Du er her: A-kasser (.dk) Tal & fakta Ledighedstal i A-kasserne

Udviklingen i ledighed for alle A-kasser i Danmark

Her på siden kan du se udviklingen i antal ledige fordelt på landsdele (RAR-områder) og A-kasse.
Vi laver opgørelser ca. 1 gang om året, og talmaterialet kommer fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ledighedstal for januar 2020

Der er ialt 9 opgørelser. Landet opdeles i 8 RAR-områder og der er en opgørelse for hvert område. Derudover er der én samlet opgørelse for hele landet. Opgørelserne viser udviklingen i ledighed de seneste 12 måneder blandt alle 23 A-kassers medlemmer i hvert ormåde.
Endvidere er opgjort den aktuelle ledighedsprocent i hver enkelt A-kasse pr. januar 2020.

Klik på link for at se opgørelserne:

  

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 17-09-2021

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?