Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

Guide til valg af A-kasse

Der findes i Danmark 22 A-kasser.
10 af dem optager alle som medlemmer uanset hvilket job, uddannelse eller faglig baggrund i øvrigt du har.
Disse 10 A-kasser er tværfaglige. I vores oversigt over alle a-kasser vil de fremgå med at de optager "Alle".
Du kan også se en nærmere sammenligning kun af de 10 tværfaglige A-kasser her.

De billigste af de tværfaglige A-kasser er også blandt de billigste af alle A-kasser.

De resterende 12 A-kasser er fagligt afgrænsede, hvilket betyder at de kun optager personer med bestemte job eller uddannelser som medlemmer.
Det gælder f.eks. DSA - Din Sundhedsfaglige A-kasse (sundhedspersonale) og BUPL-A (pædagoger).

I forhold til nogle af de dyreste fagligt afgrænsede A-kasser, Din Faglige A-kasse, 3F og NNF vil man kunne spare mindst 50 kr. på A-kasse pr. måned ved i stedet for at vælge den billigste tværfaglige A-kasse, som er FTFa.
FTFa klarer sig godt i vores sammenligning af A-kasserne og udmærker sig ved bl.a. at have få klager fra medlemmerne.

Forbliv medlem uanset om du senere skifter job

Vælger du en af de tværfaglige A-kasser kan du forblive medlem af den samme A-kasse uanset om du senere måtte skifte branche eller jobtype.

Lønsikring som supplement til dagpenge

I følge Forsikring & Pension var antallet af forsikrede med en lønsikring i 2022 knap 373.000.
Med en lønsikring kan man som regel (sammen med dagpengene) få dækket op til 90 pct. af den hidtidige løn. Betingelserne for at kunne få udbetaling fra en lønsikring følger som hovedregel betingelserne for at kunne få udbetalt dagpenge. Kan du få dagpenge, kan du som udgangspunkt også få Lønsikring.

Du kan læse mere om lønsikring i vores sammenligning af lønsikring gennem A-kasse. Det bemærkes at hvis du er medlem af HK (undtagen HK Handel), BUPL, Socialpædagogerne eller Teknisk Landsforbund vil du være omfattet af en obligatorisk lønsikring, som ikke kan fravælges.

Digitale møder i A-kassen

Fra 22. marts 2023 har medlemmer haft ret til at kræve at møder og samtaler med A-kassen foregår som digitale samtaler - det vil sige som telefonsamtale eller videomøde. Det gælder dog ikke det første møde med A-kassen (CV-samtalen), hvor man stadig skal møde op personligt. Læs mere om digitale samtaler.

Hvad med fagforening?

A-kasse og fagforening er to forskellige ting. Man kan være medlem af A-kasse uden samtidig at være medlem af fagforening - og omvendt.

Specielt når det drejer sig om fagforening er der for alvor mange penge at spare hvis man vælger fagforening som tilkøb i en af de tværfaglige A-kasser.
F.eks. koster fagforening i Det Faglige Hus kr. 69 pr mdr., hvilket også gør Det Faglige Hus til landets billigste A-kasse med fagforening til ialt kr. 566.

Hvis du udover A-kasse medlemskab også ønsker at være medlem af en fagforening - så henviser vi til vores særlige artikel om A-kasse og fagforening.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere