Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk
Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle ...se mere