886 timers (1½ år) ledighed dagpenge på 50 pct. af højeste dagpenge.
Det gælder dog ikke for fuldtidsforsikrede medlemmer, som inden for 3 år har fået indberettet mindst 3.848 løntimer (svarende til to år) i henhold til lov om et indkomstregister eller inden for 3 år har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Som det fremgår er ungereglerne lidt mere indviklede end reglerne for "voksne" ledige A-kasse medlemmer. Der er dog også fremsat ønske fra A-kasserne om at få ungereglerne forenklet.

Dagpengesatsen for selvstændige

Som omtalt i vores specielle artikel om dagpengeret for selvstændige, blev dagpengereglerne for selvstændige ændret fra den 01.10.2018, således at optjening og beregning af dagpengesats nu sker efter de samme principper som for lønmodtagere.

I forhold til beregning af dagpengesatsen hvis du har været selvstændig, betyder det at det også for dig som udgangspunkt er de "bedste 12 måneder" ud af de sidste 24 måneder (af al A- og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed) der indgår i beregningen.

Er du selvstændig og har opnået dagpengeret alene på baggrund af indtægt fra den selvstændige virksomhed (5 års optjeningsperiode), kan du få beregnet din dagpengesats på baggrund af et gennemsnit af de to år med den højeste indtægt indenfor de seneste 5 afsluttede indkomstår forud for ledighedens indtræden.
Du kan dog kun anvende indtægt fra din selvstændige virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til dig selv som ejer af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

Dagpengesatser for tidligere år

Dagpengesatser i 2021

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede 19.322 kr. 231.864 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 13.815 kr. 165.780 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 15.844 kr. 190.128 kr.
Fuldtidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 23.289 kr. 279.468 kr.
Deltidsforsikrede 12.881 kr. 154.572 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 9.210 kr. 110.520 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 10.562 kr. 126.744 kr.
Deltidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 15.525 kr. 186.300 kr.
Unge fuldtid, 50% 9.661 kr. 115.932 kr.
Unge deltid, 50% 6.441 kr. 77.292 kr.

Dagpengesatser i 2020

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede 19.083 kr. 228.996 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 13.644 kr. 163.728 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 15.648 kr. 187.776 kr.
Deltidsforsikrede 12.722 kr. 152.664 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 9.096 kr. 109.152 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 10.432 kr. 125.184 kr.
Unge fuldtid, 50% 9.542 kr. 114.504 kr.
Unge deltid, 50% 6.361 kr. 76.332 kr.

  

Dagpengesatser for tidligere år: 2019, 2018, 2017.

Har du den rigtige A-kasse?

Husk at du altid kan skifte A-kasse, uanset om du er i arbejde eller ledig.
Du skal blot melde dig ind i den nye A-kasse, så sørger de for resten. Du kommer aldrig til at betale dobbelt-kontingent. Læs mere om at skifte A-kasse.

Eksempler på A-kasser, hvor alle kan blive medlem

A-kasse Pris pr. mdr.
i 2022
Online indmeldelse
FTF A-kasse 468 kr.
Bliv medlem
Min A-kasse 490 kr.
Bliv medlem
DFH A-kasse A-kasse: 486 kr.
A-kasse+
fagforening: 555 kr.
Gratis fagforening i 3 måneder
Bliv medlem

Se sammenligning af alle 22 A-kasser

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?