Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Overenskomst på butiks-, kontor- og lagerområdet

< Forrige | Indhold | Næste >

I februar 2017 blev der indgået nye treårige overenskomstaftaler for i alt 186.000 medarbejdere på butiks-, kontor- og lagerområdet.

Aftalerne drejer sig om Butiksoverenskomsten, der dækker 150.000 medarbejdere, og som er forhandlet af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel, samt Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service, hvor parterne er Dansk Erhverv Arbejdsgiver på den ene side og HK Handel og HK/Privat på lønmodtagersiden. Funktionæroverenskomsten omfatter 36.000 medarbejdere.

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

Aftalerne indeholder forbedringer på bl.a. løn, seniorordninger, forældreorlov, uddannelse, børns sygdom og vikararbejde.

- Vi har fået en aftale om Butiksoverenskomsten, der imødekommer vores ønske om, at medarbejderne skal have en mærkbar økonomisk kompensation for natarbejde. Derudover er det meget tilfredsstillende, at vi er enige med Dansk Erhverv om at oprette et fælles sekretariat, der skal analysere og afdække, hvordan digitalisering, automatisering og e-handel forandrer branchen – og ikke mindst hvilke kompetencer medarbejderne skal have for at imødekomme virksomhedernes krav, siger Per Tønnesen, formand for HK Handel.

Derudover er der en række forbedringer i de nye overenskomstaftaler:
Butiksoverenskomsten:

 • Mindstelønnen til både faglærte og ufaglærte stiger med 321 kr. om måneden i hvert af de tre overenskomst år
 • Mindstelønnen for faglærte stiger dermed til 20.166 kr. om måneden i 2019
 • Mindstelønnen for ufaglærte stiger til 18.987 kr. om måneden i 2019
 • Vikarer får bedre mulighed for at optjene anciennitet til at opnå rettigheder som pension, barsel og feriefridage.

Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service:

 • Lageransatte er sikret større synlighed i overenskomsten
 • Ikke-funktionæransatte sikres bedre fratrædelsesgodtgørelser

Begge overenskomster:

 • Bidrag til Fritvalgslønkontoen stiger fra 2 til 4 procent
 • Medarbejdere får efter 9 måneders anciennitet ret til to børneomsorgsdage om året
 • Der indføres fuld løn i 13 uger under forældreorlov
 • Udvidet mulighed for at holde fri ved barns sygdom og indlæggelse
 • Seniorordning, der giver mulighed for flere seniorfridage
 • Tillidsrepræsentanter sikres bl.a. ret til faglig opkvalificering efter ophørt tillidshverv
 • Elevlønninger stiger med 1,7 procent i hvert af de tre overenskomstår
 • Ret til opsparing til 12 ugers selvvalgt uddannelse på akademiniveau

Kilde: HK Handel

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om medlemskab af A-kasse

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen