Initiativer for at opnå ligeløn

< Forrige | Indledning | Næste >

Indledning

Beskæftigelsesministeriet har i 2016 anmodet arbejdsmarkedets parter om bidrag vedrørende deres initiativer på ligelønsområdet og deres administration af ligelønsloven inden for de sidste 3 år.

Følgende hovedorganisationer er i den forbindelse blevet anmodet om bidrag:

På lønmodtager-siden:

Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Kristelig Fagbevægelse, Danmarks Frie Fagforening og Frie Funktionærer.

Kommentar fra A-kasser.dk (redaktionen): Det bemærkes at der ikke er modtaget noget svar fra Kristelig Fagbevægelse (KRIFA), Danmarks Frie Fagforening eller Frie Funktionærer, hvilket kunne tyde på at disse fagforeninger ikke har taget nogle initiativer på ligelønsområdet.

På arbejdsgiver-siden:

Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Kristelig Arbejdsgiverforening og Lederne.

I det følgende er organisationernes konkrete aktiviteter og tiltag i relation til ligeløn gengivet i en sammenskrevet udgave.

Landsorganisationen i Danmark (LO)

LO deltog i 2013 i følgegruppen til SFI’s kortlægning af ”Lønforskelle mellem mænd og kvinder 2007-2011”. Undersøgelsen viste, at der i perioden er sket et fald i bruttoløngabet, men at den korrigerede lønforskel stort set har været konstant i perioden. I forbindelse hermed bestilte LO undersøgelsen ”Mere uddannelse mere i løn?”. 3F fik derudover lavet undersøgelsen ”Lønforskelle mellem mænd og kvinder i Industrien”.

LO’s undersøgelse viste, at kvinder ikke kan uddanne sig til ligeløn. Kvinder er i gennemsnit bedre uddannet end mænd, men det har ikke betydet, at løngabet er lukket, da mænd samlet set har et større afkast af deres uddannelse. LO afholdt efterfølgende et seminar, hvor rapportens resultater blev fremlagt.

3F’s undersøgelse viste, at blandt mænd og kvinder i industrien, der besidder samme arbejdsfunktion, tjener en kvinde 89 kr. hver gang en mand tjener 100 kr. Undersøgelsen viste også, at lønforskellen er større på små virksomheder end på større, og at lønforskellene er mindre end blandt ikke-medlemmer af 3F.

LO har i perioden siddet i følgegruppe til rapporten ”Erfaringer fra ligelønssager”, som Institut for Menneskerettigheder udgav i foråret 2014. Rapporten viser, at det har store personlige omkostninger at føre en ligelønssag, samt at det er vanskeligt at identificere ligelønssager, da der er stor diskretion om løn på danske arbejdspladser.

LO var derfor stor tilhænger af de nye regler om kønsopdelt lønstatistik, som blev sendt i høring i perioden, og trådte i kraft 1. januar 2015. Den tidligere regerings regler omfattede flere virksomheder og langt flere ansatte – og gav dermed LO bedre muligheder for at arbejde med ligeløn på arbejdspladsen. De muligheder er med den planlagte tilbagerulning nu blevet afviklet, hvilket LO finder ærgerligt da ligeløn indgår i uddannelsen af tillidsrepræsentanter i mange af LO’s forbund og karteller, og LO-forbundene således havde påbegyndt uddannelse af tillidsrepræsentanter i de nye regler.

Dansk Metal, 3F og HK er fx gået sammen om at udbyde en række kurser med fokus på ligestilling og ligeløn i partnerskabet, FIU-ligestilling, hvor tillidsvalgte fra forbund og hovedorganisationer også kan tilmelde sig.

< Forrige | Indledning | Næste >

Denne side er senest opdateret 05.12.2016.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?