Artikler

Dagpenge
A-kasse

De mest populære A-kasser efter aldersgruppe

Udgivet . Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse

Indledning

Vi ser nærmere på hvilke A-kasser der er de mest populære valg i forskellige aldersgrupper.

Hvilken A-kasse vælger dine jævnaldrende typisk?
Det afhænger naturligvis af jobtype, uddannelse med mere, men prøver man at opdele medlemstal i de danske A-kasser ud fra aldersgrupper, kan man aligevel se forskellige interessante tendenser.

Unge vælger A-kasse efter uddannelsesniveau

Som det ses i tabel 1 (16-24 årige) og i tabel 2 (25-29 årige), har Akademikernes A-kasse en god andel af de studerende og øvrige unge der enten er under uddannelse eller for nyligt har færdiggjort deres uddannelse. Således er 13,1% af de 16-24 årige og hele 17,2% af de 25-29 årige medlem af Akademikernes A-kasse.

De unges valg af A-kasse afspejler deres uddannelser
I de to yngste grupper ses som nævnt at Akademikernes har mange medlemmer. Det er unge der enten studerer på - eller er dimitteret for nyligt fra - en længerevarende uddannelse.
Derudover kan man også se at de unge der har eller er i gang med en mellemlang uddannelse især vælger A-kasser som FTF-A eller HK.
De unge der er igang med eller har afsluttet en erhvervsuddannelse vælger efter fag, og derfor har HK A-kasse og 3F A-kasse henholdsvis 2. og 3. flest medlemmer blandt de 16-29 årige.

Tabel 1: de 6 A-kasser med flest medlemmer blandt 16-24 årige

A-kasse Antal medlemmer % andel af samlede medlemmer i aldersgruppen
HK A-kasse 21.379 14,5%
Akademikernes 19.360 13,1%
3F A-kasse 18.165 12,3%
FTF-A 10.353 7,0%
Det Faglige Hus 9.034 6,1%
Dansk Metal A-kasse 8.181 5,6%

Tabel 2: de 6 A-kasser med flest medlemmer blandt 25-29 årige

A-kasse Antal medlemmer % andel af samlede medlemmer i aldersgruppen
Akademikernes 45.108 17,2%
HK A-kasse 23.395 8,9%
3F A-kasse 21.630 8,3%
KRIFA A-kasse 17.258 6,6%
FTF-A 17.226 6,6%
Det Faglige Hus 16.319 6,2%

De unges valg påvirket af at A-kasse medlemskab er gratis for studerende

Til ovennævnte tal for de 16-29 årige skal bemærkes at studererende har gratis medlemskab af A-kasse i op til 5 år.
Som det ses nedenfor i tallene for de 30-49 årige, altså når folk normalt er kommet i arbejde, og ikke længere er studerende, så ses en meget mere ligelig fordeling af medlemmerne blandt de mest populærer A-kasser, og især ses at KRIFA og Det Faglige Hus, som begge tilbyder A-kasse med billig fagforening, er populære valg når man først er i arbejde. Det skyldes naturligvis at mange ser en fordel i at spare nogle penge ved at udskifte en dyr fagforening med medlemskab i en af de "gule fagforeninger", hvor man får meget billig fagforening.

Personer fra 30-50 år fravælger i højere grad de dyre fagforeninger

Når man er færdig med sin uddannelse og måske har været på arbejdsmarkedet nogle år, er der noget der tyder på at flere vælger A-kasse og fagforening efter hvor det er billigst.

Man ser en klar tendens for denne gruppe til at de billige gule fagforeninger, som KRIFA, Det Faglige Hus og ASE øger deres andel af markedet i forhold til for andre aldersgrupper. Således er KRIFA med 94.735 medlemmer blandt 30-49 årige, den A-kasse der har 3. flest medlemmer i denne gruppe.

Denne udvikling skyldes uden tvivl at de gule fagforeninger tilbyder billige pakkeløsninger hvor man får A-kasse med billig fagforening til en pris, hvor man især sparer mange penge på fagforening i forhold til de traditionelle FH-forbund, som 3F, HK, FOA m.v.
Samtidig bruger især KRIFA og "Det Faglige Hus" markedføringsmetoder som man ikke ser at FH-forbundene gør. Især Det Faglige Hus har gennem kreative markedsføringtiltag fået mange nye kunder, og er klart den A-kasse, som gennem de senere år har opnået største medlemsfremgang på tværs af alle aldergrupper.

Tabel 3: de 6 A-kasser med flest medlemmer blandt 30-39 årige

A-kasse Antal medlemmer % andel af samlede medlemmer i aldersgruppen
Akademikernes 69.396 14,3%
KRIFA A-kasse 43.656 9,0%
3F A-kasse 42.873 8,8%
Det Faglige Hus 35.071 7,2%
HK A-kasse 35.046 7,2%
FTF-A 29.555 6,1%

Tabel 4: de 6 A-kasser med flest medlemmer blandt 40-49 årige

A-kasse Antal medlemmer % andel af samlede medlemmer i aldersgruppen
Akademikernes 54.415 9,5%
3F A-kasse 53.438 9,4%
KRIFA A-kasse 51.079 9,0%
HK A-kasse 48.169 8,4%
ASE A-kasse 43.308 7,6%
A-kassen LH (Lederne) 38.045 6,7%

I aldersgrupper med mange ledere og selvstændige gør ASE og Lederne det godt

Specielt for de 40-59 årige ses at A-kasser for selvstændige og ledere har deres største markedsandele, således sidder ASE på ca. 8% af markedet i denne aldersgruppe.
Og Lederne klarer sig naturligt bedst i gruppen af 40-49 årige, hvor de fleste også typisk bliver leder.

Dem over 50 år vælger A-kasse efter deres erhverv

I tabel 5 (50-59 årige) og tabel 6 (60 år og derover) ses at de traditionelle FH forbund's A-kasser har stor tilslutning. Det gælder især for 3F, HK og FOA som i begge disse to aldersgrupper er de 3 største A-kasser.

Derudover er det kendetegnende at der tilsyneladende er mange selvstændige i gruppen 50+. ASE - A-kassen for selvstændige - har således 4. flest medlemmer for personer på 50 eller derover.

Tabel 5: de 6 A-kasser med flest medlemmer blandt 50-59 årige

A-kasse Antal medlemmer % andel af samlede medlemmer i aldersgruppen
3F A-kasse 73.247 12,7%
HK A-kasse 52.988 9,2%
FOA 48.710 8,4%
ASE A-kasse 46.916 8,1%
KRIFA A-kasse 42.674 7,4%
Akademikernes 40.716 7,1%

Tabel 6: de 6 A-kasser med flest medlemmer blandt personer på 60 år eller derover

A-kasse Antal medlemmer % andel af samlede medlemmer i aldersgruppen
3F A-kasse 24.723 13,9%
FOA 18.029 10,1%
HK A-kasse 16.576 9,3%
ASE A-kasse 14.733 8,3%
FTF-A 12.149 6,8%
Akademikernes 11.654 6,5%

Kilde: Danmarks Statistik.

Relateret indhold om A-kasse