A-kasser i Danmark - klager fra medlemmer

I vores opgørelse af klager over A-kasserne har vi anvendt statistik udgivet af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du kan se det anvendte talmateriale i sin fulde udgave her.

Sådan er beregning foretaget

Vi har valgt at beregne antal klager fra ledige medlemmer. "Ledige" angiver, hvor mange personer der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i kortere eller længere tid i løbet af året.

For at få et sammenligneligt grundlag er antal klager fra ledige medlemmer beregnet som antal klager pr. 1.000 ledige medlemmer.

Vi har i tabellen kun medtaget tal for de A-kasser der havde mindst 25.000 medlemmer pr. 01.07.2019. Ønsker man at se antal klager for samtlige A-kasser henvises til den fulde rapport.

A-kasse Klager pr.
1000 ledige
medl.
Antal klager
ialt 2019
Antal ledige
medlemmer
i 2019
Optager Pris pr. mdr. i 2021 Online indmeldelse/
Læs mere
FAK A-kasse 2,8*124.315Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag510
Bliv medlem

Læs mere om FAK
BUPL-A 4,7316.554Lønmodt. fra bestemte faggr.470
Bliv medlem

Læs mere om BUPL
CA A-kasse 5,0408.055

Alle

505
Bliv medlem

Læs mere om CA
3F A-kasse 5,320639.081Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag524
Bliv medlem

Læs mere om 3F
FTF A-kasse 6,19615.642

Alle

468
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
DSA 7,2456.242Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag451
Bliv medlem

Læs mere om DSA
KRIFA 7,818623.952

Alle

505
Bliv medlem

Læs mere om Krifa
SL A-kasse 7,9313.923Lønmodt. fra bestemte faggrupper473
Bliv medlem

Læs mere om SL
HK A-kasse 8,318722.661Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.514
Bliv medlem

Læs mere om HK
AKA 9,728429.132Akademikere467
Anbefales ikke

Se her hvorfor..
A-kassen LH 10,0797.897

Alle

480
Ring til LH

Læs mere om LH
MA A-kasse 11,714212.131

Alle

502
Bliv medlem

Læs mere om MA
METAL-A 12,0776.434Lønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.522
Bliv medlem

Læs mere om Metal
DLF-A 12,3866.998Lønmodtagere fra bestemte faggr.475
Bliv medlem

Læs mere om DLF-A
Min A-kasse 13,51198.830

Alle

490
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
FOA A-kasse 13,616712.290Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag519
Bliv medlem

Læs mere om FOA
Frie 14,8**483.244

Alle

498
Bliv medlem

Læs mere om Frie
DFH A-kasse 18,130917.030

Alle

487
Bliv medlem

Læs mere om DFH
Ase A-kasse 18,525513.752

Alle

514
Bliv medlem

Læs mere om ASE

Klagestatistik er fra Center for Klager om Arbejdløshedsforsikring.
Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

(*) BF-A og DEF er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2021 til "Din faglige A-kasse".
(**) FRIE og DANA er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2020.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?