Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Overenskomst for ansatte i byggeriet

< Forrige | Indhold | Næste >

OK2017: Nyt værktøj mod social dumping og lønstigninger til byggeriet

Indsatsen mod social dumping var et vigtigt krav fra 3F's side i forhandlingerne med Dansk Byggeri.

Er Faglig Fælles Arbejdsløshedskasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
- Vi tager hele tiden skridt i den rigtige retning på det her område. Vi har medvind i kampen mod social dumping hos både befolkningen og politikerne. Nu får vi også flere redskaber til bekæmpelse af social dumping i vores overenskomst, siger Kim Lind Larsen formand for 3Fs Byggegruppe.

Mere i lønningsposen og bedre arbejdsmiljø

Mere i lønningsposen til svende og lærlinge og markant løft af arbejdsmiljøindsatsen er vigtige elementer i 2017-overenskomsten.

De vigtigste elementer i den nye overenskomst:

Social dumping:

 • Ret til at få oplysninger om underentreprenører til virksomheder med overenskomst
 • Fælles informationsmøder for udenlandske virksomheder og deres medarbejdere der er nye på det danske arbejdsmarked
 • Hovedentreprenører får et ansvar for deres underentreprenørers overholdelse af overenskomsten
 • Værktøj til at løndannelsen i højere grad tager udgangspunkt i kompetencer frem for i mindstelønnen - uanset hvilket land man kommer fra

Lønstigninger:

 • Mindstelønnen stiger med seks kroner i timen over de næste tre år
 • SH-satserne stiger med to procent over de næste tre år
 • Akkordprislisterne stiger med 5,8 procent over de næste tre år
 • Lærlingenes lønninger stiger med 1,7 procent om året

Bløde forhold:

 • Ret til fuld løn under forældreorlov
 • Bedre sikring ved barns første sygedag
 • Ret til seniordage

Arbejdsmiljø:

 • 25 procents udvidelse af den opsøgende og vejledende arbejdsmiljøindsats på byggepladserne
 • Fælles arbejdsmiljøpolitisk initiativ for at målrette arbejdstilsynets indsats

Uddannelse:

 • Fokus på kompetenceudvikling i byggebranchen
 • Flere får mulighed for at gå fra ufaglært til faglært
 • Bedre oplysning om muligheden for at læse videre med udgangspunkt i en erhvervsuddannelse

Kilde: Fagbladet 3F

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om medlemskab af A-kasse

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen