-kasser.dk

Få mest værdi

A-kasse og fagforening

Nogle lønmodtagere ser fortsat A-kasse og fagforening som ét samlet medlemskab, som man betaler et samlet kontingent til. Men der er frit valg når det drejer sig om medlemskab af A-kasse og fagforening!

Ingen A-kasse eller fagforening kan således kræve dobbeltmedlemskab af a-kasse og fagforening. Du behøver ikke at være medlem af både en A-kasse og en fagforening, men vælger du kun at være medlem af en A-kasse så må du undvære det som en fagforening kan tilbyde dig.

Mens medlemskab af en A-kasse giver økonomisk sikkerhed i form af dagpenge hvis du skulle miste dit arbejde, så kan en fagforening hjælpe med en række andre ting du kan komme ud for i løbet af et ansættelsesforhold, eller hvis du skulle miste dit arbejde.

En fagforening kan typisk hjælpe i sager om løn- og arbejdsvilkår og i forbindelse med arbejdsskadesager, revalidering og andet. Nogle fagforeninger kan også tilbyde personlig rådgivning og karriereplanlægning samt rabataftaler til f.eks. benzin, aviser, oplevelser, forsikringer etc. Det varierer, hvad den enkelte fagforening tilbyder.

Vi gør opmærksom på at A-kasser.dk overvejende hjælper til valg af a-kasse.
Ønsker du også fagforening, bør du overveje hvad der er vigtigt for dig at få med et medlemskab af en fagforening, herunder om det er vigtigt for dig at være en "del af fællesskabet" på en arbejdsplads.
Her tænker vi på at hvis du vælger at blive medlem af en af "de gule fagforeninger", skal du være parat til at der kan blive set "lidt skævt" til dig på flere arbejdspladser.
Vælger du en "gul fagforening" vil du være ansat under en overenskomst indgået af en anden fagforening (hovedorganisation), og nogle folk vil derfor mene at du nasser på fællesskabet.
Kan du leve med dette, så kan medlemskab af en af "de gule" være en udemærket ide. Vælger du en af de større "gule fagforeninger" med mange medlemmer, som f.eks. "Det Faglige Hus", så vil du givetvis få en ganske udemærket juridisk rådgivning, idet de har mange jurister og rådgivere ansat.
De gule fagforeninger har også - ligesom de traditionelle - en række forskellige medlemstilbud, rabatter m.m. som du kan gøre brug af.

De 5 "gule" fagforeninger.

Du har måske hørt om de såkaldte "gule" fagforeninger. De gule fagforeninger er politisk uafhængige lønmodtagerorganisationer, som står uden for de traditionelle hovedorganisationer, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og AC.
De omfatter Det Faglige Hus, KRIFA, Frie, Business Danmark og ASE.
Vi har lavet en særskilt side om de gule fagforeninger, hvor du kan se mere om hvad de tilbyder.

"Mest værdi for pengene""

A-kasser.dk har i 2022 lavet en undersøgelse af hvor du får mest værdi for pengene, hvis du overvejer at købe A-kasse med billig fagforening i en af "de gule".
Vores konklusion er at medlemskab af Det faglige Hus til ialt 555 kr. pr mdr. giver mest værdi.

Alle de "gule fagforeninger" står uden for det normale overenskomstsystem med forhandlinger mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. De vil derfor ikke være en del af en evt. arbejdskonflikt. Det betyder, at medlemmerne som udgangspunkt skal arbejde som normalt og får løn.
Deltager du frivilligt i en konflikt, kan du ikke få konfliktstøtte hvis du er medlem af en af "de gule fagforeninger".
Stiller man sin arbejdskraft til rådighed som man plejer, men bliver forhindret i at arbejde, er der forskel på hvordan du er stillet med hensyn til konfliktstøtte i de forskellige "gule fagforeninger". Frie og ASE udbetaler ikke konfliktstøtte, men anbefaler til gengæld deres medlemmer at fortsætte med at arbejde under en arbejdskonflikt. De vil så hjælpe med at få din løn udbetalt af arbejdsgiveren, eventuelt om nødvendigt føre sag ved domstolene mod din arbejdsgiver.
Er du medlem af KRIFA eller Det faglige Hus, kan du vælge at sige til KRIFA eller Det faglige Hus at du ikke ønsker, at de kontakter din arbejdsgiver for at kræve din løn. I dette tilfælde har du mulighed for at få konfliktstøtte svarende til den maksimale dagpengesats, som er 893 kroner per dag.

Hvis du er ansat i en virksomhed hvor der gælder en overenskomst, så er du omfattet af den uanset at du ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening. En overenskomst gælder for alle de ansatte, der udfører arbejde omfattet af overenskomsten.
Det vil sige at du er omfattet af de samme regler som dine kolleger der er medlem af en "rigtig" fagforening, f.eks. vedrørende betaling for overarbejde, tillæg for arbejde aften, nat, weekend eller helligdage, betalt fri på barnets første sygedag, feriefridage, betalt fri, løn under barsel og pension.

Du skal dog være opmærksom på at du er stillet anderledes i tilfælde af konflikter og problemer på arbejdspladsen og i dit ansættelsesforhold. Du har således ikke ret til at bruge tillidsrepræsentanten, ligesom en "gul fagforening" ikke kan køre en sag mod din arbejdsgiver ved en Faglig voldgift eller "Arbejdsretten", men er tvunget til at bruge det meget langsommere almindelige retssystem ved de almindelige domstole.

Vil du stadig gerne have en billig pakkeløsning?

I tabellen neden for kan du se priser for de forskellige typer af medlemskab - kun A-kasse eller A-kasse med fagforening.
Frie tilbyder to typer fagforening med forskellige fordele/services inkluderet. De øvrige tilbyder kun en type fagforenings-medlemskab.

A-kasse Optager A-kasse
pr.mdr.
Har kontor i
følgende byer
A-kasse+
fagforening
pr. mdr.
Medlemsudv. 2020/
medlemmer pr.
1/7-2020
Online indmeldelse
DFH A-kasse
Alle 486 9 byer, bl.a. Esbjerg, Aarhus, Brøndby 555 +5,2%
138.270
Bliv medlem
Læs mere om DFH
ASE A-kasse
Alle 514 København + mødesteder efter aftale 588 (ASE Lønmodtager)
611 (ASE Selvstændig)
+0,4%
144.332
Bliv medlem
Læs mere om ASE
Frie
Alle 498 Odense + mødesteder efter aftale fra 567 +0,0%
40.389
Mere info
Læs mere om Frie
KRIFA
Alle 505 14 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense 655 +0,2%
162.140
Mere info
Læs mere om Krifa

Medlemsudvikling er for perioden 01.01.2020-30.06.2020.

Sammenlign
A-kasser

FTFa A-kasse

Den billigste i 2022 i kategorien "Åben for alle"
Bliv medlem Læs mere om FTFa

Det Faglige Hus

Danmarks billigste A-kasse med fagforening
Bliv medlem Læs mere om DFH

ASE

Billig A-kasse og HR Jura for selvstændige
Bliv medlem Læs mere om ASE

De seneste nyheder

21.12.2021:
2022 priser og satser klar
Vi har i dag offentliggjort A-kassernes kontingentpriser for 2022, og dagpengesatser for 2022.

08.10.2021:
Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft
Får betydning for A-kasserne og deres medlemmer. Se mere her..

07.10.2021:
Seneste statistik
Så mange medlemmer får sanktion af deres A-kasse Se opgørelse her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler