Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

A-kasse og dagpengeret efter Brexit

Overgangsordning i tilfælde af en "no-deal" Brexit

Regeringen har sideløbende med forhandlingerne om en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien forberedt en overgangsordning for det tilfælde, at Storbritannien udtræder uden en aftale.

En dansk overgangsordning i forbindelse med no-deal brexit vil, hvis den bliver nødvendig, blive gennemført ved en lov, der træder i kraft den 30. marts 2019.
Ordningen vil være midlertidig og afvente, at Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter udtræden bliver afklaret.

Overgangsordningen vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov.
Det er regeringens klare udgangspunkt, at den permanente lov skal videreføre de samme rettigheder. I det kommende arbejde med den permanente løsning vil regeringen tage i betragtning, hvilke rettigheder Storbritannien vil tilbyde danske statsborgere.

Den midlertidige ordning viderefører grundlæggende alle eksisterende rettigheder til ydelser for briter i Danmark og for de danskere, der vender hjem fra Storbritannien.

Regeringen tilstræber at sikre, at borgerne berøres mindst muligt af et hårdt brexit. Derfor vil de briter, der aktuelt er i Danmark, og de borgere, der vender tilbage til Dannmark fra Storbritannien, stort set ikke komme til at mærke nogen forskel.

Rettigheder til ydelser i Danmark for herboende briter

Britiske statsborgere, der bor eller arbejder i Danmark den 29. marts 2019 og deres familiemedlemmer, vil grundlæggende få videreført alle eksisterende rettigheder.

Det betyder blandt andet, at til opfyldelse af opholdskravet, om at man skal have boet i Danmark eller et andet EU-land i 7 ud af de sidste 12 år for at få ret til dagpenge, kan britiske statsborgere og deres familiemedlemmer medregne perioder med bopæl i Storbritannien og EU-lande, selvom de ikke længere er EU-borgere. Det er det princip, der gælder for EU-borgere efter EU-retten, og det vil blive videreført i overgangsperioden.

Udover opholdskravet gælder at for at kunne få dagpenge, skal man have været medlem af en a-kasse i et år, og opfylde indkomstkravet. Til opfyldelse af disse to krav (forsikringsperiode og indkomst/beskæftigelsesperioder) gælder stadig samme princip om medregning for de perioder. Det gælder dog kun perioder i Storbritannien og EU-lande fra før udtrædelsesdatoen. Dog kan familiemedlemmer, der har fast ophold i Storbritannien den 30. marts 2019 og først indrejser i Danmark senere, få medregnet perioder indtil indrejsedatoen.

Danskere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden

Ligesom briter, der allerede er bosat i Danmark den 29. marts 2019, vil danskere og andre EU-borgere, der bor eller arbejder i Storbritannien den 29. marts 2019, have ret til at få medregnet forsikrings-, bopæls- og beskæftigelsesperioder fra Storbritannien.

Det gælder også perioder efter den 29. marts 2019 for de danskere og EU-borgere, der vender tilbage til Danmark efter den 29. marts 2019.

Eksport af dagpenge ud af Danmark efter Brexit

Der kan efter den 29. marts 2019 ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge fra Danmark til borgere i Storbritannien.
Det gælder for alle borgere (danskere, EU-borgere og britiske borgere), der opholder sig i Storbritannien, og også for britiske borgere, der opholder sig i et andet EU-land.

Barselsdagpenge
Aktuelle modtagere af barselsdagpenge, der opholder sig i Storbritannien, vil fortsat efter den 29. marts 2019 have adgang til udbetaling af ydelsen, og fremtidige berettigede modtagere vil også have ret til udbetaling af ydelsen, såfremt de ved barslens begyndelse har opholdt sig i Danmark.

Grænsearbejdere kan dog få udbetalt ydelsen, selvom de ikke har opholdt sig i Danmark ved barslens begyndelse, hvis barselslovens betingelser i øvrigt er opfyldt.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen