Nyt dagpengesystem fra 2017

< Forrige (Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017 - Del 1) | Indhold

Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017 (Del 2)

Dagpengeperioden udregnes i timer

Fra juli 2017 går man over til at udregne dagpengeperioden i timer i stedet for uger.
Det betyder, at du kun bruger af dine dagpenge for de timer, du reelt får udbetalt. Det kan derfor betale sig for dig at arbejde, samtidig med at dine dagpenge kan give dig tryghed.

Dagpengeforbrug i timer
Tidligere har du brugt en hel uges dagpengeret, selvom du kun har fået udbetalt dagpenge for én dag. Med de nye regler bruger du i stedet af din dagpengeperiode time for time. To års dagpenge svarer til 3.848 timer. En uges dagpenge svarer til 37 timers dagpengeret. Får du udbetalt dagpenge for 20 timer i en uge, så bruger du 20 timer af din dagpengeret.

Eksempel

Før juli 2017: Når du får udbetalt dagpenge i en uge, forbruger du hele ugen, lige meget hvor lidt eller hvor meget, du får udbetalt. Det kan altså være, du kun får udbetalt dagpenge for én dag – og hermed forbruger én dagpengeuge.

Efter juli 2017: Hvis du får udbetalt dagpenge for ti timer på en uge, er det kun netop de timer, du forbruger. Det betyder altså, at du kun forbruger dagpenge i de timer, du får udbetalt.

Beregning af dagpengesats og udbetaling

Fra 1. juli 2017 vil det være dine bedste 12 måneder med A- og B-indkomst, inden for de sidste 24 måneder, der vil danne grundlag for beregningen af din dagpengesats.

  • Det er din A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, som indgår i opgørelsen.
  • Det er muligt at få din beregningsperiode forlænget.

Dagpengesatsen bliver fremover kun beregnet, når du første gang bliver ledig, eller når du genoptjener din ret til dagpenge.
Med de nye regler kan du ikke længere få beregnet en ny dagpengesats i din ledighedsperiode, selvom du har haft arbejde, og det er mere end et år siden, du sidst fik beregnet en dagpengesats.

Dagpengesatsen kan fortsat højst udgøre 90 pct. af din hidtidige indkomst og kan ikke være højere end den maksimale dagpengesats.

Fra 1. juli 2017 ændrer systemet sig til at være månedsbaseret. Der er altså ikke længere en dagpengesats pr. dag. Månedssatsen er med 2016-tal på 18.113 kr.

Udbetaling af dagpenge
Udbetaling af dagpenge kommer fra 1. juli 2017 til at følge kalendermåneden. Dagpengene udbetales den sidste bankdag i måneden.

Din a-kasse fastsætter tidspunktet for, hvornår du skal sende dit dagpengekort ind til a-kassen. Dermed sikres du, at dagpengene udbetales til tiden. For den sidste uge i måneden skal du ”selvangive”, hvad du eventuelt forventer at arbejde m.m.

  • Dine dagpenge vil blive udbetalt aconto på grundlag af oplysningerne på dit dagpengekort.
  • Den følgende måned kan der ske en regulering i din udbetaling, hvis det fx har vist sig, at dine ”selvangivede” oplysninger ændrede sig.

Hvis du får udbetalt dagpenge i din forlængede dagpengeperiode, skal du være opmærksom på, at du bruger af dine opsparede arbejdstimer.

Fradrag i dagpengene

Har du haft arbejde eller indtægter, mens du får dagpenge, bliver fradraget i dine dagpenge beregnet ud fra de arbejdstimer, der er registreret i Indkomstregistret, samt dine egne oplysninger om arbejde og indtægter på dit dagpengekort.

Supplerende dagpenge bliver udbetalt foreløbigt ved udgangen af måneden. Men da arbejdsgiverne har helt op til ti dage efter dagpengeudbetalingen til at indberette arbejdstimer i Indkomstregistret, kan der efterfølgende ske en regulering af dagpengene.

Der indføres karens hver fjerde måned

Hver gang du har været ledig i en 4-måneders periode, vil der fra 1. juli 2017 være en karensdag. Det er en nedsættelse af dine dagpenge, som svarer til værdien af 1 dags dagpenge. Du undgår en karensdag, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for 4-måneders perioden.

< Forrige (Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017 - Del 1) | Indhold

Denne side er senest opdateret 03.01.2017.

Kilde: Min A-kasse, FTF-A og og STAR.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?