Indmeldelse i A-kassen LH

Du anbefales at kontakte A-kassen LH for tilmelding

A-kassen LH vil gerne have at man ringer til dem.

Der er i øvrigt andre A-kasser, der er billigere end A-kassen LH. Vi kan f.eks. nævne FTF-A. FTF-A er tværfaglig, det vil sige alle kan blive medlem.

Find en anden A-kasse?

se oversigt

  

Ønsker du dækning udover dagpengene?

Ønsker du et medlemskab der indeholder A-kasse og supplerende lønsikring, vil vi anbefale FTF A-kasse + FTF-A lønsikring:

FTF-A

FTF-A - billig a-kasse + god lønsikring
FTF-A er den billigste tværfaglige A-kasse, det vil sige den billigste som alle kan blive medlem af. FTF er hovedorganisation for ca. 80 forskellige organisationer, og kender derfor til mange forskellige brancher. FTF-A har samtidig en billig og god lønsikring, ifølge vores undersøgelse af supplerende lønsikring i A-kasserne. Her i 2019 får du de første 6 måneders lønsikring til halv pris.

Supplerende lønsikring?

se oversigt

  

Er du højtuddannet og selvstændig?

Er det tilfældet vil vi anbefale at du vælger en A-kasse målrettet højtuddannede, men som samtidig har et godt kendskab til selvstændige, og som har mange selvstændige blandt deres medlemmer.
Her tænker vi især på MA A-kasse, som repræsenterer et bredt udsnit af selvstændige.
MA A-kasse har mange medlemmer blandt vidensiværksættere, freelancere samt konsulenter inden for stort set alle brancher lige fra kommunikation, it, film, oplevelsesøkonomi og sundhed til specialistopgaver inden for biotek.
De har også selvstændige, der har startet butikker både fysiske og webshops.

A-kasser for selvstændige

se vores guide

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg