Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

AC's initiativer for at opnå ligeløn

< Forrige | Indledning | Næste >

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Akademikerne har forhørt sig hos medlemsorganisationerne om bidrag, der kan indgå i ligelønsredegørelsen.

Det kan konstateres, at der fortsat er en uforklarlig lønforskel mellem mænd og kvinder. På akademikerområdet udgør forskellen op mod 7,9 pct. afhængig af faggruppe. Forskellen ses at være stigende. Djøf anfører, at den uforklarlige lønforskel mellem mænd og kvinder blandt privatansatte djøf’ere uden ledelsesansvar er steget fra 6,4 pct. i 2013 til 7,9 pct. i 2014. Akademikerne finder derfor, at der fortsat er behov for, at der igangsættes initiativer fra regeringens side til at få skabt reel ligeløn mellem mænd og kvinder.

Arbejdet med ligeløn/ligestilling i Akademikerne

Akademikerne har i den forgangne treårige periode arbejdet med ligestilling, herunder ligeløn på forskellig vis, og har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne OK13 og OK15 på det offentlige område rejst forskellige krav med henblik på at skabe bedre ligestilling og ligeløn mellem kønnene.

 • Øremærket barsel til mænd – forældreorlov med løn – en uge ekstra til far.
  Efter flere forsøg ved tidligere overenskomstforhandlinger lykkedes det ved OK15, at aftale en uges yderligere ret til orlov med løn til far, medmødre og mandlige adoptanter. Resultatet gælder for alle tre offentlige forhandlingsområder. Akademikerne har i øvrigt gennem Forhandlingsfællesskabet aftalt en række resultater ved overenskomstforhandlingerne med KL og Regionernes Lønnings og Takstnævn.
 • Ved OK13 blev der bl.a. aftalt:
  • Projekt om kønsmainstreaming for kommuner og regioner, som gik ud på at undersøge, hvordan et antal generelle aftaler i forhold til mænd og kvinder anvendes i praksis.
 • Ved OK15 blev der bl.a. aftalt:
  • Kønsopdelt lønstatistik for kommuner og regioner.
   Parterne er enige om at ændre Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger, således at aftalen indeholder forpligtelser og rettigheder svarende til § 5 a i Lov om ligeløn til mænd og kvinder med de ændringer som følger af lov nr. 513 af 26. maj 2014.
  • Inspirationsmateriale til de lokale forhandlere om ligestilling i kommunerne.
   Der er enighed om udarbejdelse af et fælles inspirationsmateriale til de lokale lønforhandlere om ligestilling med henblik på at styrke de lokale forhandleres opmærksomhed på ligestillingsaspektet i den lokale løndannelse. Formålet er at øge opmærksomheden på ligestillingen i den lokale løndannelse, herunder hvordan utilsigtede kønsmæssige lønforskelle undgås. Inspirationsmaterialet er rettet mod de lokale forhandlere samt mod centrale og lokale niveauer i kommunerne.

< Forrige | Indledning | Næste >

Denne side er senest opdateret 05.12.2016.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Mere om A-kasse medlemskab