Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet - Finanssektorens Arbejdsgiverforening

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening om afskedigelser p.g.a. graviditet

Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Udover de nævnte domme og nævnsafgørelser har FA angivet, at de har medvirket ved indgåelse af forlig i sager om påståede overtrædelser af ligebehandlingsloven, men at disse forlig ikke giver et retvisende billede af udviklingen i sager om afskedigelse eller anden mindre gunstig behandling på grund af graviditet, barsel eller adoption.

  • Afgørelse af 17.1.2014, Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL). En mandlig medarbejder med knap 6 års anciennitet blev opsagt i forbindelse med en opsigelsesrunde. Ligebehandlingsnævnet fandt, at virksomheden ikke med tilstrækkelig sikkerhed havde godtgjort, at det forhold, at klagers hustru var gravid, og at klager ønskede at afholde orlov, ikke var indgået helt eller delvist i beslutningen om at opsige klager. Der blev fastsat en godtgørelse på 320.000 kr. svarende til 9 måneders løn.
  • Dom af 4.3.2013, Retten i Roskilde (ikke en overtrædelse af LBL). En mandlig medarbejder med 3 års anciennitet blev opsagt på et tidspunkt, hvor han havde varslet afholdelse af forældreorlov. Retten fandt imidlertid ikke, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at virksomheden havde udøvet forskelsbehandling, hvorfor virksomheden blev frikendt.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

  • Dom af 21.11.2012, Retten i Århus (overtrædelse af LBL). En kvindelig medarbejder med 2 års anciennitet blev opsagt i forbindelse med en opsigelsesrunde i virksomheden. Hun var på barsels-/forældreorlov på opsigelsestidspunktet. Retten fandt ikke, at virksomheden havde bevist, at opsigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i medarbejderens fravær på grund af barsel. Der blev fastsat en godtgørelse på ca. 237.000 kr. svarende til 9 måneders løn.
  • Dom af 30.1.2012, ØL (ikke en overtrædelse af LBL). En mandlig medarbejder med 3 års anciennitet blev afskediget. Det var under sagen omtvistet, om medarbejderen havde varslet forældreorlov før afskedigelse. Landsretten fandt, at virksomheden først efter afskedigelsen var blevet bekendt med, at medarbejderen havde udfyldt skemaer med ansøgning om orlov, men at disse skemaer ikke var givet til virksomheden, ligesom medarbejderen ikke på anden måde havde orienteret om den forestående orlov. Virksomheden blev derfor frifundet.

Medlem af A-kasse?

Se priser her

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen