Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Nyt dagpengesystem fra 2017

< Forrige (Ændringer, der træder i kraft den 2. januar 2017) | Indhold | Næste > (Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017 - Del 2)

Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017 (Del 1)

Fælles tællere

Som noget helt nyt får du medio 2017 mulighed for selv at logge ind på Jobnet og følge med i dine løntimer, opsparing og dagpengeforbrug. På den måde kan du få et bedre overblik over, hvordan din dagpengesituation ser ud.

I forbindelse med reformen bliver der fra juli 2017 etableret fælles digitale tællere, så dagpengeret og –periode udregnes ensartet, lige meget hvilken a-kasse, man er medlem af. Med den nye tæller, kan du selv følge med i status på din ’beskæftigelseskonto’ og se, hvor mange arbejdstimer, du har optjent, og hvad det giver i dagpengetimer, hvis du vil veksle. Du kan også se, hvornår du har optjent ny dagpengeret. Samtidig er oplysningerne tilgængelige for myndigheder og a-kasser, så alle får den samme viden om din aktuelle placering i ledighedsforløbet.

Ny måde at optjene dagpenge på

Med dagpengereformen introduceres et nyt udgangspunkt for optjening af dagpengeret.
Som det er nu, er optjeningen af dagpengeret baseret på, hvor mange timer, du har arbejdet. Man skal således have arbejdet 1.924 timer for at få ret til dagpenge.
Fremover skal du som nyledig for at få ret til dagpenge have haft en samlet indtægt på mindst 223.428 kr. (i 2017) i de tre år (36 måneder), før du blev ledig. Det er kun indtægter, du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse, der tæller med til optjening af dagpengeret.
Samtidig indføres et maximumbeløb der kan medregnes pr. måned på 18.619 kr. (2017-tal) per måned. Så selvom du måske har en månedsløn på 60.000 kr., optjener du ikke dagpengeret hurtigere end andre. Du skal som minimum have haft 12 måneders arbejde inden for tre år for at få ret til dagpenge.

Tjener du mindre end 18.619 kr. om måneden, kan det få betydning for din optjening af dagpengeret. Men da du kan optjene retten til dagpenge over tre år (36 måneder) tilbage i tiden, har du mulighed for at opnå dagpengeret alligevel. For dig vil det bare ske over en længere periode end 12 måneder.

Eksempel
Hvis du tjener 17.000 om måneden, er du 13 måneder om at optjene dagpengeret. (223.428 : 17.000)

Hvis du tjener 30.000 om måneden, er det kun de 18.619 kr., der tæller med, og du vil altså være 12 måneder om at optjene dagpengeret.

Hvis du skal genoptjene retten til en ny 2-årig dagpengeperiode
Hvis du ikke er nyledig og har dagpengeret i forvejen, eller har timer på din beskæftigelseskonto, som kan veksles, er det timetallet, der er afgørende for, hvornår du har optjent ny dagpengeret.
Som hidtil betyder det at du skal have haft 1.924 løntimer, hvis du er fuldtidsforsikret (svarer til 1 års fuldtidsbeskæftigelse).

< Forrige (Ændringer, der træder i kraft den 2. januar 2017) | Indhold | Næste > (Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017 - Del 2)

Denne side er senest opdateret 03.01.2017.

Kilde: Min A-kasse, FTF-A og og STAR.

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere