Akademikernes A-kasse reported to the police

Supervision investigation reveals highly criticizable conditions in Akademikernes A-kasse

The Danish Agency for Labor and Recruitment (star.dk), which belongs to the Ministry of Employment, has decided on 07.02.2019 to notify Akademikernes A-kasse to the police on completion of the inspection.

The reason for the case is the abuse of members money for expensive parties, wellness stays, expensive wines, etc., revealed in a number of newspaper articles in the fall of 2018.

Furthermore there has - according to several newspapers - been harassment by management against employees.

A-kasser.dk cannot recommend to Sign Up with Akademikernes

The behavior shown by Akademikernes A-kasse, and the way to run a Insurance Fund, based on member-fees, in the way Akademikernes A-kasse has been doing, is very far from the values and attitude of members that A-kasser.dk stands for.
Therefore we cannot recommend Akademikernes A-kasse.

More information about this case

Unfortunately there is only articles and information in danish. We have ourselves described the criticizable conditions in Akademikernes A-kasse here:
The result of the public inspection conducted by Star.dk.
Publicly available information: The press-release from the Ministry of Employment, published February 07, 2019.
The decision from The Danish Agency for Labor and Recruitment (pdf).

Alternatives to Akademikernes A-kasse

There are good alternatives to Akademikernes A-kasse. If you are high-educated we recommend MA A-kasse.
MA A-kasse covers a broad range of disciplines, and they are experienced in the area of helping and advising higher educated members.
MA A-kasse is an A-kasse targeted higheder educated people

If you are higher educated - or work - within the business area, then CA A-kasse would be the right A-kasse for you.

If you just look for a good and cheap A-kasse (open for eveyone regardless of job/education), then we will recommend FTFa.
FTFa has few complaints from its members and is at the same time the cheapest A-kasse which is "open for everybody".
FTFa has few complaints, is cheap, and open for everybody

Do you have questions about this case?

Whether you have questions regarding the case, or want help to find another A-kasse, We will gladly help you. Please start by signing up in our Q&A forum. During Office hours, you can also use our live-chat, or you can order a call from us.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg