Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

A-kasser for ledere

Som leder er du jo lønmodtager, og ønsker du kun A-kasse (og ikke samtidig fagforening), kan du vælge en hvilken som helst A-kasse du kan blive medlem af.
I vores oversigt over alle A-kasser fremgår kontingentpris, og hvem der kan blive medlem. Nogle A-kasser optager kun bestemte faggrupper, mens andre er tværfaglige og optager alle uanset job eller uddannelse.

Den billigste A-kasse kan være et godt valg
A-kasse medlemskab er ligesom en forsikring, og da vilkårene/betingelserne for at få dagpenge er fastsat i lovgivningen, er det efter vores opfattelse især prisen man bør fokusere på.
Man kan dog også lade indgå i sit valg, hvilke A-kasser der har færrest klager fra deres medlemmer.
Endelig kan det være især som leder at man har en relativ høj indtægt, og ikke synes dagpenge ved ledighed er nok. Derfor kan det være relevant at se på hvad en A-kasse tilbyder med hensyn til lønsikring. Lønsikring er en ekstra forsikring som du køber udover dit normale A-kasse medlemskab. Her er der - som med A-kasse kontingentet - også forskel på prisen mellem de forskellige A-kasser.

Vi vil i det følgende omtale nogle af de bedste tilbud, udfra ovennævnte forudsætninger, og målrettet forskellige grupper. Bemærk at hvis du også ønsker fagforening sammen med dit A-kasse medlemskab, skal du se på f.eks. de "gule fagforeninger", hvor de to bedste bud efter vores mening er ASE eller "Det Faglige Hus", der tilbyder A-kasse med billig fagforening. Endvidere tilbyder "Lederne" også A-kasse (Lederne A-kasse) + fagforening.

Vi omtaler herunder følgende A-kasser:
1. FTF A-kasse (billig A-kasse + god lønsikring)
2. CA A-kasse (målrettet højtuddannede, der arbejder inden for "business".)
3. MA A-kasse (især for højtuddannede humanister, scient.er, IT-folk og ledere inden for kommunikation. Men også for selvstændige, herunder vidensiværksættere, freelancere samt konsulenter. Har også god og billig lønsikring)

Overvejer du lønsikring sammen med dit A-kasse medlemskab?

Du skal være opmærksom på at i de fleste A-kasser kan du kun købe lønsikring, hvis du samtidig er medlem af den fagforening der er tilknyttet A-kassen. Det gælder f.eks. i Lederne A-kasse/Lederne.
Men der er dog få A-kasser hvor du kan købe lønsikring, hvis blot du også er medlem af A-kassen. Det gælder f.eks. i FTFa og ASE.

Ønsker du også lønsikring, så se vores sammenligning af lønsikring i de forskellige a-kasser inden du beslutter dig. Her kan du også se hvad der kræves af medlemskab for at kunne købe lønsikring.

400.000 danskere har tegnet en lønsikring.

Lønsikring som supplement til A-kasse medlemskab er blevet populært de senere år. Se artikel...

FTF A-kasse

FTFa er en tværfaglig A-kasse der optager alle uanset uddannelsesmæssige baggrund. FTFa er den billigste tværfaglige A-kasse med en kontingentpris på kun 488 kr. pr. mdr. i 2024.

FTF er hovedorganisation for ca. 80 fagforeninger og har derfor kendskab til mange brancher og dækker bredt. Der typiske medlemmer har en uddannelse på professionsbachelor eller erhvervsakademi niveau.

FTFa har meget få klager fra deres medlemmer
FTFa har i 2021 haft ca. 0,5 klage pr. 1000 medlemmer, hvilket er noget bedre klaret end gennemsnittet for alle danske A-kasser.

Herudover er FTFa efter vores mening et godt valg hvis du også vil købe lønsikring sammen med dit A-kasse medlemskab. Deres lønsikring er en af de billigste men samtidig bedst dækkende.

CA A-kasse

CA A-kasse er den rigtige, hvis du er en højtuddannet leder inden for "business-området". Du er leder i det private inden for f.eks. økonomi, finans, kommunikation, HR mv.

Udover at tilbyde A-kasse, har CA også et billigt alternativ til fagforening for kun 55 kr. pr. måned (CA+). Ordningen omfatter kun juridisk bistand inden for ansættelsesret for lønmodtagere. Ordningen omfatter derfor ikke sager vedrørende arbejdsskader og andre advokatydelser, fx oprettelse af testamente.
Bemærk at der er 6 måneders karenstid, det vil sige at du skal have betalt til CA+ i 6 mdr. før du kan gøre brug af hjælpen. Du kan dog undgå karantænen, hvis du frem til din tilmelding til CA+ har været uafbrudt medlem af en fagforening i mindst 6 måneder.

MA A-kasse

Er du højtuddannet og leder eller selvstændig
Er det tilfældet vil vi anbefale at du vælger en A-kasse målrettet højtuddannede, og som samtidig har mange såvel ledere som selvstændige blandt deres medlemmer.
Her tænker vi især på MA A-kasse, som repræsenterer et bredt udsnit af højtuddannede ledere.
MA A-kasse har mange medlemmer blandt ledere inden for stort set alle brancher lige fra kommunikation, it, film, oplevelsesøkonomi og sundhed til biotek.
De har også selvstændige, især vidensiværksætter, freelancere, konsulenter, e-shop ejere mm.

A-kasser for selvstændige

se vores guide

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere