Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Overenskomst 2017-2020 på transportområdet

< Forrige | Indhold | Næste >

"Fællesoverenskomsten" mellem Transportgruppen 3F og DI

Transportgruppen 3F og DI indgik i marts 2017 forlig om ”Fællesoverenskomsten”. Forliget indeholder blandt andet nye værn mod løndumping, et tryggere arbejdsliv og forbedret realløn.

Fællesoverenskomsten, der omfatter havnearbejderne og en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder, betyder bl.a. forbedret realløn, nye værn mod løndumping, et tryggere familie- og seniorarbejdsliv, stærkere tillidsvalgte og forsøg med lokale aftaler om arbejdstid.

Er Faglig Fælles Arbejdsløshedskasse den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online
Formand for Transportgruppen, Jan Villadsen, der stod i spidsen for forhandlingerne for 3F, mener at aftalen rækker ind i fremtiden:

- Både når det gælder lønstigninger og øget købekraft. Når det gælder sikring af danske job på danske vilkår via et nyt våben mod løndumping. Og når det gælder stærkere tillidsvalgte og mere indflydelse på arbejdslivet og planlægning på virksomhederne, siger Jan Villadsen.

Samtidig kan 3F’erne med forliget se frem til bedre tryghed i jobbet, og også børnefamilierne får gavn af den nye overenskomst, siger han.

- Dels for børnefamilier med behov for omsorgsdage og pasning af syge børn. Dels i arbejdslivet som seniorer, hvor 10 ekstra seniorfridage betyder, at seniorer nu kan holde op til 32 seniorfridage om året, siger Jan Villadsen.

Mere i lønningsposen

Der kommer mere i lønningsposen, så månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger med mindst 1.700 kroner over de næste tre år.

- Lønstigningerne direkte på timelønnen giver mindst 1.200 kroner mere om måneden over tre år. Oven i kommer en fordobling af den særlige opsparing, der stiger fra to til fire procent af lønnen. Det svarer til en yderlige lønstigning på mindst 500 kroner om måneden, der kan bruges til ekstra pension, seniorfridage, børneomsorgsdage eller udbetales som del af lønnen to gange om året. Vi forventer, det vil forbedre reallønnen mærkbart, siger Jan Villadsen.

Nyt våben mod løndumping

Nyt våben mod løndumping hos underleverandører betyder, at virksomheder omfattet af 3F Transports overenskomst med DI på begæring skal udlevere oplysninger til 3F Transport med navne på, hvem der er underleverandører for virksomhederne, så 3F kan indlede forhandlinger med henblik på at opnå overenskomst med de pågældende underleverandører. Det nye værktøj føjes til de aftaler om lønkontrol og værn mod løndumping, der blev indført i 2010, 2012 og 2014 vedrørende adgang til lønkontrol på virksomheder med overenskomst.

Medlemsfordele i A-kasse?

Se Sammenligning

Et tryggere liv

Den nuværende ret for ansatte på transportområdet til 22 seniorfridage udvides med 10 ekstra fridage til i alt 32 fridage til seniorer, der har højst fem år til de kan få folkepension. Samtidig indføres ret til to børneomsorgsdage om året. Indbetalingen på to procent oven i lønnen til den særlig opsparing til hver enkelt ansat fordobles til fire procent oven i lønnen.

Pengene kan anvendes til øget pensionsindbetaling, to børneomsorgsdage om året, som indtægt ved brug af seniorfridage eller udbetaling oven i lønnen to gange om året. Der betales fremover fuld løn under forældreorlov. Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter.

Stærkere tillidsvalgte

De tillidsvalgte på transportvirksomheder styrkes. Dels med uddannelse og et nyt honorar på mindst 9.000 om året. Dels med en stærkere rolle i forhandlinger om lokale aftaler om arbejdstid og overarbejde. På virksomheder uden tillidsvalgte får 3F’s afdelinger lignende muligheder for at varetage de ansattes interesser. Virksomheder på transportområdet får i samarbejde med de tillidsvalgte mulighed for at planlægge placering af arbejdstiden.

Kilde: Fagbladet 3F

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om medlemskab af A-kasse

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen