Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

DA's arbejde med ligeløn

< Forrige | Indledning | Næste >

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

DA-fællesskabet har fortsat de aktiviteter, som fremgår af tidligere bidrag til ligelønsredegørelsen.

DA-fællesskabet har bl.a. i forhold til medlemsvirksomhederne informeret og tydeliggjort de forpligtelser, der følger af ligelønsredegørelse 2012 – indarbejdet i den overvejende del af overenskomsterne på DA, og der er oprettet decentrale ligelønsnævn, der behandler og træffer afgørelse i ligelønssager. Der har til dato ikke været ført en ligelønssag i nogen af nævnene.

DA-fællesskabet yder løbende en lang række services til deres medlemsvirksomheder, bl.a.:

  • Information til medlemsvirksomheder om kønsopdelt lønstatistik via nyhedsbreve, hjemmesider og kontakter til virksomheder, der opfylder betingelserne for at udarbejde lønstatistik.
  • Løbende dialog om forpligtelsen til at udarbejde den kønsopdelte lønstatstik.
  • Gå-hjem-møder om kønsopdelt lønstatistik.

Herudover har DA-fællesskabet særligt iværksat følgende:

  • Gennemførelse af NETSTAT – et lønstatistik redskab til brug for virksomheder, som omfatter kønsopdelte lønstatistikker.
  • Dialogforum hvor DA-fællesskabet mødes og erfaringsudveksler, herunder støtter hinanden i arbejdet med, at hjælpe virksomhederne med at udarbejde statistikken, herunder inddragelse af samarbejdsudvalget på virksomheden.

Herudover har man ved overenskomstforhandlingerne i både 2010, 2012 og 2014 aftalt at udvide bestemmelserne om løn under barsel, hvorefter der på hele DA/LOområdet bliver ydet løn under barsel til faderen og moderen, således at kvinderne er berettiget til fuld løn i fire uger før og 14 uger efter fødslen. I samme periode bliver der ydet to ugers fuld løn til faderen. Herefter er faderen og moderen berettiget til hver især fem ugers løn med loft, og endelig kan forældrene selv bestemme, hvem af dem der skal have de sidste tre ugers løn med loft.

Endelig er det aftalt at udvide den periode, hvor forældrene kan afvikle deres betalingsuger til perioden fra fødslen og 52 uger frem mod tidligere, hvor betaling under barsel skulle være brugt senest 25 uger efter fødslen.

Afslutningsvis kan det oplyses, at DA-fællesskabet har anvendt mange ressourcer på at informere om de skærpede regler i ligelønsloven om udarbejdelse af kønsopdelt lønstatistik, som blev vedtaget i 2014. Dette arbejde har været omfattende, da den vedtagne lov indeholdt mange uafklarede fortolkningsspørgsmål. DAfællesskabet har noteret sig, at 2014-reglerne bliver foreslået ændret tilbage til 2008-reglerne med virkning fra den 1. marts 2016.

< Forrige | Indledning | Næste >

Denne side er senest opdateret 08.12.2016.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Mere om A-kasse medlemskab