Nyt dagpengesystem fra 2017

< Forrige (Ændringer, der træder i kraft den 2. januar 2017) | Indhold | Næste > (Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017 - Del 2)

Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017 (Del 1)

Fælles tællere

Som noget helt nyt får du medio 2017 mulighed for selv at logge ind på Jobnet og følge med i dine løntimer, opsparing og dagpengeforbrug. På den måde kan du få et bedre overblik over, hvordan din dagpengesituation ser ud.

I forbindelse med reformen bliver der fra juli 2017 etableret fælles digitale tællere, så dagpengeret og –periode udregnes ensartet, lige meget hvilken a-kasse, man er medlem af. Med den nye tæller, kan du selv følge med i status på din ’beskæftigelseskonto’ og se, hvor mange arbejdstimer, du har optjent, og hvad det giver i dagpengetimer, hvis du vil veksle. Du kan også se, hvornår du har optjent ny dagpengeret. Samtidig er oplysningerne tilgængelige for myndigheder og a-kasser, så alle får den samme viden om din aktuelle placering i ledighedsforløbet.

Ny måde at optjene dagpenge på

Med dagpengereformen introduceres et nyt udgangspunkt for optjening af dagpengeret.
Som det er nu, er optjeningen af dagpengeret baseret på, hvor mange timer, du har arbejdet. Man skal således have arbejdet 1.924 timer for at få ret til dagpenge.
Fremover skal du som nyledig for at få ret til dagpenge have haft en samlet indtægt på mindst 223.428 kr. (i 2017) i de tre år (36 måneder), før du blev ledig. Det er kun indtægter, du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse, der tæller med til optjening af dagpengeret.
Samtidig indføres et maximumbeløb der kan medregnes pr. måned på 18.619 kr. (2017-tal) per måned. Så selvom du måske har en månedsløn på 60.000 kr., optjener du ikke dagpengeret hurtigere end andre. Du skal som minimum have haft 12 måneders arbejde inden for tre år for at få ret til dagpenge.

Tjener du mindre end 18.619 kr. om måneden, kan det få betydning for din optjening af dagpengeret. Men da du kan optjene retten til dagpenge over tre år (36 måneder) tilbage i tiden, har du mulighed for at opnå dagpengeret alligevel. For dig vil det bare ske over en længere periode end 12 måneder.

Eksempel
Hvis du tjener 17.000 om måneden, er du 13 måneder om at optjene dagpengeret. (223.428 : 17.000)

Hvis du tjener 30.000 om måneden, er det kun de 18.619 kr., der tæller med, og du vil altså være 12 måneder om at optjene dagpengeret.

Hvis du skal genoptjene retten til en ny 2-årig dagpengeperiode
Hvis du ikke er nyledig og har dagpengeret i forvejen, eller har timer på din beskæftigelseskonto, som kan veksles, er det timetallet, der er afgørende for, hvornår du har optjent ny dagpengeret.
Som hidtil betyder det at du skal have haft 1.924 løntimer, hvis du er fuldtidsforsikret (svarer til 1 års fuldtidsbeskæftigelse).

< Forrige (Ændringer, der træder i kraft den 2. januar 2017) | Indhold | Næste > (Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017 - Del 2)

Denne side er senest opdateret 03.01.2017.

Kilde: Min A-kasse, FTF-A og og STAR.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?