Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

LO's initiativer for at opnå ligeløn

< Forrige | Indledning | Næste >

Landsorganisationen i Danmark (LO) - fortsat

LO afholdt i efteråret 2014 en større workshop for politikere, faglige sekretærer og ansatte i LO-forbundene om ligeløn. Her fremlagde Institut for Menneskerettigheder deres rapport, de nye regler for kønsopdelt lønstatistik blev gennemgået og tillidsvalgte fra Grundfos fortalte om deres arbejde med ligeløn.

Flere forbund under LO har de sidste fem år markeret Kvindernes Sidste Arbejdsdag. Ræsonnementet bag er, at når kvinder tjener 16-18 procent, er det rimeligt, at de holder fri resten af året. Dagen er en humoristisk måde at sætte fokus på lønforskellen.

LO og FTF afholdt et arrangement på kvindernes internationale kampdag den 8. marts med titlen ”100 år efter stemmeretten. 5 år efter Lønkommissionen. Hvor længe skal vi vente på ligeløn?”

I 2015 deltog LO og LO-forbundene i markeringen af 100-året for kvinders stemmeret, hvor ligeløn også var i fokus.

Den 5. juni 2015 deltog LO og FTF i grundlovsoptoget og havde samtidig premiere på en film om ligestilling. Filmen havde bl.a. fokus på uligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked og den skæve barsel. Filmen blev også vist på Folkemødet 2015, hvor LO har hvert år har haft fokus på ligestilling og ligeløn ved forskellige arrangementer.

I forbindelse med de overenskomstfornyelser, der er sket i perioden, har forbundene og kartellerne under LO haft fokus på ligestilling. Det er særligt barsel/forældreorlov til fædre, der har været i fokus. Det er LO’s opfattelse, at mere ligestilling mellem forældrene vil have en positiv effekt på ligelønnen.

Ved overenskomstfornyelsen i 2013 igangsatte KTO et projekt med KL, der skulle kønsmainstreame en række aftaler og overenskomster. Ved overenskomstfornyelsen i 2014 på det private område blev forældre af begge køn givet ret til forældreorlov, og hver forælder fik ret til en uges ekstra forældreorlov med løn. Endelig lykkedes det lønmodtagerne ved overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2015, at få en uges ekstra barsel øremærket til faderen.

Endelig hjælper LO/forbundene medlemmer, der er blevet diskrimineret på baggrund af deres køn.

< Forrige | Indledning | Næste >

Denne side er senest opdateret 05.12.2016.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Mere om A-kasse medlemskab