A-kasser for ledere

Som leder er du jo lønmodtager, og ønsker du kun A-kasse (og ikke samtidig fagforening), kan du vælge en hvilken som helst A-kasse du kan blive medlem af.
I vores oversigt over alle A-kasser fremgår kontingentpris, og hvem der kan blive medlem. Nogle A-kasser optager kun bestemte faggrupper, mens andre er tværfaglige og optager alle uanset job eller uddannelse.

Den billigste A-kasse kan være et godt valg
A-kasse medlemskab er ligesom en forsikring, og da vilkårene/betingelserne for at få dagpenge er fastsat i lovgivningen, er det efter vores opfattelse især prisen man bør fokusere på.
Man kan dog også lade indgå i sit valg, hvilke A-kasser der har færrest klager fra deres medlemmer.
Endelig kan det være især som leder at man har en relativ høj indtægt, og ikke synes dagpenge ved ledighed er nok. Derfor kan det være relevant at se på hvad en A-kasse tilbyder med hensyn til lønsikring. Lønsikring er en ekstra forsikring som du køber udover dit normale A-kasse medlemskab. Her er der - som med A-kasse kontingentet - også forskel på prisen mellem de forskellige A-kasser.

Vi vil i det følgende omtale nogle af de bedste tilbud, udfra ovennævnte forudsætninger, og målrettet forskellige grupper. Bemærk at hvis du også ønsker fagforening sammen med dit A-kasse medlemskab, skal du se på f.eks. de "gule fagforeninger", hvor de to bedste bud efter vores mening er FRIE eller "Det Faglige Hus", der tilbyder A-kasse med billig fagforening. Endvidere tilbyder "Lederne" også A-kasse (A-kassen LH) + fagforening.

Vi omtaler herunder følgende A-kasser:
1. FTF A-kasse (billig A-kasse + god lønsikring)
2. CA A-kasse (målrettet højtuddannede, der arbejder inden for "business".)
3. MA A-kasse (især for højtuddannede humanister, scient.er, IT-folk og ledere inden for kommunikation. Men også for selvstændige, herunder vidensiværksættere, freelancere samt konsulenter. Har også god og billig lønsikring)

Overvejer du lønsikring sammen med dit A-kasse medlemskab?

Du skal være opmærksom på at i de fleste A-kasser kan du kun købe lønsikring, hvis du samtidig er medlem af den fagforening der er tilknyttet A-kassen (gælder f.eks. i A-kassen LH/Lederne), eller hvis du samtidig er medlem af en fagforening der hører under samme hovedorganisation som A-kassen (gælder f.eks. Akademikernes A-kasse).
Men der er dog få A-kasser hvor du kan købe lønsikring, hvis blot du også er medlem af A-kassen. Det gælder f.eks. i FTFa og MA A-kasse.

Ønsker du også lønsikring, så se vores sammenligning af lønsikring i de forskellige a-kasser inden du beslutter dig. Her kan du også se hvad der kræves af medlemskab for at kunne købe lønsikring.

400.000 danskere har tegnet en lønsikring.

Lønsikring som supplement til A-kasse medlemskab er blevet populært de senere år. Se artikel...

FTF A-kasse

FTFa er en tværfaglig A-kasse der optager alle uanset uddannelsesmæssige baggrund. FTFa er den billigste tværfaglige A-kasse med en kontingentpris på kun 457 kr. pr. mdr. i 2020.

FTF er hovedorganisation for ca. 80 fagforeninger og har derfor kendskab til mange brancher og dækker bredt. Der typiske medlemmer har en uddannelse på professionsbachelor eller erhvervsakademi niveau.

FTFa har meget få klager fra deres medlemmer
FTFa har i 2018 haft ca. 0,5 klage pr. 1000 medlemmer, hvilket er noget bedre klaret end gennemsnittet for alle danske A-kasser.

Herudover er FTFa efter vores mening et godt valg hvis du også vil købe lønsikring sammen med dit A-kasse medlemskab. Deres lønsikring er en af de billigste men samtidig bedst dækkende.

CA A-kasse

CA A-kasse er den rigtige, hvis du er en højtuddannet leder inden for "business-området". Du er leder i det private inden for f.eks. økonomi, finans, kommunikation, HR mv.

Udover at tilbyde A-kasse, har CA også et billigt alternativ til fagforening for kun 50 kr. pr. måned. Ordningen omfatter kun juridisk bistand inden for ansættelsesret for lønmodtagere. Ordningen omfatter derfor ikke sager vedrørende arbejdsskader og andre advokatydelser, fx oprettelse af testamente.
Bemærk at der er 6 måneders karenstid, det vil sige at du skal have betalt til CA Advokathjælp i 6 mdr. før du kan gøre brug af hjælpen. Du kan dog undgå karantænen, hvis du frem til din tilmelding til CA Advokathjælp har været uafbrudt medlem af en fagforening i mindst 6 måneder.

MA A-kasse

Er du højtuddannet og leder eller selvstændig
Er det tilfældet vil vi anbefale at du vælger en A-kasse målrettet højtuddannede, og som samtidig har mange såvel ledere som selvstændige blandt deres medlemmer.
Her tænker vi især på MA A-kasse, som repræsenterer et bredt udsnit af højtuddannede ledere.
MA A-kasse har mange medlemmer blandt ledere inden for stort set alle brancher lige fra kommunikation, it, film, oplevelsesøkonomi og sundhed til biotek.
De har også selvstændige, især vidensiværksætter, freelancere, konsulenter, e-shop ejere mm.

A-kasser for selvstændige

se vores guide

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?