Fagforening og arbejde i Danmark

En guide til det danske arbejdsmarked og dets parter, herunder fagforeninger.

Indholdsfortegnelse

Næste >

 

Side 1
Side 2(Oversigt over indhold i denne guide)
Side 3(Beskæftigelsesministerens forord)
Side 4(Medlem af en fagforening. Arbejdsmarkedets parter)
Side 5(Kollektive overenskomster)
Side 6(Fredspligt, tillidsrepræsentanter, konflikt)
Side 7(Strejke, blokade og sympatiaktioner)
Side 8(Ophold og arbejde for EU-borgere)
Side 9(Udenlandske tjenesteydere)
Side 10(Den danske udstationeringslov)
Side 11(EU-borgers stiftelse af selvstændig virksomhed i Danmark)
Side 12(Arbejdsmiljø)
Side 13(Arbejdstilsynet)
Side 14(Sociale ydelser og arbejdsløshedsforsikring, EU-borger)
Side 15(Arbejdsløshedsforsikring og A-kasser)
Side 16(Pensionsordninger)
Side 17(Medlem af en fagforening)
Side 18(Væsentlige arbejdsretlige love)
Side 19(Væsentlige arbejdsretlige love)
Side 20(Myndigheder)
Side 21(Myndigheder)
Side 22(Hoved- og brancheorganisationer)

  

 

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?