Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

A-kasse og fagforening

Nogle lønmodtagere ser fortsat A-kasse og fagforening som ét samlet medlemskab, som man betaler et samlet kontingent til. Men der er frit valg når det drejer sig om medlemskab af A-kasse og fagforening!

Ingen A-kasse eller fagforening kan således kræve dobbeltmedlemskab af a-kasse og fagforening. Du behøver ikke at være medlem af både en A-kasse og en fagforening, men vælger du kun at være medlem af en A-kasse så må du undvære det som en fagforening kan tilbyde dig.

Mens medlemskab af en A-kasse giver økonomisk sikkerhed i form af dagpenge hvis du skulle miste dit arbejde, så kan en fagforening hjælpe med en række andre ting du kan komme ud for i løbet af et ansættelsesforhold, eller hvis du skulle miste dit arbejde.

En fagforening kan typisk hjælpe i sager om løn- og arbejdsvilkår og i forbindelse med arbejdsskadesager, revalidering og andet. Nogle fagforeninger kan også tilbyde personlig rådgivning og karriereplanlægning samt rabataftaler til f.eks. benzin, aviser, oplevelser, forsikringer etc. Det varierer, hvad den enkelte fagforening tilbyder.

Vi gør opmærksom på at A-kasser.dk overvejende er en hjælp til valg af A-kasse.
Ønsker du også fagforening, bør du overveje hvad der er vigtigt for dig at få med et medlemskab af en fagforening, herunder om det er vigtigt for dig at være en "del af fællesskabet" på en arbejdsplads.
Her tænker vi på at hvis du vælger at blive medlem af en af "de gule fagforeninger", skal du være parat til at der kan blive set "lidt skævt" til dig på flere arbejdspladser.
Vælger du en "gul fagforening" vil du være ansat under en overenskomst indgået af en anden fagforening (hovedorganisation), og nogle folk vil derfor mene at du nasser på fællesskabet.
Kan du leve med dette, så kan medlemskab af en af "de gule" være en udemærket ide. Vælger du en af de større "gule fagforeninger" med mange medlemmer, som f.eks. "Det Faglige Hus", så vil du givetvis få en ganske udemærket juridisk rådgivning, idet de har mange jurister og rådgivere ansat.
De gule fagforeninger har også - ligesom de traditionelle - en række forskellige medlemstilbud, rabatter m.m. som du kan gøre brug af.

De 5 "gule" fagforeninger.

Du har måske hørt om de såkaldte "gule" fagforeninger. De gule fagforeninger er politisk uafhængige lønmodtagerorganisationer, som står uden for de traditionelle hovedorganisationer, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og AC.
De omfatter Det Faglige Hus, KRIFA, Frie, Business Danmark og ASE.
Vi har lavet en særskilt side om de gule fagforeninger, hvor du kan se mere om hvad de tilbyder.

"Mest værdi for pengene"

A-kasser.dk har i 2024 lavet en undersøgelse af hvor du får mest værdi for pengene, hvis du overvejer at købe A-kasse med billig fagforening i en af "de gule".
Vores konklusion er at medlemskab af Det faglige Hus til ialt 566 kr. pr mdr. giver mest værdi.

Hvis du er ansat i en virksomhed hvor der gælder en overenskomst, så er du omfattet af den uanset at du ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening, men i stedet en "gul fagforening" som f.eks. Det faglige Hus eller ASE. En overenskomst gælder for alle de ansatte, der udfører arbejde omfattet af overenskomsten.

Det vil sige at du er omfattet af de samme regler som dine kolleger der er medlem af en "rigtig" fagforening, f.eks. vedrørende betaling for overarbejde, tillæg for arbejde aften, nat, weekend eller helligdage, betalt fri på barnets første sygedag, feriefridage, betalt fri, løn under barsel og pension.

Du skal dog være opmærksom på at du er stillet anderledes i tilfælde af konflikter og problemer på arbejdspladsen og i dit ansættelsesforhold. Du har således ikke ret til at bruge tillidsrepræsentanten, ligesom en "gul fagforening" ikke kan køre en sag mod din arbejdsgiver ved en Faglig voldgift eller "Arbejdsretten", men er tvunget til at bruge det meget langsommere almindelige retssystem ved de almindelige domstole.

Vil du stadig gerne have en billig pakkeløsning?

I tabellen neden for kan du se priser for de forskellige typer af medlemskab - kun A-kasse eller A-kasse med fagforening.
Frie tilbyder to typer fagforening med forskellige fordele/services inkluderet. De øvrige tilbyder kun en type fagforenings-medlemskab.

A-kasse Optager A-kasse
pr.mdr.
Har kontor i
følgende byer
A-kasse+
fagforening
pr. mdr.
Medlemsudv. 2023/
medlemmer pr.
1/1-2024
Online indmeldelse
DFH A-kasse
Alle 497 9 byer, bl.a. Esbjerg, Aarhus, Brøndby 566 6,9%
183.186
(annoncelink)
Bliv
medlem

om DFH A-kasse
Ase A-kasse
Alle 527 København + mødesteder efter aftale 601 (ASE Lønmodtager)
626 (ASE Selvstændig)
1,0%
135.976
(annoncelink)
Bliv
medlem

om ASE A-kasse
A-kassen Frie
Alle 514 Odense og Taastrup + mødesteder i hele landet efter aftale 653 0,5%
38.593
Få mere
at vide

om Frie
Krifa
A-kasse
Alle 523 14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense 673 -4,1%
145.444
Få mere
at vide

om Krifa

Note: Se her hvordan vi opgør antal A-kasse medlemmer. Medlemsudvikling er for perioden 01.01.2023-01.01.2024.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere