A-kasser i Danmark - klager fra medlemmer

I vores opgørelse af klager over A-kasserne har vi anvendt statistik udgivet af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du kan se det anvendte talmateriale i sin fulde originale udgave i pdf-format.

Sådan er beregning foretaget

Vi har valgt at beregne antal klager fra ledige medlemmer. Da det seneste talmateriale der foreligger er for 1. halvår 2015 har vi valgt at fremskrive tallene for første halvår af 2015, så de svarer til tallene for et helt år. Tallene er dog ikke justeret for eventuelle sæsonmæssige udsving.

Vi har taget antal ledige medlemmer opgjort pr. 01.06.2015 og sat dette tal i forhold til antal klager - total for såvel ledige som ikke-ledige medlemmer - fremskrevet for hele 2015.

Vi har i tabellen kun medtaget tal for de A-kasser der havde mindst 25.000 medlemmer pr. 01.06.2015. Ønsker man at se antal klager for samtlige A-kasser henvises til den fulde rapport.

A-kasse Klager pr.
100 ledige
medl.
Antal klager
ialt 2015
Antal ledige
medlemmer pr.
01.06.2015
Optager Pris pr. mdr. i 2019
Læs mere 1,0282.924

Alle

489
Læs mere 1,4443.085

Alle

470
1,525417.183Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag508
1,9361.854Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.493
2,0562.816Lønmodt. fra bestemte faggr.445
2,01607.930Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag506
Læs mere 2,527811.268

Alle

485
Læs mere 2,61084.126

Alle

489
Læs mere 2,81665.894

Alle

448
2,8883.161Lønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.506
Læs mere 2,81987.194Akademikere440
Læs mere 3,4962.864

Alle

464
3,6581.594Lønmodt. fra bestemte faggrupper459
3,639010.838Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.492
3,8641.697Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag438
Læs mere 4,32205.163

Alle

476
6,01181.956Lønmodtagere fra bestemte faggr.452
Læs mere 6,13325.433

Alle

493
Læs mere se note----

Alle

455
Læs mere se note----

Alle

479
Læs mere se note----

Alle

591
se note----Lønmodt. og selvstændige - Bestemte fag507
se note----Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag510
se note----Lønmodtagere fra bestemte faggr.501

Klagestatistik er fra Center for Klager om Arbejdløshedsforsikring.
Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

Overenskomster på plads på det offentlige område

Udgivet den 01.05.2018 af A-kasser.dk

Forlig efter flere måneders forhandlinger Fem måneders intense forhandlinger om de offentlige overenskomster er endt med forlig. Såfremt medlemmerne af fagforeningerne stemmer ja til de nye Læs mere...

Gå til bloggen