Bedst i test

Sammenlign
A-kasser

Den bedste A-kasse?

Kan man afgøre hvem der er den bedste A-kasse?

På A-kasser.dk prøver vi at finde den A-kasse vi mener er bedst. Som grundlag for vores vurdering bruger vi:

  • Statistik fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De undersøgelser der indgår er antal klager over den enkelte A-kasse, hvor ofte A-kassen får omgjort afgørelser i klagesager, og hvor ofte A-kassen får kritik for sin sagsbehandling og/eller vejledning i de afgjorte klagesager.
  • Kontingentpris indgår som et vigtigt element i vores vurdering, herunder også hvordan kontingentprisen i den enkelte A-kasse har udviklet sig over en 5-årig periode.
  • Vurdering på Trustpilot af de enkelte A-kasser
  • Medlemsfordele

I vores undersøgelse indgår kun tværfaglige A-kasser, i det vi har det som et krav for at blive kåret som bedste A-kasse, at alle skal kunne blive medlem af A-kassen. En tværfaglig A-kasse har også den fordel at du altid kan forblive medlem uanset hvilket job du måtte få.

A-kasse branchens egne målinger kan ikke bruges

Desværre er A-kasse branchen præget af at A-kasserne laver de fleste af deres målinger som interne målinger, der ikke offentliggøres i sit fulde omfang, og som også ofte kun omfatter A-kassen selv, der har bestilt undersøgelsen eller et mindre antal A-kasser.

De deltagende A-kasser forpligter sig samtidig til at de ikke må offentliggøre resultaterne fra undersøgelserne.

Antal klager fra medlemmer

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under STAR, laver årlige opgørelser over medlemmernes klager over deres A-kasse.
I den seneste opgørelse for året 2022, kan man se at blandt de tværfaglige A-kasser, som alle kan blive medlem af, har især FTFa et lavt antal klager.

Omgjorte sager i klageinstansen

Her klarer Frie og Det Faglige Hus sig godt med omgørelsesprocenter på hhv. 13,89% og 18,10%. I den anden ende af skalaen ses bl.a. NNF (55,56%), CA A-kasse (40,00%) og Metal A-kasse (38,71%).

Kritik af A-kassens vejledning og sagsbehandling

Her klarer især "Min A-kasse" og ASE sig godt idet de kun får kritik af klageinstansen for deres vejledning i hhv. 1,69% og 1,91% af deres afsluttede klagesager.
Af de øvrige tværfaglige A-kasser kan nævnes at "Det Faglige Hus" og "Frie" også har høj kvalitet i deres vejledning, i det de kun får kritik i hhv. 3,95% og 0% af deres afsluttede klagesager.

Den A-kasse der oftest fik kritik for deres vejledning i 2022 var Din Faglige A-kasse, der fik kritik i 20% af de afgjorte klagesager mod dem.

Også når det drejer sig om kvalitet i sagsbehandlingen klarer ASE og "Det Faglige Hus" sig godt idet de er blandt de A-kasser der får mindst kritik af klageinstansen for deres sagsbehandling.

Vurdering på Trustpilot

Udover at se på antal officielle klager (se ovenfor), kan man også i sin vurdering af hvem der en god A-kasse, se på de vurderinger de enkelte A-kasser har på Trustpilot.

Den samlede vurdering af A-kassen opgøres i form at en "Trustscore" hvor det højest mulige er 5. De bedste A-kasser i følge Trustpilot, set den 04.03.2024 (for den seneste 12 måneders periode) er:

1. CA A-kasse (Trustscore 4,9/5)
2. A-kassen FRIE (Trustscore 4,7/5)
3. Min A-kasse (Trustscore 4,6/5)
4. MA A-kasse (Trustscore 4,6/5)
5. Det Faglige Hus (Trustscore 4,5/5)

FTFa (med 4,2/5) og ASE A-kasse (med 4,3/5) har også begge gode anmeldelser på Trustpilot.

Kontingentpris

Når du bliver medlem af en A-kasse køber du en forsikring mod ledighed, og dermed retten til dagpenge hvis du skulle blive ledig.
Denne "forsikring" og vilkårene er meget detaljeret beskrevet i love på dagpengeområdet, så uanset hvor du bliver medlem er det samme regler og vilkår der gælder for din arbejdsløshedsforsikring.

Af den grund skal kontingentet også veje en del ved afgørelsen af den bedste A-kasse. FTFa er den billigste tværfaglige A-kasse i 2024.
Det er dog Det Faglige Hus der har den bedste prisudvikling, idet de 8 år i træk har sænket deres administrationsbidrag (som er en del af kontingentet) med 1 kr.

Ekstra medlemsfordele

Måske hører du ofte i reklamer for A-kasser og fagforeninger, at der er andre medlemstilbud, som du kan gøre brug af når du er medlem.
Du skal her være opmærksom på at næsten alle disse fordele - ihvertfald i form af rabatter m.m. - kun opnås hvis du også er medlem af en fagforening. Er du kun medlem af en A-kasse, er medlemstilbud ofte begrænset til hjælp til at komme i arbejde, skrive ansøgninger, deltage på "gå-hjem-møder" m.m.

Er du også interesseret i ekstra forsikring i form af en lønsikring - kan det være en fordel at sammenligne de forskellige A-kasser's tilbud på lønsikring. det har vi gjort for dig - se undersøgelsen her.
I vores undersøgelse viser det sig at FTFa har en attraktiv og billig lønsikring.
Du skal ofte kun være medlem af en A-kasse for at kunne tegne den ekstra lønsikring.

Har A-kassen et kontor i nærheden af dig?

Skulle det uheldige ske, at du bliver ledig og vil have dagpenge, så har du pligt til at deltage i møder med din A-kasse, når din A-kasse indkalder dig.
Fra 22. marts 2023 er det dog ikke længere så vigtigt at A-kassen har kontor i samme by som dig. Det skyldes at alle ledige fra fra 22. marts 2023 har ret til at kræve at samtaler/møder med A-kassen foregår som telefonsamtaler eller video-møder. Dog skal første obligatoriske samtale for nyledige (CV-samtalen) stadig holdes som fysisk møde i A-kassen.

Du kan i oversigten med alle A-kasser se hvilke byer hver enkelt A-kasse har kontor i.
Er du interesseret i at se hvilke A-kasser der har kontor i netop din by, så kan du finde links på denne side til de 72 kommuner i Danmark, hvor der er A-kasser. Du finder også kort med adresser m.m.

Konklusion: hvem er den bedste A-kasse?

Lægger vi de forskellige parametre sammmen som vi har omtalt ovenfor, mener vi at FTFa er et godt bud på A-kasse for dem der kun ønsker A-kasse (og ikke fagforening).

Ønsker du også fagforening har vi i en anden undersøgelse testet hvor du efter vores mening får "mest værdi for pengene". Her er vinderen i 2024 Det Faglige Hus, som tilbyder A-kasse med billig fagforening, samt en række andre fordele til deres medlemmer.

Endelig skal du være opmærksom på at for få grupper, især sygeplejersker, studerende og nyuddannede, kan det være mere relevant - og billigere - at vælge en A-kasse målrettet netop dit fagområde.

Er du studerende eller nyuddannet anbefales du at se vores specielle guider målrettet disse grupper.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere