Beregning

Maksimal
dagpengesats

Dagpengesatser 2024

Dagpengesats i A-kassen

Hvis du bliver ledig og skal have dagpenge, beregner din A-kasse hvor meget du kan få i dagpenge.

Når A-kassen beregner dette indgår to elementer:

  • De maksimale dagpengesatser (se nedenfor)
  • Din indkomst de sidste 24 måneder. A-kassen beregner din dagpengesats på baggrund af de "bedste 12 måneder" (de 12 måneder med højest indkomst) inden for de sidste 24 måneder.

Højst 90% af din hidtidige indkomst

A-kassen beregner altså din dagpengesats udfra din hidtidige indkomst, men du kan højst få 90% af din hidtidige løn, ligesom du højst kan få det maksimale beløb fastsat i dagpengesatserne for din medlemsgruppe.
For at kunne få den højeste dagpengesats skal du i 2024 mindst have en gennemsnitlig månedsløn på kr. 24.588 incl. 8% arbejdsmarkedsbidrag (for et fuldtidsforsikret medlem).
Det er kun løn i perioder hvor du har været medlem af en A-kasse, som kan indgå i beregningen.

Den maksimale dagpengesats i 2024 er kr. 20.359 pr. måned.
Først trækkes 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag fra de 24.588 kr. - det efterlader ca. 22.621. Heraf kan man maksimalt modtage 90 % i dagpenge - og så lander man på den maksimale månedssats.
På den anden side er der ikke nogen minimum dagpengesats, så hvis du har haft en meget lav indtægt igennem de sidste par år før du søger dagpenge, jamen så får du kun 90% heraf.

Beskæftigelsestillæg de første 3 måneder

Den 1. maj 2023 blev indført forhøjelse af dagpengene for de medlemsgrupper der har været medlem af A-kasse uafbrudt i mindst 4 år samtidig med at de kan opfylde et højere krav til indkomst, end det der kræves for den almindelige dagpengeret. Du kan maksimalt få et tillæg på kr. 3.840 pr. måned oveni den højeste dagpengesats (kr. 20.359), således at du de første 3 måneder af din ledighed kan få op til kr. 24.199 pr. måned. Læs om det nye beskæftigelsestillæg.

Dagpengesatser i 2024

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
første år (før skat)
Maks. sats
andet år (før skat)
Fuldtidsforsikrede
med ret til beskæftigelsestillæg, i de første 3 måneder 24.199 kr. 255.828 kr. 244.308 kr.
med ret til beskæftigelsestillæg, efter de første 3 måneder 20.359 kr. 255.828 kr. 244.308 kr.
uden ret til beskæftigelsestillæg 20.359 kr. 244.308 kr. 244.308 kr.
dimittender (ikke-forsørgere) i de første 3 måneder 14.557 kr. - -
dimittender (ikke-forsørgere), under 30 år, fra 4.-12. måned 10.011 kr. - -
dimittender (ikke-forsørgere), over 30 år, fra 4.-12. måned 12.645 kr. - -
dimittender (forsørgere), i 1.-12. måned 16.694 kr. - -
Deltidsforsikrede
med ret til beskæftigelsestillæg, i de første 3 måneder 16.133 kr. 170.556 kr. 162.876 kr.
med ret til beskæftigelsestillæg, efter de første 3 måneder 13.573 kr. 170.556 kr. 162.876 kr.
uden ret til beskæftigelsestillæg 13.573 kr. 162.876 kr. 162.876 kr.
dimittender (ikke-forsørgere) i de første 3 måneder 9.705 kr. - -
dimittender (ikke-forsørgere), under 30 år, fra 4.-12. måned 6.674 kr. - -
dimittender (ikke-forsørgere), over 30 år, fra 4.-12. måned 8.430 kr. - -
dimittender (forsørgere), i 1.-12. måned 11.130 kr. - -
Unge
Unge fuldtid, 50% 10.180 kr. 122.160 kr. 122.160 kr.
Unge deltid, 50% 6.787 kr. 81.444 kr. 81.444 kr.

Reglerne om beregning af dagpengesats

Reglerne om den maksimale dagpengesats og hvordan din dagpengesats beregnes findes i Lov om arbejdsløshedsforsikring §§47-49, samt i Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, som mere detaljeret beskriver hvordan A-kassen skal beregne din dagpengesats.

Dimittender kan få beregnet en sats efter 6 måneder

En nyuddannet, der har dimittendrettigheder i sin A-kasse, og som er/kommer i job efter uddannelsen, kan få beregnet en (højere) dagpengesats baseret på mindst 3 måneders indtægt.
Det kan dog tidligst ske, når der er gået 6 måneder fra, at retten til dimittend-dagpenge er indtrådt. Har man ikke været gratis studiemedlem af A-kassen i mindst 1 år før man afslutter sin uddannelse, har man 1 måneds karensperiode før man har ret til dimittend-dagpenge. I dette tilfælde betyder det, at beregning af en individuel dagpengesats tidligst kan ske 7 måneder efter uddannelsens afslutning.

Den nye sats beregnes efter 90%-reglen (jfr. ovenfor), dog således at det kun er indberetninger til indkomstregisteret i perioden efter uddannelsens afslutning, der er afgørende.
For at kunne få beregnet en sats, skal der i mindst 3 måneder inden for perioden på mindst 6 måneder være indberettet indtægt, der opfylder kravet til at kunne indgå i en beregning.

Dagpengesatsen for ledige under 25 år

Unge under 25 år får som udgangspunkt arbejdsløshedsdagpenge beregnet på normal vis, jfr. oven for, og de får altid denne sats under de første sammenlagt 962 timers (½ år) ledighed.

Unge, som ikke har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, en erhvervsgrunduddannelse m.v. eller en integrationsgrunduddannelse, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring, får efter de første sammenlagte 962 timers (½ år) ledighed og under de efterfølgende sammenlagt 2.886 timers (1½ år) ledighed dagpenge på 50 pct. af højeste dagpenge.
Det gælder dog ikke for fuldtidsforsikrede medlemmer, som inden for 3 år har fået indberettet mindst 3.848 løntimer (svarende til to år) i henhold til lov om et indkomstregister eller inden for 3 år har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Som det fremgår er ungereglerne lidt mere indviklede end reglerne for "voksne" ledige A-kasse medlemmer. Der er dog også fremsat ønske fra A-kasserne om at få ungereglerne forenklet.

Dagpengesatsen for selvstændige

Som omtalt i vores specielle artikel om dagpengeret for selvstændige, blev dagpengereglerne for selvstændige ændret fra den 01.10.2018, således at optjening og beregning af dagpengesats nu sker efter de samme principper som for lønmodtagere.

I forhold til beregning af dagpengesatsen hvis du har været selvstændig, betyder det at det også for dig som udgangspunkt er de "bedste 12 måneder" ud af de sidste 24 måneder (af al A- og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed) der indgår i beregningen.

Er du selvstændig og har opnået dagpengeret alene på baggrund af indtægt fra den selvstændige virksomhed (5 års optjeningsperiode), kan du få beregnet din dagpengesats på baggrund af et gennemsnit af de to år med den højeste indtægt indenfor de seneste 5 afsluttede indkomstår forud for ledighedens indtræden.
Du kan dog kun anvende indtægt fra din selvstændige virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til dig selv som ejer af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

Dagpengesatser for tidligere år

Dagpengesatser i 2023

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
første år (før skat)
Maks. sats
andet år (før skat)
Fuldtidsforsikrede
med ret til beskæftigelsestillæg, i de første 3 måneder 23.449 kr. 247.899 kr. 236.736 kr.
med ret til beskæftigelsestillæg, efter de første 3 måneder 19.728 kr. 247.899 kr. 236.736 kr.
uden ret til beskæftigelsestillæg 19.728 kr. 236.736 kr. 236.736 kr.
dimittender (ikke-forsørgere) i de første 3 måneder 14.106 kr. - -
dimittender (ikke-forsørgere), under 30 år, fra 4.-12. måned 9.700 kr. - -
dimittender (ikke-forsørgere), over 30 år, fra 4.-12. måned 12.253 kr. - -
dimittender (forsørgere), i 1.-12. måned 16.177 kr. - -
midlertidig arbejdsfordeling 23.324 kr. 279.888 kr. 279.888 kr.
Deltidsforsikrede
med ret til beskæftigelsestillæg, i de første 3 måneder 15.632 kr. 165.264 kr. 157.824 kr.
med ret til beskæftigelsestillæg, efter de første 3 måneder 13.152 kr. 165.264 kr. 157.824 kr.
uden ret til beskæftigelsestillæg 13.152 kr. 157.824 kr. 157.824 kr.
dimittender (ikke-forsørgere) i de første 3 måneder 9.404 kr. - -
dimittender (ikke-forsørgere), under 30 år, fra 4.-12. måned 6.467 kr. - -
dimittender (ikke-forsørgere), over 30 år, fra 4.-12. måned 8.169 kr. - -
dimittender (forsørgere), i 1.-12. måned 10.785 kr. - -
midlertidig arbejdsfordeling 15.550 kr. 186.600 kr. 186.600 kr.
Unge
Unge fuldtid, 50% 9.864 kr. 118.368 kr. 118.368 kr.
Unge deltid, 50% 6.576 kr. 78.912 kr. 78.912 kr.

Dagpengesatser i 2022

A-kasse medlemsgruppe Maks. sats
Pr. mdr (før skat)
Maks. sats
Pr. år (før skat)
Fuldtidsforsikrede 19.351 kr. 232.212 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 13.836 kr. 166.032 kr.
Fuldtidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 15.868 kr. 190.416 kr.
Fuldtidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 23.324 kr. 279.888 kr.
Deltidsforsikrede 12.901 kr. 154.812 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (ikke-forsørgere), 71,5% 9.224 kr. 110.688 kr.
Deltidsforsikrede dimittender (forsørgere), 82% 10.579 kr. 126.948 kr.
Deltidsforsikrede, midlertidig arbejdsfordeling 15.550 kr. 186.600 kr.
Unge fuldtid, 50% 9.676 kr. 116.112 kr.
Unge deltid, 50% 6.451 kr. 77.412 kr.

Dagpengesatser for tidligere år: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017.

Har du den rigtige A-kasse?

Husk at du altid kan skifte A-kasse, uanset om du er i arbejde eller ledig.

Du skal blot melde dig ind i den nye A-kasse, så sørger de for resten. Du kommer aldrig til at betale dobbelt-kontingent. Læs mere om at skifte A-kasse.

Eksempler på tværfaglige A-kasser, hvor alle kan blive medlem

A-kasse Pris pr.
mdr.
i 2024
Fordele og
Ulemper
Medlemsudv. 2023/
medlemmer pr.
1/1-2024
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse
488Fordele: har få klager, billig A-kasse, bedste A-kasse, TrustScore 4,1/5 0,5%
151.915
(annoncelink)
Bliv
medlem

om FTFa A-kasse
Ase A-kasse
527Fordele: TrustScore 4,2/5, billig fagforening, familiefagforening, høj kvalitet i vejledning. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 18/06). 1,1%
137.383
(annoncelink)
Bliv
medlem

om ASE A-kasse
DFH A-kasse
497Fordele: DK's billigste A-kasse med fagforening, største vækst i medlemstal, vinder af "Mest værdi for pengene 2024", TrustScore 4,4/5. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 18/06). 7,5%
187.490
(annoncelink)
Bliv
medlem

om DFH A-kasse
Min A-kasse
506Fordele: TrustScore 4,7/5, billigste A-kasse for dimittender
Ulempe: ingen fagforening
-2,8%
84.523
(annoncelink)
Bliv
medlem

om Min A-kasse

Se sammenligning af alle 22 A-kasser

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere