-kasser.dk

Klagesager

A-kasser i Danmark - klager fra medlemmer

I vores opgørelse af klager over A-kasserne har vi anvendt statistik udgivet af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du kan se det anvendte talmateriale i sin fulde udgave her.

Sådan er beregning foretaget

Vi har valgt at beregne antal klager fra ledige medlemmer. "Ledige" angiver, hvor mange personer der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i kortere eller længere tid i løbet af året.

For at få et sammenligneligt grundlag er antal klager fra ledige medlemmer beregnet som antal klager pr. 1.000 ledige medlemmer.

Vi har i tabellen kun medtaget tal for de A-kasser der havde mindst 25.000 medlemmer pr. 01.07.2019. Ønsker man at se antal klager for samtlige A-kasser henvises til den fulde rapport.

A-kasse Klager pr.
1000 ledige
medlemmer
Klager
pr. 1000
ledige
medl.
Antal klager
ialt 2019
Antal
klager
ialt
2019
Antal ledige
medlemmer
i 2019
Optager Pris pr. mdr.
i 2022
Online indmeldelse/
Læs mere
FAK A-kasse
2,8*124.315Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag510Bliv
medlem

Læs mere om FAK
BUPL-A
4,7316.554Lønmodt. fra bestemte faggr.470Bliv
medlem

Læs mere om BUPL
CA A-kasse
5,0408.055

Alle

505 Mere info

Læs mere om CA
3F A-kasse
5,320639.081Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag524 (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om 3F
FTF A-kasse
FTFa A-kasse er Danmarks billigste tværfaglige A-kasse FTFa A-kasse er Danmarks billigste tværfaglige A-kasse
6,19615.642

Alle

468 (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om FTFa
DSA
7,2456.242Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag451 Bliv
medlem

Læs mere om DSA
KRIFA
Krifa A-kasse og fagforening
7,818623.952

Alle

505 Mere info

Læs mere om Krifa
SL A-kasse
7,9313.923Lønmodt. fra bestemte faggrupper473 Bliv
medlem

Læs mere om SL
HK A-kasse
8,318722.661Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.517 Bliv
medlem

Læs mere om HK
Akademikernes
A-kasse
Akademik.
A-kasse

Læs mere om Akademikernes A-kasse
9,728429.132Akademikere467 Anbefales
ikke

Læs mere om AKA
Lederne A-kasse
10,0797.897

Alle

480 Mere info

Læs mere om Leder
MA A-kasse
11,714212.131

Alle

502 Mere info

Læs mere om MA
METAL-A
12,0776.434Lønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.522 Bliv
medlem

Læs mere om Metal
DLF-A
12,3866.998Lønmodtagere fra bestemte faggr.475 Bliv
medlem

Læs mere om DLF-A
Min A-kasse
13,51198.830

Alle

490 (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om Min-A
FOA A-kasse
13,616712.290Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag519 Bliv
medlem

Læs mere om FOA
Frie
14,8**483.244

Alle

498 Mere info

Læs mere om Frie
DFH A-kasse
18,130917.030

Alle

486 (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om DFH
Ase A-kasse
ASE tilbyder A-kasse med billig juridisk hjælp for både lønmodtagere og selvstændige ASE tilbyder A-kasse med billig juridisk hjælp for både lønmodtagere og selvstændige
18,525513.752

Alle

514 (annoncelink)
Bliv
medlem

Læs mere om ASE

Klagestatistik er fra Center for Klager om Arbejdløshedsforsikring.
Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

(*) BF-A og DEF er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2021 til "Din Faglige A-kasse".
(**) FRIE og DANA er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2020.

Sammenlign
A-kasser

FTFa A-kasse

Den billigste i 2022 i kategorien "Åben for alle"
Bliv medlem Læs mere om FTFa

Det Faglige Hus

Vinder i kategorien "Mest værdi for pengene 2022"
Bliv medlem Læs vores test

ASE

Billig A-kasse og HR Jura for selvstændige
Bliv medlem Læs mere om ASE

Gode tips i juni

Find tilbud, rabatter eller tips om A-kasse
Se tips

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Ønsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge? Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2022 er kr. 19.351 pr. måned. Er du nyuddannet er satsen dog mindre. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studiet Er du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannede Som færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeret Der er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 246.924. Læs mere..
Kontingent og skat Du får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 6.000 til fagforening.

De seneste nyheder

29.04.2022:
Initiativer i trepartsaftale gennemført
Initiativerne i Trepartsaftale fra oktober 2021 er nu gennemført ved tildeling af midler til forskellige projekter og ved lovændring. Se mere her..

21.12.2021:
2022 priser og satser klar
Vi har i dag offentliggjort A-kassernes kontingentpriser for 2022, og dagpengesatser for 2022.

08.10.2021:
Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft
Får betydning for A-kasserne og deres medlemmer. Se mere her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler