Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Overenskomstaftale for ansatte i finanssektoren

< Forrige | Indhold | Næste >

Overenskomstaftale 2017-2020 for 43.000 finansansatte

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening blev i marts 2017 enige om en ny treårig overenskomstaftale for 43.000 ansatte i finanssektoren. Aftalen sikrer de ansatte lønstigninger på 5,85 procent i perioden.

Den billigste A-kasse?

Se priser her

"Det er et tilfredsstillende resultat, vi er nået frem til i forhandlingerne, og det har både medarbejdere og sektor brug for. Medarbejderne får en mærkbar lønstigning, som er rimelig i lyset af både sektorens økonomiske resultater og de store forandringer, den gennemgår. Af samme grund har det også været helt centralt for os med en styrkelse af kompetenceudviklingspuljen og fokus på et mere holdbart arbejdsliv, som også er en del af det resultat, vi er nået frem til, og det har været vigtigt for os," siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Finansforbundet samarbejder med FTF A-kasse, der har et specialiseret kendskab til det finansielle fagområde.
Er FTF-A den rigtige Akasse for dig? Se mere og tilmeld dig online

Også i FA er der tilfredshed med aftalen.

"Vi har landet et resultat, som begge parter kan se sig selv i. Den økonomiske ramme er forsvarlig og fornuftig, og vi har fået væsentligt mere fleksibilitet ind i overenskomsten. Den øgede fleksibilitet betyder, at virksomhederne fremover har et større rum at navigere i indenfor overenskomstens rammer. Begge dele har været centrale for FA i forhandlingerne, og jeg er glad for, at det lykkedes," siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

Hovedpunkterne i den nye overenskomst er:

  • En treårig aftale, der løber frem til 31. marts 2020
  • En samlet økonomisk ramme på 6 procent i perioden
  • Aftalte lønstigninger på 5,85 procent i perioden
  • Større frihed for virksomheder og medarbejdere til lokalt at aftale arbejdstid
  • En større del af lønforhandlingerne decentraliseres
  • Øgede midler til kompetenceudvikling målrettet virksomhedsinitiativer

Derudover nedsætter parterne en arbejdsgruppe, der i overenskomstperioden skal analysere og komme med bud på, hvordan der fortsat kan sikres holdbarhed omkring arbejdslivet i finanssektoren.

Kilde: Finansforbundet

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om medlemskab af A-kasse

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22.06.2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i tilfælde af arbejdsløshed vil modtage op til Læs mere...

Gå til bloggen