Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Initiativer for at opnå ligeløn

< Forrige | Indledning | Næste >

Indledning

Beskæftigelsesministeriet har i 2016 anmodet arbejdsmarkedets parter om bidrag vedrørende deres initiativer på ligelønsområdet og deres administration af ligelønsloven inden for de sidste 3 år.

Følgende hovedorganisationer er i den forbindelse blevet anmodet om bidrag:

På lønmodtager-siden:

Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Kristelig Fagbevægelse, Danmarks Frie Fagforening og Frie Funktionærer.

Kommentar fra A-kasser.dk (redaktionen): Det bemærkes at der ikke er modtaget noget svar fra Kristelig Fagbevægelse (KRIFA), Danmarks Frie Fagforening eller Frie Funktionærer, hvilket kunne tyde på at disse fagforeninger ikke har taget nogle initiativer på ligelønsområdet.

På arbejdsgiver-siden:

Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Kristelig Arbejdsgiverforening og Lederne.

I det følgende er organisationernes konkrete aktiviteter og tiltag i relation til ligeløn gengivet i en sammenskrevet udgave.

Landsorganisationen i Danmark (LO)

LO deltog i 2013 i følgegruppen til SFI’s kortlægning af ”Lønforskelle mellem mænd og kvinder 2007-2011”. Undersøgelsen viste, at der i perioden er sket et fald i bruttoløngabet, men at den korrigerede lønforskel stort set har været konstant i perioden. I forbindelse hermed bestilte LO undersøgelsen ”Mere uddannelse mere i løn?”. 3F fik derudover lavet undersøgelsen ”Lønforskelle mellem mænd og kvinder i Industrien”.

LO’s undersøgelse viste, at kvinder ikke kan uddanne sig til ligeløn. Kvinder er i gennemsnit bedre uddannet end mænd, men det har ikke betydet, at løngabet er lukket, da mænd samlet set har et større afkast af deres uddannelse. LO afholdt efterfølgende et seminar, hvor rapportens resultater blev fremlagt.

3F’s undersøgelse viste, at blandt mænd og kvinder i industrien, der besidder samme arbejdsfunktion, tjener en kvinde 89 kr. hver gang en mand tjener 100 kr. Undersøgelsen viste også, at lønforskellen er større på små virksomheder end på større, og at lønforskellene er mindre end blandt ikke-medlemmer af 3F.

LO har i perioden siddet i følgegruppe til rapporten ”Erfaringer fra ligelønssager”, som Institut for Menneskerettigheder udgav i foråret 2014. Rapporten viser, at det har store personlige omkostninger at føre en ligelønssag, samt at det er vanskeligt at identificere ligelønssager, da der er stor diskretion om løn på danske arbejdspladser.

LO var derfor stor tilhænger af de nye regler om kønsopdelt lønstatistik, som blev sendt i høring i perioden, og trådte i kraft 1. januar 2015. Den tidligere regerings regler omfattede flere virksomheder og langt flere ansatte – og gav dermed LO bedre muligheder for at arbejde med ligeløn på arbejdspladsen. De muligheder er med den planlagte tilbagerulning nu blevet afviklet, hvilket LO finder ærgerligt da ligeløn indgår i uddannelsen af tillidsrepræsentanter i mange af LO’s forbund og karteller, og LO-forbundene således havde påbegyndt uddannelse af tillidsrepræsentanter i de nye regler.

Dansk Metal, 3F og HK er fx gået sammen om at udbyde en række kurser med fokus på ligestilling og ligeløn i partnerskabet, FIU-ligestilling, hvor tillidsvalgte fra forbund og hovedorganisationer også kan tilmelde sig.

< Forrige | Indledning | Næste >

Denne side er senest opdateret 05.12.2016.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere