A-kasser i Danmark - klager fra medlemmer

I vores opgørelse af klager over A-kasserne har vi anvendt statistik udgivet af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du kan se det anvendte talmateriale i sin fulde udgave her.

Sådan er beregning foretaget

Vi har valgt at beregne antal klager fra ledige medlemmer. "Ledige" angiver, hvor mange personer der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i kortere eller længere tid i løbet af året.

For at få et sammenligneligt grundlag er antal klager fra ledige medlemmer beregnet som antal klager pr. 1.000 ledige medlemmer.

Vi har i tabellen kun medtaget tal for de A-kasser der havde mindst 25.000 medlemmer pr. 01.07.2019. Ønsker man at se antal klager for samtlige A-kasser henvises til den fulde rapport.

A-kasse Klager pr.
1000 ledige
medlemmer
Klager
pr. 1000
ledige
medl.
Antal klager
ialt 2019
Antal
klager
ialt
2019
Antal ledige
medlemmer
i 2019
Optager Pris pr. mdr.
i 2023
Online indmeldelse/
Læs mere
Din Faglige
A-kasse
2,8*124.315Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag510 Få mere
at vide

om FAK
BUPL-A
4,7316.554Lønmodt. fra bestemte faggr.470Få mere
at vide

om BUPL A-kasse
CA A-kasse
5,0408.055

Alle

505 Få mere
at vide

om CA A-kasse
3F A-kasse
5,320639.081Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag524 Få mere
at vide

om 3F A-kasse
FTF A-kasse
6,19615.642

Alle

472 (annoncelink)
Bliv
medlem

om FTFa A-kasse
DSA
7,2456.242Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag451 Få mere
at vide

om DSA A-kasse
Krifa
A-kasse
7,818623.952

Alle

507 Få mere
at vide

om Krifa
SL A-kasse
7,9313.923Lønmodt. fra bestemte faggrupper473 Få mere
at vide

om SL A-kasse
HK A-kasse
8,318722.661Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.517 Få mere
at vide

om HK A-kasse
Akademiker
9,728429.132Akademikere467 Få mere
at vide

om Aka
Lederne
A-kasse
10,0797.897

Alle

482 Få mere
at vide

om Leder A-kasse
MA A-kasse
11,714212.131

Alle

502 Få mere
at vide

om MA A-kasse
METAL-A
12,0776.434Lønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.522 Få mere
at vide

om Metal A-kasse
Lærer
12,3866.998Lønmodtagere fra bestemte faggr.475 Få mere
at vide

om Lærer A-kasse
Min A-kasse
13,51198.830

Alle

490 (annoncelink)
Bliv
medlem

om Min A-kasse
FOA A-kasse
13,616712.290Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag519 Få mere
at vide

om FOA A-kasse
A-kassen
Frie
14,8**483.244

Alle

498 Få mere
at vide

om Frie
DFH A-kasse
18,130917.030

Alle

485 (annoncelink)
Bliv
medlem

om DFH A-kasse
Ase A-kasse
18,525513.752

Alle

514 (annoncelink)
Bliv
medlem

om ASE A-kasse

Klagestatistik er fra Center for Klager om Arbejdløshedsforsikring.
Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

(*) BF-A og DEF er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2021 til "Din Faglige A-kasse".
(**) FRIE og DANA er lagt sammen da de er fusioneret pr. 1.1.2020.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2022 er kr. 19.351 pr. måned. Er du nyuddannet er satsen dog mindre. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 246.924. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 6.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023..
læs mere

Satser 2023

Nye satser der gælder fra 1. januar 2023 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere

Husk at melde dig ind i A-kasse senest 1 år før du er færdig..
læs mere