Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

Oversigt over A-kasser for studerende

Du er her: A-kasser (.dk) >> Studerende >> Oversigt over A-kasser for studerende

Går du på en erhvervsuddannelse, har vi lavet en speciel guide for dig, som du kan se her.

Går du på en professionsbacheloruddannelse - så se længere nede på denne side.

A-kasser for studerende på universitet eller anden højere læreanstalt

Der findes i Danmark 4 A-kasser der især er rettet mod studerende på en lang videregående uddannelse. Det er MA A-kasse, Akademikernes, CA A-kasse og A-JKS. Der er dog også andre A-kasser der optager både studerende og nyuddannede på de lange videregående uddannelser. F.eks. har "Min A-kasse" mange medlemmer fra IT-relaterede uddannelser. Min A-kasse har et tæt og integreret samarbejde med PROSA (fagforbundet for it-professionelle), for at kunne tilbyde viden og hjælp på tværs af fagforening og a-kasse.

MA A-kasse

MA A-kasse
"MA A-kasse" oplyser at de er specialister inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik.

MA A-kasse optager alle universitetsstuderende som medlemmer. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle der har en universitetsuddannelse eller studerer.
Som studerende kan du benytte dig af de gratis tilbud - bl.a. branche-arrangementer, events, talentprogrammer og virksomhedsbesøg.

Akademikernes A-kasse

Læs mere om Akademikernes A-kasse
De klart største medlemsgrupper i Akademikernes A-kasse er DJØF'ere og ingeniører.
Men Akademikernes A-kasse er via A-kassen's samarbejde med fagforeninger, også det rigtige valg for bl.a. tandlæge-studerende, bibliotekar-studerende, psykolog-studerende, dyrlæge-studerende, teologi-studerende, arkitekt-studerende og lægestuderende.

CA A-kasse

CA A-kasse
"CA A-kasse" er for alle "business"-studerende
CA A-kasse har som primær målgruppe folk, der arbejder/studerer inden for "business-området": ledelse, økonomi/regnskab, marketing, kommunikation, HR, investering og finans, IT, consulting mv.
Næsten alle deres medlemmer arbejder på det private arbejdsmarked og har en uddannelse fra universiteter og handelshøjskoler. Det kunne fx være Cand. Merc'ere, Negoter m.m.

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

AJKS-A er for de studerende der senere skal arbejde som professionel i medie- og kommunikationsbranchen, f.eks. journaliststuderende.

Det tilbyder A-kasser de studerende på universiteter

A-kasse Optager Gratis
A-kasse?
typisk udd. niveau hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2023/
medlemmer pr.
1/1-2024
Online indmeldelse/
Læs mere
MA A-kasse
Alle
udd.
Gratis i 5 år lang videregående uddannelse København, Aarhus, Aalborg, Odense (se kort) -1,6%
83.438
Få mere
at vide

om MA A-kasse
CA A-kasse
Busi-
ness
udd.
Gratis i 5 år lang videregående business udd. Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte -0,3%
65.538
Få mere
at vide

om CA A-kasse
Akademiker
Bl.a.
jura
økonomi
arkitekt
Gratis i 5 år lang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense 2,3%
289.409
Få mere
at vide

om Aka

A-kasser for studerende på professions-
bacheloruddannelse

Der tilbydes professionsbacheloruddannelser inden for rigtig mange forskellige fagområder. Derfor kan vi ikke lave en samlet oversigt der fortæller hvilken A-kasse de enkelte bacheloruddannelser mest naturligt hører til, men vi har i oversigten neden for medtaget nogle af de A-kasser der har flest bachelor-studerende som medlemmer, og vi har prøvet at dække de fleste fagområder.

Min A-kasse har via deres samarbejde med PROSA mange IT-studerende som medlemmer
"Min A-kasse" har et tæt samarbejde med PROSA (fagforbund for it-professionelle) og er derfor et godt valg for alle studerende med interesse for IT.

Min A-kasse er også en A-kasse for studerende inden for salg og marketing, via deres tætte samarbejde med "Business Danmark" (fagforening med speciale i salg og marketing).

Min A-kasse optager dog alle studerende som medlemmer, og du kan altid forblive medlem af Min A-kasse uanset hvilket job du senere måtte få.

Læs mere om A-kassen FTFa
"FTF A-kasse" er for alle studerende men har flest studiemedlemmer fra mellemlange uddannelser, som f.eks. professionsbachelor og erhvervsakademi.
FTF er hovedorganisationen for 58 faglige organisationer, som dækker de erhverv som professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser oftest er rettet mod.
Når du er færdiguddannet er FTF-A en af de billigste A-kasser.

HK A-kasse
"HK A-kasse" er især for studerende på administrative uddannelser.
HK har mange medlemmer, som er under uddannelse. De er enten elever på skole eller er i praktik, eller de er studerende på en af de videregående uddannelser indenfor HK’s område.
De fleste tager en erhvervsuddannelse indenfor det merkantile område, men der er også mange uddannelser indenfor medieproduktion, foruden laboranter, tandklinikassistenter, specialuddannelser indenfor offentlig administration og mange andre.

DSA (Din sundhedsfaglige A-kasse) er for dem der studerer til sygeplejerske, bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut og jordemoder.

Lærernes A-kasse er ikke overraskende for lærerstuderende.

BUPL A-kasse er for pædagogstuderende.

Det tilbyder FTF-A og Min A-kasse de studerende

A-kasse Optager Gratis
A-kasse?
typisk udd. niveau hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2023/
medlemmer pr.
1/1-2024
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse
Alle
udd.
Gratis i 5 år mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) 0,5%
151.915
(annoncelink)
Bliv
medlem

om FTFa A-kasse
Min A-kasse
Alle
udd.
Gratis i 5 år mellemlang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Middelfart -2,8%
84.523
(annoncelink)
Bliv
medlem

om Min A-kasse

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som studerende ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Som ikke-forsørger kan du få kr. 14.557 pr. måned i de første 3 måneder. Derefter får du kr. 10.011 kr. pr. måned som ikke-forsørger under 30 år. Som forsørger kan du få kr. 16.694 i hele dagpengeperioden. Se dagpengesatser..
Gratis A-kasse under studiet Du kan som studerende få gratis A-kasse i langt de fleste A-kasser. Det er en økonomisk fordel at melde sig ind i A-kasse senst 1 år før du dimitterer.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Opfylder du ikke betingelserne for gratis medlemskab? Er du f.eks. over 30 år, eller tjener du for meget ved siden af studiet? I så fald kan et betalt deltids-medlemsskab af A-kassen være en fordel. Læs mere..
Gratis fagforening for studerende Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Du kan som studerende få gratis fagforening i Det Faglige Hus og 3F, hvis du har studiejob inden for 3F-området.

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere