A-kasser i Danmark - klager fra medlemmer

I vores opgørelse af klager over A-kasserne har vi anvendt statistik udgivet af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du kan se det anvendte talmateriale i sin fulde udgave her.

Sådan er beregning foretaget

Vi har valgt at beregne antal klager fra ledige medlemmer. "Ledige" angiver, hvor mange personer der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i kortere eller længere tid i løbet af året.

For at få et sammenligneligt grundlag er antal klager fra ledige medlemmer beregnet som antal klager pr. 1.000 ledige medlemmer.

Vi har i tabellen kun medtaget tal for de A-kasser der havde mindst 25.000 medlemmer pr. 01.07.2019. Ønsker man at se antal klager for samtlige A-kasser henvises til den fulde rapport.

A-kasse Klager pr.
1000 ledige
medlemmer
Antal klager
ialt 2019
Antal ledige
medlemmer
i 2019
Optager Pris pr. mdr.
i 2021
Online indmeldelse/
Læs mere
FAK A-kasse 2,8*124.315Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag510
Bliv medlem

Læs mere om FAK
BUPL-A 4,7316.554Lønmodt. fra bestemte faggr.470
Bliv medlem

Læs mere om BUPL
CA A-kasse 5,0408.055

Alle

505
Bliv medlem

Læs mere om CA
3F A-kasse 5,320639.081Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag524
Bliv medlem

Læs mere om 3F
FTF A-kasse 6,19615.642

Alle

468
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
DSA 7,2456.242Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag451
Bliv medlem

Læs mere om DSA
KRIFA 7,818623.952

Alle

505
Bliv medlem

Læs mere om Krifa
SL A-kasse 7,9313.923Lønmodt. fra bestemte faggrupper473
Bliv medlem

Læs mere om SL
HK A-kasse 8,318722.661Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.514
Bliv medlem

Læs mere om HK
AKA
9,728429.132Akademikere467
Anbefales ikke

Se her hvorfor..
A-kassen LH 10,0797.897

Alle

480
Ring til LH

Læs mere om LH
MA A-kasse 11,714212.131

Alle

502
Bliv medlem

Læs mere om MA
METAL-A 12,0776.434Lønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.522
Bliv medlem

Læs mere om Metal
DLF-A 12,3866.998Lønmodtagere fra bestemte faggr.475
Bliv medlem

Læs mere om DLF-A
Min A-kasse 13,51198.830

Alle

490
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
FOA A-kasse 13,616712.290Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag519
Bliv medlem

Læs mere om FOA
Frie 14,8**483.244

Alle

498
Bliv medlem

Læs mere om Frie
DFH A-kasse 18,130917.030

Alle

487
Bliv medlem

Læs mere om DFH
Ase A-kasse 18,525513.752

Alle

514
Bliv medlem

Læs mere om ASE

Klagestatistik er fra Center for Klager om Arbejdløshedsforsikring.
Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

(*) BF-A og DEF er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2021 til "Din faglige A-kasse".
(**) FRIE og DANA er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2020.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?