-kasser.dk

Klagesager

A-kasser i Danmark - klager fra medlemmer

I vores opgørelse af klager over A-kasserne har vi anvendt statistik udgivet af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du kan se det anvendte talmateriale i sin fulde udgave her.

Sådan er beregning foretaget

Vi har valgt at beregne antal klager fra ledige medlemmer. "Ledige" angiver, hvor mange personer der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i kortere eller længere tid i løbet af året.

For at få et sammenligneligt grundlag er antal klager fra ledige medlemmer beregnet som antal klager pr. 1.000 ledige medlemmer.

Vi har i tabellen kun medtaget tal for de A-kasser der havde mindst 25.000 medlemmer pr. 01.07.2019. Ønsker man at se antal klager for samtlige A-kasser henvises til den fulde rapport.

A-kasse Klager pr.
1000 ledige
medlemmer
Klager
pr. 1000
ledige
medl.
Antal klager
ialt 2019
Antal
klager
ialt
2019
Antal ledige
medlemmer
i 2019
Optager Pris pr. mdr.
i 2021
Online indmeldelse/
Læs mere
FAK A-kasse
2,8*124.315Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag510Bliv medlem
Læs mere om FAK
BUPL-A
4,7316.554Lønmodt. fra bestemte faggr.470Bliv medlem
Læs mere om BUPL
CA A-kasse
5,0408.055

Alle

505Bliv medlem
Læs mere om CA
3F A-kasse
5,320639.081Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag524Bliv medlem
Læs mere om 3F
FTF A-kasse
6,19615.642

Alle

468 Bliv medlem
Læs mere om FTFa
DSA
7,2456.242Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag451 Bliv medlem
Læs mere om DSA
KRIFA
7,818623.952

Alle

505 Bliv medlem
Læs mere om Krifa
SL A-kasse
7,9313.923Lønmodt. fra bestemte faggrupper473 Bliv medlem
Læs mere om SL
HK A-kasse
8,318722.661Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.514 Bliv medlem
Læs mere om HK
AKA
9,728429.132Akademikere467 Anbefales ikke
Se her hvorfor..
A-kassen LH
10,0797.897

Alle

480 Ring til LH
Læs mere om LH
MA A-kasse
11,714212.131

Alle

502 Mere info
Læs mere om MA
METAL-A
12,0776.434Lønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.522 Bliv medlem
Læs mere om Metal
DLF-A
12,3866.998Lønmodtagere fra bestemte faggr.475 Bliv medlem
Læs mere om DLF-A
Min A-kasse
13,51198.830

Alle

490 Bliv medlem
Læs mere om Min-A
FOA A-kasse
13,616712.290Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag519 Bliv medlem
Læs mere om FOA
Frie
14,8**483.244

Alle

498 Mere info
Læs mere om Frie
DFH A-kasse
18,130917.030

Alle

487 Bliv medlem
Læs mere om DFH
Ase A-kasse
18,525513.752

Alle

514 Bliv medlem
Læs mere om ASE

Klagestatistik er fra Center for Klager om Arbejdløshedsforsikring.
Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

(*) BF-A og DEF er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2021 til "Din Faglige A-kasse".
(**) FRIE og DANA er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2020.

Sammenlign
A-kasser

FTFa A-kasse

Den billigste i 2022 i kategorien "Åben for alle"
Bliv medlem Læs mere om FTFa

Det Faglige Hus

Danmarks billigste A-kasse med fagforening
Bliv medlem Læs mere om DFH

ASE

Billig A-kasse og HR Jura for selvstændige
Bliv medlem Læs mere om ASE

De seneste nyheder

21.12.2021:
2022 priser og satser klar
Vi har i dag offentliggjort A-kassernes kontingentpriser for 2022, og dagpengesatser for 2022.

08.10.2021:
Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft
Får betydning for A-kasserne og deres medlemmer. Se mere her..

07.10.2021:
Seneste statistik
Så mange medlemmer får sanktion af deres A-kasse Se opgørelse her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler